Otázka čitateľa: Už asi rok používam 256 GB USB kľúč Patriot Supersonic Rage Pro. Ide o USB 3.2 úložisko, ktoré celý čas fungovalo a bežne čítalo a zapisovalo dáta rýchlosťou okolo 300 až 400 MB/s. Z ničoho nič sa však stalo, že mi nejde naň zapisovať nové dáta, pričom ich čítanie bez problémov funguje na rôznych počítačoch a aj TV. Ak sa pokúsim zapísať naň nové dáta, okno zápisu Windows sa objaví, ale zostane na nule a nikdy sa nerozbehne. Kľúč musím vybrať a znovu zasunúť, aby okno zmizlo, pretože sa nedá ani zrušiť. Problémom takisto je, že ho nemôžem ani reklamovať, pretože je plný dát, ktoré nejdú zmazať. Pri pokuse o zmazanie síce dáta zmiznú a aj ich vysypávam „z koša“, ale akonáhle kľúč odpojím a znova pripojím, zmazané dáta sú späť! Pokúšal som sa disk naformátovať na NTFS, FAT32, exFAT, ale po chvíľke snahy sa objaví len informácia, že sa to nepodarilo. Skúšal som formátovať aj inými programami, ako Rufus, ale robia to isté. Cez manažéra diskov Windows som dokonca aj nasilu odoberal partície, čo sa podarí, ale len naoko, po odpojení a novom pripojení kľúča je všetko spať, akoby sa nechumelilo.

Toto naoko zvláštne správanie má jednoduchý dôvod, ktorým je to, že integrovaný radič kľúča (malý čip v jeho útrobách), zistil nefunkčnosť, respektíve zlú funkčnosť integrovaného NAND flash čipu alebo čipov (na ktorých sú dáta) a v základe sa prepol do „read-only“ režimu, pri ktorom je možné len čítanie.

Tento režim môže nastať aj v prípade SSD úložísk, pričom nie je možné ho prepnúť späť. Nemusíte sa pritom ani o to ani snažiť, pretože samotné prepnutie by nič nevyriešilo.

Daný NAND flash čip skrátka zapisovať dáta už fyzicky nedokáže. Napríklad z dôvodu, že praskol jeden z kontaktov jeho BGA spoja a nie je možné napájať mechanizmy, ktoré zapisovanie umožňujú. Možné sú pravdaže aj iné chyby, ale každopádne výsledkom je, že kľúč je nefunkčný a je nutné ho nahradiť.

Otvorený USB kľúč z oboch strán. Na jednej strane vidieť malý čip obslužného radiča, na druhej strane dátový NAND flash čip
Otvorený USB kľúč z oboch strán. Na jednej strane vidieť malý čip obslužného radiča, na druhej strane dátový NAND flash čip

Oprava týchto zariadení sa nevykonáva, pretože je finančne nevýhodná. Pri úplnej nefunkčnosti sa môže robiť len dočasné sfunkčnenie, v prípade nutnosti záchrany nenahraditeľných dát, ale to vo vašom prípade nie je potrebné, pretože čítanie z kľúča bez problémov funguje a dáta z neho vykopírovať von ide.

Kľúč skrátka musí byť nahradený, alebo putovať na reklamáciu, v rámci ktorej bude takisto len vymenený za nový.

Pre poriadok je vhodné uviesť, že tento read-only režim je možné vyvolať aj cielene a dočasne. Veľmi raritne sa stáva, že niektoré kľúče majú tlačidlo alebo prepínač, ktorý režim „iba na čítanie“ aktivuje. Ale to nie je váš prípad a rovnako to nie je prípad ani 99,9 % USB kľúčov na trhu, ktoré žiadne také tlačidlo nemajú.

Tento režim sa dá takisto vyvolať softvérovo, čo ale nie vec, čo sa stane len tak náhodne, bez vášho vedomia. Každopádne, ak je tento režim softvérovo aktívny, môžete to jednoducho overiť integrovanou utilitou diskpart, ktorá je súčasťou Windows (len z konzoly, bez grafického rozhrania).

Ak si teda chcete režim čítania overiť, kliknite na menu Štart pravým tlačidlom myši a spustite Windows Terminál (správca). Do otvoreného okna napíšte príkaz diskpart a potvrďte ho Enterom.

Integrovaný nástroj Diskpart overuje aktívnosť softvérového „read-only“ režimu
Integrovaný nástroj Diskpart overuje aktívnosť softvérového „read-only“ režimu

Mechanizmus sa spustí, pričom pokračujte zadaním príkazu: list disk.

Ten vypíše zoznam práve pripojených diskov, pričom svoj USB kľúč spoznáte podľa menovky a kapacity. Všimnite si, aké číslo má pridelené (napr. Disk 4) a následne napíšte príkaz: select Disk 4.

Po potvrdení enterom následne napíšte už len príkaz: attributes disk.

Ten po potvrdení Enterom zobrazí atribúty vybratého USB kľúča či iného úložiska, pričom v prvých riadkoch uvidíte informáciu o tom, či je nastavený do „read-only“ režimu. Keby pri týchto riadkoch bol výraz „Yes“, teda áno, znamená to, že režim je len softvérový a jednoducho ho zrušíte príkazom: attributes volume clear readonly.

Obvyklou realitou ale je, že pri týchto riadkoch vidíte len výraz „No“, čo znamená, že softvérovo tento režim aktivovaný nie je. Je aktívny len interne na príkaz radiča z dôvodu fyzickej poruchy, s ktorou nič nemôžete robiť.

Čo sa týka vašej obavy z reklamácie, pretože na kľúči máte dáta, ktoré nemôžete zmazať, odporúčam vám, aby ste si ich dobre prehliadli a urovnali si v hlave to, o aké dáta ide. Ak ide naozaj o citlivé dáta, ako napríklad prihlasovacie údaje do rôznych účtov či rovno k internetovému bankovníctvu, je ich možné preventívne zmeniť, čím sa tie uložené na kľúči stanú neplatné a irelevantné.

Ak ide len o nejaký obsah dokumentov, nejaké tie „pirátske videá“ a podobne, v prípade ktorých len nechcete aby si to niekto pozeral a spájal s vami, vedzte, že v drvivej väčšine prípadov to v regulárnych firmách nikoho zaujímať nebude.

Reklamovaný hardvér totiž predajca len odosiela na reklamáciu dodávateľovi a odtiaľ putujú k výrobcovi alebo k jeho autorizovanému servisu, kde sa len chyba rýchlo otestuje a po potvrdení nefunkčnosti sa zariadenia obvykle likvidujú.

Prečítajte si aj:

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.