Otázka čitateľa: Potrebujem poradiť so sfunkčnením svojho USB kľúča PRETEC Rex100 s kapacitou 32 GB. Používam ho na svojom notebooku Lenovo, pričom do doby, kým na ňom bol nainštalovaný systém Windows 7, kľúč bez problémov fungoval. Po bezplatnom prechode na Windows 10 Pro však už kľúč v systéme nevidím, pričom je jedno či ho pripojím k USB 2.0, alebo USB 3.0 konektoru. Dúfal som, že problém sa vyrieši s novými aktualizáciami Windows, ale nestalo sa tak a čakám doteraz. Na dcérinom notebooku, ktorý takisto prešiel bezplatnou aktualizáciou na Windows 10, pritom bez problémov funguje. Skúšal som odinštalovať ovládače „USB mass storage“ a nechal systém, aby ich našiel nanovo, ale nepomohlo to. Načítal ich znova z priečinka Windows a nové nechce stiahnuť. Dá sa tento problém nejako vyriešiť?

Keďže vo vašom prípade USB kľúč funguje v iných počítačoch normálne, viete, že je v poriadku a chyba je na strane zariadenia, do ktorého ho zapájate. Ak by kľúč nefungoval v žiadnom počítači, bolo by tým naopak potvrdené, že je problém na strane USB kľúča. Oprava zlých USB kľúčov sa obvykle nevykonáva a aj v prípade reklamácie sa vždy vymenia za nové (záchrana dát je v prípade potreby možná v špecializovaných servisoch, za predpokladu, že nie sú poškodené dátové čipy, ale len radič).

To, že na vašom notebooku nefunguje len jeden konkrétny kľúč, respektíve jedno mass storage zariadenie, je však raritou. Pravdepodobnejšie bude, že USB porty nefungujú vôbec a nie je do nich možné teda zapojiť ani iné USB kľúče, externé disky či napríklad myši. Takáto situácia nastane v prípade softvérového alebo hardvérového poškodenia USB radiča.

Softvérový problém je obvykle jednoducho odstrániteľný, pričom najčastejšie súvisí s tým, že v systéme skrátka nie je nainštalovaný správny ovládač. Vaše pokusy so systémovým ovládačom pre mass storage sú však zbytočné. To čo potrebujete, je ovládač USB radiča, ktorý je obvykle súčasťou ovládača čipovej súpravy. Windows zvyčajne inštaláciu ovládačov vykoná sám, pretože mu ich výrobcovia dodávajú, avšak ak dochádza k nejakému problému, urobte to ručne.

Otvorte webovú stránku Lenova a kliknite na menu Podpora/Drivers. Do vyhľadávacieho políčka na stránke zadajte modelové označenie vášho notebooku, alebo jeho produktové či sériové číslo a vyhľadajte ho.

Na zobrazenej stránke vášho notebooku sa prekliknite na Drivers a nastavte systém na Windows 10 (64-bit), ktorý máte pravdepodobne nainštalovaný. Stiahnite si ovládače pre čipovú súpravu. Ich názov bude závisieť od modelu notebooku (ktorý neuvádzate), ale s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o Intel Chipset Driver for Windows 10 (64-bit). Ak by ste našli aj samostatný ovládač pre USB, stiahnite si aj ten. Šlo by o prípad, keď by bol radič v notebooku osadený samostatne. Po inštalácii počítač reštartujte. USB porty by už mali fungovať.

V prípade hardvérového problému je poškodený samotný čip radiča, ktorý buď existuje samostatne na základnej doske, alebo je integrovaný do čipu južného mostíka. Na notebooku sa oprava tohto stavu robí zvyčajne výmenou celej dosky, čo je finančne nákladná záležitosť. Na desktope je možné USB radič kúpiť ako prídavnú internú kartu za pár eur.

To, že k nefunkčnosti došlo po výmene operačného systému môže byť len nešťastná zhoda okolností. Čipy obvykle prestanú kompletne fungovať po reštarte a to ktorý reštart to bude si nevyberiete.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom marcovom vydaní TOUCHIT č. 3/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.