Otázka čitateľa: Mám počítač, pôvodne kúpený s Windows XP. Neskôr som s ním prešiel na Windows 7 a nedávno napokon na nešťastný Windows 10. Nikdy som nemal také problémy, ako dnes. Windows 7 sa nikdy nestaral o to, že som na USB kľúč uložil dáta s Windows XP, alebo iným. Očividne to v prípade Windows 10 neplatí. Mám starší 32 GB USB kľúč, na ktorý som si kedysi s pomocou Windows 7 uložil filmy a prehrával ich na TV. Bolo na ňom ešte voľné miesto a tak som chcel naň ešte nejaké pridať, ale akonáhle som ho vsunul do počítača, Windows 10 napísal, že disk je potrebné formátovať. Ponúkal len možnosť „Formátovať“ a „Zrušiť“. Samozrejme som zvolil Zrušiť, aby som dáta nestratil. Aj napriek tomu som ich však stratil! Predtým som ich bez problémov prehrával na TV Samsung, ale po stretnutí so „super“  Windows 10 už televízor filmy vôbec nevidí a neprehráva. Vôbec neviem, čo mám robiť. Všetko som preštudoval. Obrátil som sa aj na podporu Microsoftu, ktorá je úplne k ničomu. Nejaký hlupák mi tam do telefónu povedal, že o niečom takom nikdy nepočul, ale že problém spolu vyriešime, ak použijeme ďalší USB kľúč s dátami. Ďakujem pekne. Nechcem prísť aj o tie! Vôbec to nechápem. Ako môžem používať nejaký počítač, na ktorom sú všetky moje dáta vydané na milosť a nemilosť nejakému operačnému systému, ktorý si robí čo chce? Až ma zamrazí, keď pomyslím, že som mohol pripojiť 1TB externý HDD.

Situácia ktorú ste zažili nie je vôbec záhadná a ani zvláštna. Ide o celkom štandardný prejav určitých typov problémov, ktoré vám pravdaže vysvetlíme. Zrejme vás ale prekvapí fakt, že vôbec nesúvisia s operačným systémom Windows 10 a rovnakú vec by ste zažili aj na Windows 7, Windows XP, alebo na akomkoľvek inom operačnom systéme.

Začnime tým, že objasníme význam toho dialógového okna s výberom „Formátovať“ a „Zrušiť“, o ktorom si mylne myslíte, že viedlo k strate dát. Dôvodom, prečo vám túto správu Windows 10 zobrazil je, že na danom UBS kľúči nerozpoznal žiadny známy súborový systém, teda spôsob, akým sú dáta na ňom uložené.

Keď pripojíte USB kľúč alebo iný hardvér k počítaču, systémový mechanizmus Plug-and-play ho automaticky identifikuje, napojí na príslušné ovládače, nastaví číslo prerušení, I/O adresu, rozsahy zdieľanej pamäte a podobne. Toto všetko vo vašom prípade dopadlo dobre a vo výsledku systém dostal informáciu, že k počítaču bol práve pripojený USB kľúč, teda externé dátové médium, ktoré treba čítať.

Systém Windows teda obrazne povedané začne komunikáciu otázkou „Ahoj. Akým spôsobom sú na tebe uložené dáta?“, aby ich mohol správne prečítať, pričom čaká na odpoveď. V realite to vyzerá tak, že nazrie na úvodné sektory dátového média a hľadá identifikátor súborového systému, ako je napr. NTFS či FAT32, ktorým sú dáta štruktúrované.

Akonáhle typ štruktúry zistí, začne dáta týmto spôsobom čítať a v prípade potreby ich aj takto do neho zapisovať. V tomto čase vidíte v systéme pribudnúť novú jednotku, ktorú si môžete otvoriť a pracovať s ňou tak, ako ste zvyknutý. Ak však na USB kľúči identifikátor súborového systému neexistuje, alebo ide o neznámy typ (napr. EXT3, patriaci Linuxu), systém Windows ho vôbec nepozná a dáta z USB kľúča nemôže čítať.

V takomto prípade vám operačný systém dá na výber. Buď sa USB kľúču nebude vôbec chytať, alebo ho nanovo naformátuje svojim vlastným súborovým systémom a umožní vám ho používať (pričom pravdaže prídete o prípadné pôvodné dáta, ktoré na kľúči boli).  A toto je práve to dialógové okno „Formátovať“ alebo „Zrušiť“.

Situácia s nerozpoznaným formátom jednotky sa na iných operačných systémoch príliš nelíši

Nie je to žiadne špecifikum, ktoré by bolo typické len pre Windows 10. Úplne rovnako sa bude správať aj Windows XP, Linux či macOS, ako náhle k nemu pripojíte USB kľúč so žiadnym alebo neznámym súborovým systémom.

Keďže ste klikli na „Zrušiť“, Windows ponechal USB kľúč v takom stave, akom mu bol prezentovaný – teda z jeho hľadiska v tom nepoužiteľnom. Za nečitateľnosť a nedostupnosť vašich dát Windows 10 nemôže a nemal s ňou nič spoločné.

ČO TEDA STRATU DÁT NA USB KĽÚČI SPÔSOBILO A AKO JU RIEŠIŤ?

Príčin nedostupnosti vašich dát môže byť niekoľko, pričom môžu mať softvérový alebo hardvérový charakter. Niektoré konkrétne situácie sú veľmi raritné, alebo zriedkavé, iné sú naopak mimoriadne časté.

Veľmi časté príčiny nečitateľného USB kľúča sú:

  • Softvérová korupcia súborového systému z dôvodu chybného spojenia
  • Hardvérová porucha vyvolaná zlyhaním jeho vlastného materiálu

SOFTVÉROVÁ KORUPCIA SÚBOROVÉHO SYSTÉMU má charakter toho, že dôjde k poškodeniu dát, respektíve ich popisnej štruktúry, pričom USB kľúč ako taký je celkom v poriadku. Tento stav môže (ale nemusí) nastať v prípade, keď kľúč odpojíte a rýchlo pripojíte rovno počas zápisu. Nielen úmyselne, ale hlavne tým, že je napríklad vyknísaný konektor, kvôli čomu dochádza k strate a znovu naviazaniu spojenia pri malom otrase alebo dotyku.

V niektorých prípadoch sa pri tomto procese poškodí súborový systém, ktorý dáta popisuje a kľúč sa stane nečitateľný (ale dáta sú obnoviteľné špecializovaným softvérom, ktorý bude chybu v súborovom systéme ignorovať). Vzhľadom na to, že ľudia USB kľúč obvykle používajú len na prenos dát, ktoré majú dostupné aj inde, obvykle sa to nerieši. Kľúč sa skrátka nanovo naformátuje a dáta sa naň nakopírujú znovu.

Opätovné sfunkčnenie USB kľúča s poškodeným súborovým systémom. Ak na dátach nezáleží, vykoná sa len formátovanie kľúča a ich nové kopírovanie. Ak vám na pôvodných dátach záleží, pred formátovaním najprv vykonajte pokus o ich záchranu, napr. pomocou programu Recuva

Táto konkrétna chyba u vás pravdepodobne nenastala, pretože náhla nefunkčnosť dát sa objavila pri normálnom pripojení, pričom sa na kľúč už dlho nič nezapisovalo. Omnoho pravdepodobnejšia je preto druhá možnosť, ktorou je hardvérové zlyhanie.

HARDVÉROVÁ PORUCHA SAMOTNÉHO KĽÚČA  sa prejavuje tak, že dáta nie sú na ňom viditeľné pri pripojení k žiadnemu počítaču. Nie sú dostupné ani pri softvérovom pokuse o obnovu a čo je azda najviac veľavravné, USB kľúč sa nedarí ani nanovo naformátovať.

Príčinou je porucha jeho radiča alebo pamäťového čipu (čipov), ktoré sú v jeho útrobách. Ak by ste kľúč rozlomili a odhalili jeho vnútornosti, našli by ste v ňom malú dosku plošných spojov, na ktorej je osadený malý čip USB radiča (riadi komunikáciu a napájanie) a za ním o niečo väčší dátový čip NAND flash, na ktorom sú dáta.

Hardvérové zničenie obvykle spôsobí to, že materiál spájky, ktorým sú čipy napojené k doske v desiatkach kontaktov na svojej spodnej strane, v priebehu času zlyhá.

Spoje sú v priebehu života vystavené otrasom a pádom USB kľúča a takisto zmenám teploty, pri ktorých je materiál spájky namáhaný tepelnou rozťažnosťou (kľúč je značne zohriaty keď sa naň zapisuje a ochladený keď ho máte napríklad vonku vo vrecku). Niektoré spoje môžu byť od výroby náhodne oslabené, napr. prítomnosťou nejakej nečistoty a časom preto zlyhajú skôr ako ostatné, čo je na mikroskopickej úrovni viditeľné ako prasklina.

Odhalená doska spojov USB kľúča. Za klasickým USB konektorom (vľavo) vidieť v strede malý čip ovládacieho USB radiča, s kontaktmi po stranách a celkom vpravo veľký čierny NAND flash čip, na ktorom sú samotné dáta, ktorý používa „guľočkové“ BGA spoje svojich kontaktov na svojej spodnej strane /Foto: slcssd/

NAND flash čip a jeho BGA prepojenie s doskou, pomocou roztavených guľôčok spájky a nižšie ich rôzne druhy materiálového a tepelného poškodenia:

Dochádza k tomu, že čip radiča alebo NAND flash sa stane elektricky na niektorých kontaktoch nedostupný, čo vedie k hardvérovej nefunkčnosti kľúča ako takého.

Opravy týchto problémov sa prakticky nikdy nevykonávajú. Nielenže totiž kľúč často nejde otvoriť bez prasknutia jeho tela, ale hlavne, nový reflow či reball spojov čipov by vás stál niekoľkonásobne viac, ako je cena nového USB kľúča. Kľúč teda putuje do elektroodpadu a je nahradený iným.

Z psychologického hľadiska je veľmi zaujímavé, s akou železnou pravidelnosťou ľudia pri týchto popisoch neveriacky krútia hlavou a myslia si, že toto sa im nemohlo prihodiť, pretože veď predsa ešte včera, alebo pred pár minútami USB kľúč alebo iné zariadenie normálne fungovalo.

Akoby odmietali uveriť, že porucha elektroniky neobsahuje veľký orchestrálny sprievod, ktorý bude dopredu kričať „pripravte sa na zajtrajšiu poruchu, ktorá nastane o 13:00“. V absolútne drvivej väčšine prípadov, vrátane dátových úložísk ako sú USB kľúče, HDD a SSD, bude elektronické zariadenie, respektíve hardvér v jeden moment fungovať a v druhý moment už nefungovať, pričom ten zlomový moment je obvykle spustenie počítača alebo skrátka nové pripojenie k počítaču.

Práve preto sa donekonečna omieľa mantra o nutnosti zálohovania dôležitých dát. Akékoľvek dátového úložisko a akákoľvek elektronika skrátka jedného dňa prestane fungovať a to bez výnimky. Ak dáta máte fyzicky len na jednom mieste, jedného dňa ich nevyhnutne stratíte.

/Ilustrácia: balena/

Myslieť si opak je ako odmietať uveriť, že nejaký človek zomrel, len preto že včera ste sa s ním ešte normálne rozprávali.

Je teda celkom normálny prejav, že ešte fungujúci USB kľúč vyberiete z TV a následne pripojíte k počítaču, kde už je nefunkčný. V drvivej väčšine prípadov na vine nebude TV, ani počítač a tobôž nie jeho operačný systém, ale skrátka len samotný kľúč, v ktorom materiálovú fyzickú poruchu v daný moment inicializovalo len nové pripojenie do elektrického okruhu.

ZRIEDKAVEJŠIE AŽ RARITNÉ PRÍČINY ZNEFUNKČNENIA USB KĽÚČA

Aj keď vyššie uvedené prípady hardvérovej poruchy a softvérovej korupcie súborového systému pokrývajú absolútne drvivú väčšinu prípadov nefunkčnosti USB kľúčov, existujú aj raritnejšie či zriedkavé príčiny, ktoré nemožno úplne ignorovať.

Ide napríklad o:

  • Softvérové znefunkčnenie súborového systému pomocou DRM (TV)
  • Softvérové znefunkčnenie súborového systému programovým zlyhaním pri zápise (PC)
  • Hardvérová porucha vyvolaná zlým elektrickým zapojením externej zbernice (PC)
  • Hardvérová porucha vyvolaná chybnou prácou radiča (PC)

Raritné a zriedkavé prípady sa dajú pomerne ľahko a rýchlo vylučovať už len pohľadom na samotnú situáciu.

Napríklad hardvérovo poškodený USB radič počítača, nachádzajúci sa na základnej doske, môže v extrémnych prípadoch poškodiť aj pripojené zariadenie. To pravdaže nemá nič spoločné s operačným systémom alebo iným softvérom, ale skrátka len s fyzickým čipom a jeho elektrickým zapojením.

Tento raritný prípad je vylúčený tým, ak iné USB zariadenia na vašom počítači, ktoré daný radič takisto obsluhuje (napríklad klávesnica či myš), fungujú bez problémov.

Ďalším kurióznym prípadom je zlé elektrické zapojenie konektorov zbernice, ktoré vyvolá „spálenie“ čipov na kľúči. Tento problém sa objavoval na predných konektoroch desktopov, ktoré si poskladali neskúsení používatelia.

Elektricky usmažené odpory USB kľúča pred jeho radičom /Foto: Service Centre Sasolburg/

V minulosti sa totiž na starých skrinkách používali konektory rozdelené na jednotlivé vodiče, ktoré bolo potrebné zapojiť v správnom poradí do základnej dosky. Niektorí používatelia to nezvládli a vymenili dátové a napájacie vodiče. Ako náhle sa do takéhoto USB konektoru zapojil USB kľúč, dostal cez dátové vodiče dávku napájacieho prúdu, čo ho usmažilo a permanentne znefunkčnilo.

Výrobcovia skriniek a základných dosiek to časom vylúčili tým, že tento interný konektor má dnes už formu monolitu s už zapojenými vodičmi v správnom poradí a nejde ho teda zapojiť zle. Každopádne vo vašom prípade na prvý pohľad viete, že sa nič také nenastalo, pretože USB kľúč ste zapájali k svojmu vlastnému počítaču, kde bol daný konektor už dlhodobo používaný a teda správne zapojený.

Zriedkavým a pre mnohých ľudí veľmi záhadným prípadom nečitateľnosti USB kľúča (a takisto aj externého HDD), je jeho nechcené zablokovanie manažmentom digitálnych práv, skrátene DRM.

V základe to prebieha tak, že používateľ svoj USB kľúč alebo HDD pripojí k televízoru, ktorý umožňuje nahrávanie TV vysielania a následne toto nahrávanie úmyselne alebo omylom spustí.

Niektoré typy TV obsahujú mimoriadne hlúpo integrovanú ochranu „autorských práv“, pričom zabezpečia, aby nahraté programy z TV vysielania nebolo možné prehrávať inde než na samotnom TV zásahom do súborového systému daného úložiska. Výsledkom je, že jeho dáta sú čitateľné na danom TV, ale už na žiadnom počítači, ku ktorému úložisko pripojíte.

/Foto: nowtv/

Pre opätovné sfunkčnenie takto „poškodeného“ USB kľúča či HDD je úložisko v niektorých prípadoch nutné nanovo naformátovať a dáta naň znova nahrať (závisí pravdaže od toho, čo sa s úložiskom pôvodne stalo, často krát je možná aj priama oprava bez nutnosti formátovania, prevzatím práv, čo je vhodnejšie ak ide o HDD s veľkým množstvom dát). Každopádne toto takisto nie je váš prípad, pretože USB kľúč je nečitateľný všade, vrátane TV.

Podobných zriedkavých a raritných prípadov je pravdaže ešte niekoľko. Takmer nikdy sa nimi ale nemusíte zaoberať, pretože ich často nielenže môžete vylúčiť na prvý pohľad či vyskúšaním iných zariadení, ale hlavne vďaka tomu, že sú skrátka čo do výskytu úplne zadupané do zeme tými dvoma najčastejšími príčinami problémov.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.