Otázka čitateľa: Rád by som sa opýtal na možnosti kontroly duplicít v programe Excel z balíku Office. Mám v Excely vytvorený rozsiahly zoznam e-mailových adries, ktorý sa stále rozrastá, pričom by som sa chcel vyhnúť tomu, aby v zozname boli dve alebo viac rovnakých. Hľadať každú jednu adresu ručne pri vkladaní je pomerne prácne a neefektívne a zaujímalo by ma teda, či nie je na túto činnosť určená aj nejaká automatická funkcia.

Na hľadanie a zvýrazňovanie duplikátov má Excel zabudovanú funkciu, ktorú nájdete na hlavnom páse nástrojov (záložka Domov) pod menom Podmienené formátovanie. Stačí rozbaliť toto menu a vybrať Pravidlá zvýrazňovania buniek/ Duplicitné hodnoty. V otvorenom okne podrobnejšieho nastavenia budete môcť vybrať to, ako duplicity majú byť vyznačené, pričom ide napríklad o svetločervenú výplň inkriminovanej bunky s tmavočerveným textom.

Ak chcete nájdené duplikáty rýchlo odstrániť, stačí kliknúť na položku Odstrániť duplikáty, ktorú nájdete na karte Údaje. Duplikáty sa odstránia len v rozsahu, ktorý určíte. Nemusíte teda vyberať celý Hárok, ale aj konkrétnu časť v podobe celých stĺpcov a riadkov, alebo nejaký konkrétny menší rozsah.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.