Toto sú iné komentáre, ako ich poznáte bežne.

Nezobrazujú sa vo forme značiek v bunkách, sú totiž zapísané ako súčasť riadka so vzorcom. Idea tohto zápisu je v tom, aby sa zbytočne nezobrazovali komentáre vo viditeľnej forme. Pridanie komentára môže byť ako súčasť vysvetlenia, čo presne daný výpočet robí. Túto techniku používajú aj programátori. Hoci kód zapísali sami, po čase musia znova zisťovať, čo presne robí.

Excel po rozkliknutí vzorca označí bunky súvisiace so vzorcom. To ale ešte nevysvetľuje, čo presne sa počíta prípadne z akého dôvodu. Na doplnenie stačí pridať tento zápis: +N(„Toto je komentár“). Výsledný zápis nejakého súčtu by mohol vyzerať nasledovne: =SUM(E7:E9)+N(„Toto je komentár“).

excel komentarZdroj: TOUCHIT

Pridanie poznámky v tomto tvare môže byť užitočné pri tímových prácach v jednom zošite. Komentáre sčasti nahrádzajú popisy buniek resp. ich hlavičky. Takto vám bude jasné, o čo v danom výpočte ide. Po čase ale môžete stratiť prehľad o tom, prečo sa v danom vzorci používa konkrétny zápis alebo súčet.

Vyskúšajte si to na vlastných zošitoch. Koľkokrát ste stratili prehľad o tom, prečo je daný vzorec zapísaný tak ako je a prečo obsahuje vybrané bunky do svojho výpočtu. V budúcnosti sa vo výpočtoch zorientujete lepšie aj po sebe.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.