Súbory CSV Excel otvára bežne, no v značne neprehľadnej forme.

Využite funkciu, ktorá vám dáta sprehľadní. Existujú dva spôsoby a potrebujete len vidieť, ako sú dátové položky oddelené v CSV súbore.

Ako na to?

Dvojitým kliknutím na tento súbor ho otvoríte v jeho nefiltrovanej textovej podobe.

Na karta Údaje sú dve tlačidlá, ktoré prevedú tento súbor do tabuľkovej podoby. Tlačidlo Z textu / CSV súboru otvorí okno na otvorenie takéhoto súboru. Zároveň automaticky rozpozná jeho štruktúru a hneď ju premietne do tabuľky. Tlačidlom Načítať sa údaje zmenia vo vašom excelovskom hárku.

csv import

Druhý spôsob je použiť tlačidlo Text na stĺpce. V tomto prípade sa zobrazí náhľadové okno ale nebude automaticky vybraný spôsob oddeľovania údajov. Stačí sa ním preklikať a na základe zobrazenia v náhľadovej tabuľke budete vidieť výsledok. Tlačidlom Dokončiť sa zmeny v súbore premietnu do hárku.

csv import

Prečítajte si aj:

Tipy pre Excel: Ako zamknúť bunky?

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.