V Mapách Google môžete teraz pomocou klávesnice nielen približovať alebo odďaľovať mapu, ale aj získať konkrétne informácie o miestach.

Nižšie uvedené informácie sa týkajú webového rozhrania služby Mapy Google.

  • Pomocou klávesov + a – môžete mapu priblížiť alebo oddialiť.
  • Smerovými šípkami sa pohybujete.
  • Stlačením klávesy Tab sa zobrazí na mape štvorec. Pod štvorcom sa zobrazí zoznam dôležitých alebo zaujímavých miest, sú označené číslom. Táto klávesová skratka nemusí vždy fungovať spoľahlivo, napr. v prehliadači Chrome sa niekedy aktivuje prepínanie medzi objektami na stránke a neaktivuje sa tak štvorec.
  • Chcete získať viac informácií o mieste? Stlačte na klávesnici jeho číslo.
Všimnite si zoznam atraktívnych a dôležitých miest. Každému je priradené jedno číslo, jeho stlačením sa zobrazia podrobnejšie informácie o danom mieste

Všimnite si zoznam atraktívnych a dôležitých miest. Každému je priradené jedno číslo, jeho stlačením sa zobrazia podrobnejšie informácie o danom mieste

  • BONUS: Vedeli ste, že v Mapách Google zobrazíte kontextovú ponuku kliknutím pravého tlačidla myši? Takýmto spôsobom môžete napr. zmerať vzdušnú vzdialenosť medzi dvoma a viacerými označenými bodmi na mape.
Pravé tlačidlo myši aktivuje kontextovú ponuku. Šikovné je meranie vzdialenosti medzi označenými bodmi

Pravé tlačidlo myši aktivuje kontextovú ponuku. Šikovné je meranie vzdialenosti medzi označenými bodmi

Zdroj: Google

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit