Otázka čitateľa: Otravuje ma neustála nutnosť registrácie na skoro každej stránke. Neustále musím niekde zadávať e-mailovú adresu k tomu, aby som sa dostal k nejakým obyčajným informáciám, alebo k stiahnutiu súboru. Situáciu dlhodobo riešim používaním služby 10minutemail.com a aj iných dočasných emailov, ktoré umožňujú schránku dočasne vytvoriť a po prijatí e-mailu zrušiť obyčajným zavretím okna. V poslednom čase sa mi ale čoraz viac stáva, že nejaký web adresu dočasného e-mailu odmietne, alebo čo je horšie, na oko prijme, ale potvrdenie alebo potrebný odkaz na súbory do nej nikdy nepríde. V čom je problém? To služby dané dočasné e-maily blokujú? Dá sa to nejako vyriešiť? Nechcem byť neustále zaťažovaný tonou spamu od X stránok, ktoré chcú registráciu na každú triviálnosť.

Vaša frustrácia je pochopiteľná. Neopodstatnený zber e-mailových adries od rôznych stránok a služieb je často absurdný a nedá sa čudovať, ak ho máte plné zuby a riešite ho uvedeným spôsobom.

Je potrebné si ale uvedomiť, že v problematike existujú dve strany.

Vy používate jednorazový email z dôvodu, aby ste sa uchránili pred zástupom spamu a takisto pred tým, aby ste museli svoju regulárnu adresu prezradiť stránkam, ktoré sú pre vás nevýznamné a potrebujete ich navštíviť len raz.

Prevádzkovateľ stránky či webovej služby ale mechanizmus registrácie nemusí mať aktívny len z dôvodu, aby zberal kontaktné údaje a následne všetkých spamoval (i keď to je pravdaže častý dôvod). Môže to byť aj z dôvodu, že sám čelí veľkému návalu automatického zneužívania svojich služieb zástupom botov a nútenou registráciou sa tomu snaží zabrániť, alebo situáciu aspoň obmedziť.

V prvom aj druhom prípade je pravdaže v jeho záujme, aby sa ľudia registrovali len s regulárnymi adresami. Môže tak začať prevádzkovať textový filter, ktorý obsahuje známe domény dočasných e-mailov a blokuje ich.

Obvykle prevádzkovateľ webu zoznam nevytvára sám, ale používa nejaký voľne dostupný hromadný. Typickým príkladom je tento verejný zoznam na vývojárskej platforme GitHub.

Obsahuje už viac ako 3700 domén dočasných adries, ktoré sú alebo v minulosti boli na tento účel používané, pričom zoznam je neustále aktualizovaný.

Ide pravdaže o hru na mačku a myš. Prevádzkovatelia dočasných emailov, ako napríklad Temp-mail.org, stále pridávajú nové a nové adresy pre dočasné e-maily, pretože tie staré sú postupne blokované. Administrátori rôznych webových stránok a služieb tieto nové adresy zbierajú a postupne ich blokujú.

POUŽITIE ŠPECIFICKÝCH DOČASNÝCH E-MAILOV NA POPULÁRNYCH DOMÉNACH

Vás pravdaže zvolená doména dočasného emailu nezaujíma. Či už služba použije adresu náhodne-generované-meno@haislot.com, alebo náhodne-generované-meno@fthcapital.com,  potrebujete skrátka len to, aby ste stránku otvorili, vygenerovaný e-mail použili a po dostaní registračného či potvrdzovacie e-mailu zas zavreli, čím schránka zanikne.

Vždy teda dúfate, že použitá doména je relatívne čerstvá a pre dané databázy neznáma. Akonáhle tento základný princíp prestane fungovať a musíte žonglovať s výberom služieb a opakovane či viac ako desaťkrát skúšať rôzne adresy, kým aspoň jedna z nich prejde, celá situácia začne byť značne otravná.

V takomto prípade je vhodné navštíviť služby takých dočasných e-mailov, ktoré nepoužívajú náhodne generované domény, ale regulárne a známe e-mailové domény, používané miliónmi ľudí.

Takouto službou je napríklad www.emailnator.com, ktorý používa registrované gmailové adresy. Doménu gmail.com pravdaže nie je možné zaradiť do listu a hromadne blokovať. Musí byť do nej zaradený konkrétny e-mail, ktorý je ťažké identifikovať, pretože v základe je celkom regulárny a neodlíšiteľný od iných.

Nevýhoda z vašej strany je, že daných e-mailov je na rozdiel od klasického náhodného generovania relatívne malý počet. V jednu dobu je ich aktívnych len relatívna hŕstka a hrozí, že na službe, na ktorej sa registrujete, môže byť už konkrétny použitý niekým iným a služba vás tak odmietne z dôvodu duplicity.

Alternatívou k týmto riešeniam je použitie aliasov na vlastnej schránke. Bohužiaľ, väčšina bezplatných populárnych e-mailových služieb, vrátane Gmailu, neumožňuje vytvorenie alternatívnej prijímacej adresy, bez toho aby vskutku existovali.

Výnimkou je Yahoo.com, ktorý zdarma umožňuje vytvorenie troch. K vašej regulárnej adrese typu moje-meno@yahoo.com môžete tak rýchlym kliknutím vytvoriť tri alternatívne adresy typu ľubovolnýnázov-keywords@yahoo.com. Tie následne môžete používať namiesto svojej regulárnej adresy, pričom vám budú pod týmto aliasom chodiť do klasickej stránky, kde ich môžete napríklad filtrovať do separátneho priečinka, aby nijak nekolidovali s vašou regulárnou poštou.

VYTVORENIE VLASTNÉHO „JEDNORAZOVÉHO“ E-MAILU

Pokiaľ sa s problémami tohto typu stretávate často, je vhodné zvážiť vytvorenie vlastného riešenia, ktoré vám možno nenapadlo.

Ak nechcete riešiť spam a prezrádzanie regulárnej schránky, vhodným riešením je vytvorenie separátnej „odpadnej“ e-mailovej adresy.

Ideálne je ju vytvoriť na doméne, ktorú nepoužívate. Typicky, ak prioritne používate Gmail, bolo by hlúpe si vytvoriť novú gmailovú adresu určenú na spam, pretože na jej navštívenie by ste sa museli odhlasovať a znovu prihlasovať pod iným účtom.

Omnoho lepšie je použiť napríklad Yahoo.com, čo je populárny e-mailový poskytovateľ stoviek miliónov ľudí, ktorého doménu nikto nikdy nezablokuje.

Skrátka si na nej len e-mail vytvorte a na nič dôležité ho nepoužívajte.

Vždy keď budete potrebovať dočasnú adresu, tak namiesto toho aby ste šli napríklad na 10minutemail.com a dočasnú adresu si z neho odpísali, použite svoju vlastnú typu moj-spam@yahoo.com. Následne stránku Yahoo otvorte a registračný e-mail si prečítajte či použite na aktiváciu. Stránku následne zavrite.

Ak schránku nebudete používať na nič iné, je to totožné ako dočasný e-mail. S tým rozdielom, že je váš. Nikdy ho nikto neodfiltruje a môžete do neho bez obáv posielať aj citlivé privátne dáta.

Ak by ste potrebovali viacnásobnú registráciu na nejakej službe a jeden e-mail vás limitoval, použite už spomenuté tri voľné aliasy, ktoré si vytvoríte v nastavení schránky (Settings/Mailboxes/Temporary emal adresses).

Yahoo poskytuje 1 TB e-mailového priestoru. Schránka sa teda len tak nezaplní. A vždy ju pravdaže môžete napríklad raz za rok premazať.

Alternatívne môžete používať akúkoľvek inú populárnu e-mailovú doménu, pričom schránku nastaviť napríklad tak, aby staré e-maily po mesiaci zmazala a nikdy sa tak nepreplnila.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.