Doplnok do internetového prehliadača, ktorý uloží otvorené karty.

Do toho treba započítať aj uloženie okien v prípade, že ste ich mali otvorených viac. Doplnok má za sebou niekoľkoročnú históriu a nová verzia 4 výrazne zlepšuje jeho možnosti. Session Buddy (stiahnuť tu) funguje podobne ako základná funkcia v internetovom prehliadači. Tá po zatvorení prehliadača krížikom hlavného okna, otvorí pri ďalšom spustení karty v rovnakom rozložení, ako boli pri zatvorení okna či prehliadača. Nevýhodou je, že v prípade funkcie prehliadači si pamätá len jedno okno. Zapamätané teda bude len to, ktoré zatvoríte po ako posledné.

Prehliadač Vivaldi má rozšírenie tejto funkcie a ukladá jednotlivé relácie. Používateľ si ich môže pomenovať, no funkcia je príliš jednoduchá. Okrem dátumu, názvu relácie a počte kariet prípadne okien, nevidíte aké stránky sú uložené. Doplnok, na ktorý upozorňujeme v tomto článku, poskytuje výrazne rozšírené funkcie a otvára sa na samostatnej karte.

Ako to funguje?

Jednotlivé relácie tentoraz ukladá automaticky, následne sa dajú premenovať. V ľavej časti sa vytvára vlastný zoznam a kliknutím na konkrétny názov sa v pravej časti zobrazia karty, ktoré konkrétna relácia obsahuje. Tie sa dajú otvoriť do okien tak ako boli v čase uloženia relácie, prípadne sa dajú otvoriť len v rámci jedného okna alebo aktuálne používaného okna.

Použitie tohto doplnku je ideálne vtedy, ak pracujete s množstvom informácií a chcete si uchovať otvorené karty s konkrétnymi stránkami aj do budúcnosti. Stačí si ich uložiť ako reláciu a následne ich môžete pozatvárať. Vrátiť sa k nim v budúcnosti je otázkou niekoľkých kliknutí v rámci Session Buddy. Používatelia, ktorí menia prehliadač a chcú si relácie preniesť tam alebo do iného počítača, majú k dispozícii funkciu na export.

Session buddy v4
Session buddy v4

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.