Napriek vyšším výkonom i trvanlivosti moderných druhov batérií sa ich celková spotreba neustále zvyšuje.

Za zvyšujúcou sa spotrebou batérií častokrát stojí nesprávne zaobchádzanie. Stále výhodnou investíciou sú dobíjateľné akumulátory, ktoré napriek tomu, že sú drahšie a vyžadujú si nutnosť nabíjačky, šetria spotrebiteľom peniaze a zároveň sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Recyklujte už doma

K ničeniu prírody dochádza už počas ťažby surovín potrebných na výrobu batérií a tiež vtedy, ak nie sú odborne likvidované. Napríklad dve tretiny svetovej produkcie kobaltu, ktorý je nevyhnutný na výrobu Li-Ion batérií, sa vyťaží v Demokratickej republike Kongo, a to bez ohľadu na ekológiu ťažby a často s využitím detskej pracovnej sily. Priemyselná syntéza kobaltu z niklu a medi pokryje iba asi dve percentá svetovej spotreby.

Známe zásoby kobaltu sa nachádzajú aj v Severnej Amerike a Austrálii, ale z ekologických dôvodov sa pravdepodobne ťažiť nebudú. Zvýšenie objemu priemyselnej výroby kobaltu na pokrytie celosvetovej spotreby by trvalo mnoho rokov. Preto je rozumné vždy zvážiť, či je naozaj nutné batériu vyhodiť.

Ľudia neraz vyraďujú batérie príliš skoro, a to aj vtedy, keď nie sú úplne vybité. Po tom, čom im klesne napätie a teda viac nestačia na prevádzku energeticky náročnejších zariadení, je možné ich dopoužívať napríklad v diaľkovom ovládači alebo v budíku. S „recykláciou“ batérií teda môžete začať už doma či v práci.

Separovanie surovín

Zo starých batérií nie je možné vyrobiť nové. Preto je veľmi nevhodné vyhadzovať ich do zmiešaného odpadu, prinajmenšom preto, že niektoré typy batérií môžu obsahovať rôzne nebezpečné látky.

Použité batérie je potrebné zahodiť do špeciálnych zberných boxov, ktoré nájdete napríklad aj v obchodoch s elektronikou. Pokiaľ  sa chystáte vyhodiť spotrebič s integrovanou batériou, použite na to špeciálne kontajnery na elektroodpad.

Batérie nevyberajte z plastových obalov, v ktorých sú zabudované napríklad výmenné akumulátory notebookov. Vyradené batérie a elektronické zariadenia zo zberných boxov sú následne triedené podľa typu a chemického zloženia. Nakoniec sa až rieši možnosť separácie či opakovaného použitia niektorých materiálov.

Zo starých batérií možno separovať železo a mangán, čo sú suroviny vhodné na použitie v oceliarskom priemysle. Ďalej je to zinok, nikel či kadmium, ktoré sa zasa získavajú z batérií chemickými procesmi. Jednoduchšou metódou spracovania použitých batérií je ich drvenie, ktoré sa deje po mechanickom oddelení kovov, papiera a plastov. Výsledný materiál, ktorý obsahuje uhlík, mangán a oxidy zinku, sa ďalej spracováva podobným spôsobom, ako pri spracovaní mangánových a zinkových rúd.

Čo robiť s batériami z elektromobilov?

Niektoré štúdie poukazujú na to, že v blízkej budúcnosti sa budeme musieť vysporiadať s likvidáciou alebo opätovným využitím veľkých batérií z elektromobilov. Môže ísť o milióny batérií počas nasledujúcich 20 rokoch.

Aj keď sa momentálne nepočíta s tým, že by sa batérie z hybridov či elektromobilov rozoberali a separovali, využiť by sa mohli najmä ako zásobárne energie pri krátkodobom výpadku prúdu. Do elektromobilov sa však viac nedostanú. Zároveň by tiež mohli slúžiť na uchovávanie elektrickej energie zo solárnych či iných obnoviteľných zdrojov. Skladovanie práve takto získanej energie totiž bude v budúcnosti zásadným problémom, ktorý môžu použité batérie z elektromobilov pomôcť vyriešiť.

Značky: