Štandardne je použitý režim Vyvážený, no zvuk ventilátora tomu neodpovedá.

Znamená to, že počítač beží v najvyššom výkonnostnom režime alebo máte spustený náročný proces, ktorý počítač zamestnáva. Druhý prípad je jasný, stačí tento proces vypnúť alebo aplikáciu, ktorú v danej chvíli nepoužívate a počkať. Po niekoľkých minútach by sa mal počítač prepnúť do úspornejšieho režimu.

Prvý prípad je zložitejší na prvotné odhalenie. Na počítači nevykonávate žiadnu aktivitu, no ventilátor sa toči, ako by ste hrali nejakú hru. Štandardne by ste prepli na nižší výkon, možno cez nejakú utilitu na riadenie výkonu, no nič sa nemení.

V tomto prípade je háčik v Ovládacom paneli a nastaveniach napájania. Do napájacích profilov sa mohol prepašovať nový s názvom Vysoký výkon. Občas sa to stane a ide pravdepodobne o kombináciu systému a utility na manažment spotreby od výrobcu. Tento profi sa tam môže znenazdajky objaviť.

Problém je, že kým neotvoríte Ovládací panel, neobjavíte ho a systém Windows bude zobrazovať v Nastavenia – Napájanie a batéria informáciu o tom, že v režime najvyššieho výkonu sa nedajú upraviť nastavenia režimov. Prepnite tento režim späť na Vyvážený a následne sa bude dať upraviť zvyšok nastavení v okne Nastavenia v sekcii pre batériu.

Týmto tipom zároveň predĺžite výdrž na batériu. Vysoký výkon nutne neznamená, že počítač bude mať aj väčšiu spotrebu. Ide o to, že systém pustí procesor štandardne do výkonnejšie módu. To robí bežne, avšak neurobí to zo šetriaceho režimu. To si ľahko všimnete. Skúste zapnúť nejakú náročnejšiu aplikáciu alebo hru a bude spomalená, aj keď máte dostatočne silnú konfiguráciu.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.