Úsporný režim aplikácií: Tento režim vyskúšajte na notebooku