Pri veľkých displejoch je štandardné nastavenie užitočné, dá sa ale zmeniť.

Potiahnutím prsta po obrazovke smerom nadol sa zobrazí notifikačná roletka kombinovaná s tlačidlami predvolieb. Dlhé displeje priam predurčili pred rokmi takto nastaviť jej vyťahovanie.

Kto má ale problém s tým, že sa mu pri náhodných pohyboch, ktoré si neuvedomuje zobrazuje toto menu, má možnosť to zmeniť. Viacerí výrobcovia to umožňujú prispôsobiť podľa seba, tu sa pozrieme ako sa to robí na smartfónoch s rozhraním od Samsungu.

Ako na to?

Podržte prst na prázdnom mieste na domovskej obrazovke. Pohľad na ňu sa zmenší a spodná časť obrazovky bude obsahovať konfiguračné tlačidlá. Ťuknite na tlačidlo Nastavenia.

V spodnej časti zobrazených možností nájdete popis Potiah. nadol zobraz. panel oznámení. Vypnutím budete teraz musieť potiahnuť prst až zhora, aby sa zobrazila spomínaná roletka. Je to vhodné vtedy, ak si ju omylom vyťahujete a zbytočne vás to zdržuje.

Tip funguje len na domovskej obrazovke. Musíte vidieť ikony aplikácií, na zobrazenej aplikácii funguje potiahnutie prstom podľa toho, akú funkciu aplikácia na toto gesto priradila.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.