Aplikácie, ktoré nepoužívate, môžete zastaviť.

Je to typická vlastnosť Androidu, hoci spôsoby na zastavenie nepoužívaných aplikácií, sú minimálne dva. Prvý je, že sa spoľahnete na nadstavbu Androidu, ktorá bude nepoužívané aplikácie automaticky zastavovať. Po čase z nich prestanete dostávať notifikácie. Takýto postup používa Samsung ale aj iní výrobcovia. Po troch dňoch, kedy ste aplikáciu neotvorili, sa prepne do spiaceho režimu.

Ako na to?

Druhý spôsob je, využiť vstavanú funkciu pre Androidové aplikácie. Napríklad, ak nepoužívate aplikáciu Duo, ťuknite na ňu prstom a podržte prst, kým sa nezobrazí plávajúce menu. Jedno z tlačidiel slúži na vypnutie aplikácie. Toto ale nefunguje u všetkých a Facebook takto nevypnete.

Niektoré aplikácie ale chcete vypnúť, nakoľko ich nepoužívate, avšak nechcete ich odinštalovať. Už ich chcete mať v systéme, no tak, aby boli neaktívne. Vtedy je treba zobraziť informácie o aplikácii. Takisto sa k nim dá dostať cez plávajúce menu dlhým podržaním prsta na ikone aplikácie. Ťuknite na ikonu „i“ a v časti Úložisko ťuknite na tlačidlo Vymazať údaje. Takto ale odstránite všetky údaje aplikácie, no zároveň ju tým aj deaktivujete.

Tlačidlo Vypnúť vpravo dole a vpravo hore tlačidlo „i“

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.