Podpisovať dokumenty môžete aj s mobilným telefónom, avšak nie úplne všetky.

Potrebujete na to štandardnú zostavu, teda aplikácie zo stránky www.slovensko.sk, podobne ako keď sa na tento portál prihlasujete, čítačku a občiansky preukaz z čipom. Potom môžete spustiť proces vytvorenia zdokonaleného elektronického podpisu v mobile. Nie je to však kvalifikovaný elektronický podpis, ako vám poskytne podpisovanie priamo cez občiansky preukaz.

Podpisovať môžete napríklad nájomnú či pracovnú zmluvu, preberací protokol alebo napríklad splnomocnenie. Štátne organizácie zatiaľ neakceptujú tento typ podpisu a tak budete musieť použiť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a teda mobilom to nateraz možné nie je.

Postup na vystavenie kvalifikovaného certifikátu

Na stránke qesportal.sk/CertEnroll/Portal/ stlačíte tlačidlo Spustiť vydanie. Následne si bude treba stiahnuť aplikáciu Disig Web Signer Mobile pre Android alebo iOS. Aplikáciu spustite, stlačte tlačidlo Získať certifikát a naskenujte s ňou QR kód, ktorý je zobrazený na stránke vo webovom prehliadači.

V ďalšom kroku zadajte heslo a stlačte tlačidlo Pokračovať. O niekoľko sekúnd sa vygenerujú šifrovacie kľúče.

V mobile sa zobrazí identifikátor žiadosti. Tento si potom zobrazíte v ďalšom kroku aj na počítači vo webovom prehliadači.

Skontrolujte správnosť dokumentu, ktorý sa chystáte podpísať tlačidlom vpravo hore.

Proces budete musieť ešte raz autorizovať a podpísať, inak vystavenie zdokonaleného elektronického podpisu nebude platné a znehodnotí sa.

Po druhom autorizovaní dokumentu, ktorý stránka zobrazí na podpis, je všetko dokončené a vy budete môcť smartfónom podpisovať dokumenty.

Výhody

Máte vo vrecku komerčne uznávaný typ elektronického podpisu, najmä pre súkromnú sféru. Pokiaľ nepotrebujete vyslovene kvalifikovaný elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis, pomocou tejto aplikácie autorizujete čokoľvek.

Nevýhody

Elektronický podpis vyhotovený cez túto aplikáciu je tzv. zdokonalený elektronický podpis. Ten zatiaľ štátne organizácie neakceptujú.

Za tip na článok ďakujeme: Eva Sérová, Disig a.s.

Prečítajte si aj:

S obcami môžete komunikovať aj bez elektronického občianskeho preukazu

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.