Číslovanie strán vo Worde je pomerne jednoduchá záležitosť. Je to priamo funkcia, ktorá vám automaticky očísluje všetky strany. Čo ak chcete začať číslovanie od vyššieho čísla než je jednotka a čo keby tak prvá číslovaná strana mala číslo 5 a ostatné by číslovanie nezobrazovali? Na to sa už treba trochu pohrať s nastaveniami a sekciami. Všimnite si číslovanie na knihách, v časopisoch a niečo podobné vás čaká aj pri diplomových prácach.

Jednoduché číslovanie

Tlačidlom Číslo strany na karte Vložiť zobrazíte ponuku na rôzne umiestnenie číslovania. Buď sa umiestni do hlavičky, pätky, alebo na okraj strany, záleží na preferenciách. Ideálne je číslovanie na spodku stránky, ak hovoríme o bežných kancelárskych dokumentoch. Dodáme ešte, že v rámci číslovania strán môžete využiť aj formátovanie textu. Teda môžete napríklad zafarbiť čísla strán na sivo. Bude ich vidieť, ale nebudú také nápadné. Takisto je možné pracovať s obrázkami, a tak súčasťou pätky alebo hlavičky môže byť napríklad firemné logo.

Číslovanie strán má svoje podrobné nastavenia na novo zobrazenej karte Návrh

Číslovanie strán má svoje podrobné nastavenia na novo zobrazenej karte Návrh

Pokročilé nastavenia

Predtým, ako sa pustíte do nastavenia číslovania strán, je potrebné, aby ste mali „čistý dokument“ v zmysle formátovacích značiek, ktoré nie sú vidieť. Na karte Domov je v sekcii Odsek tlačidlo so znakom odseku, ktorý zobrazí skryté formátovacie značky. Zapnite si ich a prebehnite pohľadom dokument. Všímajte si Zlomy stránSekcie. Ak nič v dokumente nenájdete, môžete pokračovať. V opačnom prípade sa uistite, že sú zlomy strán a sekcie tam, kde majú byť. Prečo? V prípade, že ich tam už niekto pridal a vám poslal emailom dokument na prečíslovanie strán, nebudú vám sedieť ich čísla. Pokojne narazíte na číslovanie do polovice dokumentu, po prečíslovaní sa nebudete vedieť dostať na zadanie prvej číslovanej strany o dve strany vo Worde vyššie atď. Kto dakedy upravoval po niekom dokument, vie, čo máme na mysli.

Po takejto úprave sa môžete pustiť do potrebných úprav. Najčastejšia modelová situácia býva, keď potrebujete, aby sa začalo číslovanie až od povedzme piatej strany vo Worde, no bola označená číslicou 1. Ostatné prvé strany, napríklad v diplomových prácach bývajú úvodného charakteru a nesmú mať číslo.

Ak potrebujete zmeniť číslovanie na prvej strane, ide len o jeden medzikrok. Dvojklikom na pätku strany sa zobrazia jej rozšírené možnosti a pribudne karta Návrh. Stačí zaškrtnúť voľbu Iné na prvej strane a pokojne môžete číslo na prvej strane vo Worde vymazať alebo doplniť iné. Na pokračovanie číslovania ostatných strán to nebude mať vplyv.

Sekcie

 Pre odlišné číslovanie treba rozdeliť dokument minimálne na dve sekcie

Pre odlišné číslovanie treba rozdeliť dokument minimálne na dve sekcie

Aby ste sa dostali k možnosti začať číslovanie či už od jednotky alebo od skutočnej strany, na ktorej ho začnete uvádzať, potrebujete vytvoriť sekcie dokumentu. To spravíte na karte Rozloženie strany. Je tu tlačidlo Zlomy, no bude aktívne len keď nebudete mať aktívne zobrazenie hlavičky a pätky. Minule, pri tvorbe obsahu pre nás boli podstatné zlomy strán. Teraz zvoľte možnosť Nasledujúca strana. Opäť sa prepnite do režimu úpravy pätky a na strane s vytvoreným zlomom sekcie zrušte stlačené tlačidlo Prepojiť s predchádzajúcim. Teraz budete môcť číslovať podľa potreby od čísla, ktoré si zvolíte a na predchádzajúcej sekcii môžete v pätke odstrániť číslovanie.

 

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.