Na zabezpečenie smartfónu vo väčšine prípadov nezabúdame.

Pokiaľ však používate na ukladanie súborov aj pamäťovú kartu, údaje na nej sú v prípade straty zariadenia ľahko dostupné a dajú sa zneužiť. Pre získanie obsahu postačí nezabezpečenú SD kartu vybrať a vložiť ju do čítačky. Všetko je naservírované doslova na striebornom podnose. Aj SD karta sa dá pritom zabezpečiť jednoduchým postupom, ktorý znemožní jej čítanie v inom zariadení. Postupujte podľa návodu nižšie (postup sa môže líšiť v závislosti od značky a modelu smartfónu).

Nastavenia → Biometrické údaje a zabezpečenie → Zašifrovanie / Dešifrovanie karty SD

Pre začatím procesu budete vyzvaní k zadaniu aktuálneho kódu, ktorým máte zabezpečené zariadenie. Po krátkej kontrole SD karty sa následne spustí proces, v ktorom sa karta zašifruje alebo dešifruje. Proces môže na základe výkonu zariadenia a kapacity pamäťovej karty trvať od niekoľko minút po niekoľko hodín.

Nezabudnite si pred procesom dostatočne nabiť smartfón, aby nedošlo k jeho vybitiu. Počas zašifrovania / dešifrovania údaje na pamäťovej karte nebudú dostupné. Ostatné funkcie smartfónu sa dajú využívať bežným spôsobom a proces môže pokojne prebiehať na pozadí.

Kartu nezabudnite dešifrovať vždy, keď smartfón chcete prestať používať, alebo ho chcete resetovať (napríklad pred predajom). V opačnom prípade sa k údajom na SD karte už nedostanete.

Prečítajte si aj:

Ochrana súborov: Zálohujete správne?

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.