Tipy a triky pre tých, ktorí sa začínajú so smartfónom zoznamovať.

Operačný systém Android ponúka okrem ovládania kliknutím aj možnosť kliknutia a podržania prsta na vybranej ikone. Pomocou tejto možnosti viete jednoducho a predovšetkým rýchlo pristupovať k nastaveniam a vybraným funkciám.

Domovská obrazovka

Túto možnosť ovládania je možné aplikovať v troch základných oblastiach – Domovská obrazovka, Ponuka aplikácií a Panel nastavení. V závislosti od nadstavby sa môže ponuka funkcií / skratiek líšiť, ale spravidla bude pri dlhom podržaní prsta na ikone umožnený prístup k nastaveniam konkrétnej aplikácie. Môžeme sem zaradiť napríklad – výber vybranej funkcie, správu oznámení, nastavenie oprávnení, predvolenie aplikácie, využitie a ďalšie možnosti v závislosti od zamerania aplikácie. Na tomto mieste dokážete zistiť aj verziu aplikácie.

Medzi najpokročilejšie možnosti ovládania cez skratky umožňujú alternatívne launchery (spúšťače), ktorým sme sa venovali v tomto článku.

Panel nastavení

Pri ovládaní smartfónu má kliknutie a podržanie najväčší význam práve v nastaveniach, ktoré ponúka Rýchly panel. Ten sa vyroluje z hornej časti displeja. V ňom sa nachádzajú ikony pre rýchlu voľbu nastavení napríklad Zvukového režimu, Bluetooth alebo dátového pripojenia, Wi-Fi, svietidla a ďalších.

Pokým k zapnutiu alebo vypnutiu funkcie postačí jednoduché kliknutie, tak pri dlhšom podržaní prsta na ikone vstúpite do podrobnejšieho nastavenia konkrétnej funkcie. Niektoré nadstavby vedia túto voľbu vstupu do podrobnejšieho menu vyvolať aj kliknutím na text, ktorý sa nachádza pod ikonou – napríklad kliknutím na slovo Bluetooth, Wi-Fi a podobne.

Zmeňte si v Rýchlom paneli poradie ikon

Keďže sa v ponuke nachádzajú ikony v prednastavenom poradí, nemusí ich rozloženie vyhovovať každému. To je však možné prispôsobiť potrebám používateľa a najpoužívanejšie funkcie je možné presunúť na prvú obrazovku tejto ponuky.  

V nastaveniach rýchleho panela vyhľadajte možnosť prispôsobenia poradia a zoraďte ikony podľa želania. 

Vyhľadávanie podľa kľúčového slova

Moderné smartfóny majú desiatky funkcií, ktoré sa aj skúseným používateľom hľadajú pomerne ťažko. Je to aj z dôvodu, že každé prostredie smartfónu je špecifické a výrobcovia používajú iné radenie a názvoslovie.

Aj z tohto dôvodu pri vstupe do Nastavení nájdete poväčšine v hornej časti ponuky možnosť inteligentného vyhľadávania podľa kľúčového slova, aby ste sa nemuseli zdĺhavo preklikávať “rozvetvenou ponukou funkcií”. Po zadaní kľúčového slova vyhľadávanie ponúkne najpravdepodobnejšie návrhy, ktoré s kľúčovým slovom súvisia. Presnosť vyhľadávania a ponuka návrhov sa môže líšiť v závislosti od modelu smartfónu.

Prečítajte si aj:

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.