Ako je to s bodmi obnovy v systéme Windows? Niekedy vám môžu pomôcť vrátiť systém do stavu pred inštaláciou nejakého programu. Je možné ich ukladať do nekonečna? Poradíme vám.

Otázka čitateľa: Dlhé roky som používal operačný systém Windows XP, na ktorom bola veľmi dobrá funkcia obnovenia, ktorá umožňovala vrátiť systém do staršieho stavu (napríklad pred inštaláciu nejakej aktualizácie či programu). Vo Windows 7 a takisto nových Windows 10 je táto funkcia tiež, avšak jednotlivé body obnovenia sa postupne mažú. Na systéme Windows XP zostávali všetky body obnovenia prístupné až do chvíle, než som ich ja sám nezmazal. Na novších systémoch sa mažú automaticky, čo mi vôbec nevyhovuje. Už viackrát som totiž potreboval starší, ktorý už nebol dostupný. Je nejako možné toto zmazávanie zastaviť? Rád by som sa zároveň opýtal, či je možné k bodom obnovy dostať sa aj inak než cez položku „Prehľadať programy a súbory“.

Staré body obnovy sa mažú automaticky nielen na Windows 7 a Windows 10, ale aj na Windows XP. Systém z tohto hľadiska funguje stále rovnako. K zmazaniu bodov však nedochádza z dôvodu ich veku ako takého. Príčinou je disková kapacita, ktorá je vyhradená pre túto systémovú funkciu. Tá je pritom používateľsky nastaviteľná pre každú diskovú partíciu samostatne. Ak máte na obnovovanie partície C vyčlenených napríklad 5 GB, tak v okamihu, ako sa táto kapacita dosiahne, začne sa pri pridaní nového bodu obnovy zmazávať ten starší. Každý bod pritom môže mať rozličnú veľkosť.

Ak máte napríklad uložených päť bodov obnovy, z ktorých každý má 1 GB a systém začína ukladať nový bod obnovenia s objemom 2 GB, zmažú sa pre uvoľnenie potrebného miesta dva najstaršie body obnovenia. Systém sa bude takto správať vždy. Ak chcete mať uložených viac bodov obnovy súčasne, zvýšte kapacitu, ktorá je pre túto funkciu vyhradená. Najpodstatnejšia je partícia C, kde je uložený operačný systém. Odporúčame na nej nastaviť vyhradenú kapacitu aspoň na 10 GB, čím dostanete dostatok možností.

Nastavenie vyhradeného priestoru pre body obnovenia na Windows 8.1

Nastavenie vyhradeného priestoru pre body obnovenia na Windows 8.1

Nastavenie na Windows 7 a takisto 8 a 8.1 nájdete v Ovládacom paneli v sekcii Systém a zabezpečenie, kde kliknite na položku Systém (alternatívne sa toto okno dá vyvolať klávesovou skratkou Win+PauseBreak). Kliknite vľavo na položku Ochrana systému a v otvorenom okne vyberte konkrétnu diskovú partíciu. Po kliknutí na tlačidlo konfigurovať budete môcť nastaviť žiadaný diskový priestor, ktorý sa rezervuje pre body obnovenia. Toto okno sa dá použiť aj na vypnutie bodov obnovy na partíciách, kde túto funkciu nepotrebujete (napríklad na tých, ktoré slúžia na uloženie multimédií a nie na inštaláciu programov), prípadne sa tu dajú zmazať aj všetky body obnovenia, ktoré boli doteraz vytvorené. Na systéme Windows 10 ide o rovnaké okno, pričom ho otvoríte aj cez Nastavenie / Informácie / Systémové informácie / Ochrana systému. V žiadnej verzii systému nie je možné dosiahnuť to, aby sa vytvorené body nikdy nemazali. Aj keby ste vyhradili pre ne celý objem disku, jedného dna by sa skrátka kapacita naplnila a pre uloženie nového bodu obnovenia by bolo nutné tie staré zmazať.

Na záver vašej otázky sa ešte pýtate, či je možné sa k tejto funkcii dostať aj inak, než zadaním „obnovovanie systému“ alebo „rstrui“ do integrovaného vyhľadávania. Môžete sa k nej preklikať aj v Ovládacom paneli cez sekciu Zálohovanie a Obnovenie (Obnoviť nastavenia systému v počítači / Otvoriť obnovovanie systému), prípadne cez menu Štart cez Všetky programy / Príslušenstvo / Systémové nástroje. Oba spôsoby sú pravdaže omnoho zdĺhavejšie. Službu ako takú sprostredkováva súbor rstrui.exe, ktorý je umiestnený v priečinku Windows/system32. Ak vám zadávanie do integrovaného hľadania menu Štart nevyhovuje, zadajte ho ešte raz a naposledy a následne na vyhľadanú položku kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Odoslať kam/ Pracovná plocha – vytvoriť odkaz.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom novembrovom vydaní touchIT, č. 6/2015, preto sa niektoré skutočnosti uvednené v článku môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.