Nová funkcia je dostupná pre iOS aj Android a takisto cez webové a desktopové rozhranie.

WhatsApp sprístupnil novú funkciu – fotografie môžete odteraz posielať v špeciálnom režime, ktorý umožní ich príjemcovi, aby si ich pozrel iba jedenkrát. Novinku môžete využiť na všetkých platformách, kde je WhatsApp dostupný, takže v mobilnej aplikácii pre iOS a Android a takisto aj cez webové a desktopové rozhranie služby. Podmienkou je, že používate najnovšiu verziu aplikácie.

Odoslanie jednorazovej fotografie funguje takmer identicky s tradičným posielaním fotiek. Cez rozhranie četu si vyberiete fotku, ktorú chcete odoslať, avšak pred jej poslaním ťuknete na novú ikonku „1“. Tá sa nachádza hneď vedľa tlačidla na odoslanie.

Pokiaľ má ikona „1“ prázdne pozadie a časť okrúhlej čiary je bodkovaná, fotografia sa odošle tradičným spôsobom. Ak má ikona „1“ vyplnené pozadie (v prípade iOS verzie je jasne modrá), potom je aktivované odoslanie jednorazovej fotografie. WhatsApp vás pred prvým odoslaním jednorazovej fotografie na novú funkciu upozorní. Rovnako tak upozorní aj príjemcu, keď prvýkrát dostane jednorazovú fotografiu.

Jednorazovú fotografiu si môžete pozrieť iba jedenkrát a v čete sa nezobrazuje jej náhľad. Fakt, že ste si jednorazovú fotografiu už pozreli, si môže jednoducho skontrolovať odosielateľ aj príjemca fotky priamo v histórii četu.

Dajte si však pozor na to, že príjemca jednorazovej fotografie môže danú fotku zvečniť vytvorením screenshotu počas jej otvorenia.

WhatsApp jednorazové fotografie

WhatsApp jednorazové fotografie – na prvých dvoch screenshotoch zľava môžete vidieť telefón odosielateľa. Všimnite si rozdiel v ikone „1“. Na zvyšných troch fotkách vidíte telefón príjemcu pred, počas a po pozretí jednorazovej fotografie. Zdroj: Roman Kadlec / TOUCHIT

Zdroj: vlastné

Prečítajte si aj:

15. máj je tu: Ako sa od dnešného dňa zmení WhatsApp? (DOPLNENÉ)

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit