Nie každý potrebuje vedieť, kedy používate WhatsApp.

Obľúbená komunikačná aplikácia WhatsApp ponúka viacero nastavení, o ktorých možnože ani neviete a nepovažujete ich za dôležité. Jedným z takýchto nastavení je zobrazovanie informácie o tom, kedy ste boli naposledy online.

Môže existovať viacero dôvodov, prečo tento údaj nechcete zdieľať. Keď sa tak stane, odporúčame, aby ste zapli aplikáciu WhatsApp, ťukli na ikonu Nastavenia a preťukali sa cez obrazovky Nastavenia – Účet – Súkromie – Naposledy online.

Na tejto obrazovke si môžete nastaviť, či majú váš online status vidieť všetci používatelia služby WhatsApp, vaše kontakty alebo nikto. V blízkej budúcnosti pribudne možnosť zobrazovať online status pre vaše online kontakty s výnimkami – budete si teda môcť nastaviť, ktorým kontaktom sa bude online status zobrazovať a ktorým nie.

Selektívne zobrazovanie online statusu iba vybraným kontaktom je aktuálne vo fáze testovania. Predpokladáme, že ho WhatsApp sprístupní širokej verejnosti do konca roka 2021. Keď sa tak stane, v ponuke Naposledy online pribudne nová položka.

WhatsApp naposledy online
WhatsApp naposledy online

Zdroj: vlastné

Prečítajte si aj: