Aplikácia na posielanie správ je vo svojej podstate veľmi jednoduchá.

Niektoré funkcie sú intuitívne nastaviteľné, avšak nájdu sa aj také, ktoré sú pred zrakom používateľa skryté. O miznúcich správach ste už pravdepodobne počuli. V rámci tejto funkcie je možné nastaviť, aby sa správa z vybranej konverzácie po 7 dňoch automaticky odstránila. Avšak vieme, že WhatsApp pracuje aj na 24 hodinovej a 90-dňovej možnosti. 

Ako nastaviť miznúce správy

Miznúce správy je možné používať pre nové a existujúce konverzácie a aj v skupinách. Postup nastavenia je vo všetkých prípadoch rovnaký:

  • Po otvorení konverzácie je potrebné v hornej časti displeja kliknúť na kontakt alebo názov skupiny. Otvorí sa ponuka, v ktorej sa nachádzajú podrobné možnosti nastavenia konverzácie.
  • Okrem médií, odkazov a dokumentov je možné v tejto ponuke nastaviť aj vlastné upozornenia, viditeľnosť médií a samozrejme aj zapnúť alebo vypnúť miznúce správy.

Na čo treba myslieť

  • Pokiaľ miznúce správy zapnete, nové správy sa síce z konverzácie po 7 dňoch odstránia, ale príjemca si ich môže medzitým uložiť alebo spraviť snímku obrazovky. 
  • Majte na pamäti, že aj miznúce správy s citlivým obsahom posielajte iba osobám, ktorým dôverujete. 
  • Ak miznúca správa nebude do 7 dní otvorená, aj po automatickom vymazaní sa jej obsah môže stále zobrazovať v oznámeniach. 
  • Pokiaľ odpoviete na miznúcu správu jej citáciou, jej obsah sa môže v konverzácii zobrazovať aj po 7 dňoch.
  • Ak sa správa prepošle do konverzácie, kde miznúce správy nie sú zapnuté, z tejto konverzácie nezmizne.
  • V prípade, že používateľ vytvorí zálohu aj s miznúcou správou, správa bude v tejto zálohe zahrnutá. Po obnovení zálohy sa správa automaticky odstráni.
  • Nastavenie miznúcich správ môže zmeniť ktorýkoľvek účastník konverzácie.

Pozor na prílohy

Podľa predvoleného nastavenia sa médiá automaticky ukladajú do galérie fotiek. Ak je funkcia miznúcich správ zapnutá, médiá odoslané v chate zmiznú, ale ak je zapnuté automatické sťahovanie, uložia sa do telefónu. Automatické sťahovanie môžete v aplikácii WhatsApp vypnúť v ponuke NastaveniaÚložisko a dáta.

Prečítajte si aj:

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.