Používate na počítači len jeden používateľský účet bez hesla a aj napriek tomu sa vám po inštalácii nejakého programu alebo aktualizácie začala zobrazovať prihlasovacia obrazovka pri štarte? Náprava je jednoduchá.

Stačte klávesovú skratku Win + R, čím vyvoláte okno spustenia programov. Zadajte do neho názov control userpasswords2 a potvrďte ho enterom alebo kliknite na tlačidlo OK.

Prihlasenie-1

Alternatívny spôsob otvorenie tohto dialógu je použitie integrovaného vyhľadávania, do ktorého zadáte výraz „netplwiz“.

V otvorenom okno správy používateľských kont následne stačí vybrať váš účet a zrušiť zaškrtnutie políčka Používatelia môžu na tomto počítači pracovať až po zadaní mena používateľa a hesla. Svoju voľbu potvrďte tlačidlom OK. Pri nasledujúcom štarte Windows sa už prihlasovacia obrazovka nezobrazí a systém nabehne priamo na pracovnú plochu.

Prihlasenie-2

 

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.