Nová služba Môj účet zobrazuje všetky informácie pekne pokope.

Mnohí používatelia si to neuvedomujú, avšak používaním internetových služieb generujú veľké množstvo dát. História vyhľadávania, hlasové povely, používanie lokalizačných služieb v smartfóne, všetky tieto dáta sa ukladajú na serveroch poskytovateľov služieb. Časť alebo všetky dáta sú dostupné aj používateľovi. Ten však často nevie, kde ich hľadať.

Google preto spustil nový portál s názvom Môj účet. Funguje ako križovatka k rôznym informáciám – môžete si skontrolovať prihlásenia do vášho Google účtu, spárované zariadenia a aplikácie a ďalšie údaje. Takisto si môžete skontrolovať zabezpečenie aj súkromie.

Samostatnou kapitolou je nastavenie s názvom Osobné informácie a súkromie. Tú dávame do pozornosti ponuku História účtu a Ovládajte svoj obsah. Prvá položka obsahuje vaše vyhľadávania, lokality, YouTube videá, ktoré ste pozerali a ak využívate hlasové ovládanie, aj príkazy v službe Google Now. Je to divný pocit, keď si pozeráte, ako ste sa s telefónom rozprávali pred rokom.

Portál Môj účet odporúčame navštíviť. Môžete si jednoducho pozrieť, čo o vás Google vie a niektoré informácie zmazať, prípadne si vytvoriť archív vašich dát a tie si stiahnuť do počítača. Chválime používateľské rozhranie – väčšinu času sa budete pohybovať v rámci daného portálu, bez nutnosti otvárania externých stránok.

Google vie, čo ste robili minulé leto. Aj kde

Google vie, čo ste robili minulé leto. Aj kde