Máte SSD s malou kapacitou a šetríte miestom? Nechcete ho opotrebovávať prenosom obyčajných súborov? Presuňte si plochu a dokumenty na iné úložisko.

Pokiaľ často sťahujete z internetu súbory s veľkým objemom a využívate k tomu klasický priečinok umiestnený v používateľskom profile (C:/Používatelia/Meno účtu/Prevzaté súbory), zrejme vás už napadlo, že pri SSD to nemusí byť vhodné riešenie. Ak totiž máte SSD s malou kapacitou, potrebujete ju predovšetkým pre systém a programy a nechcete si ju zapratávať napríklad súbormi multimédií, ktoré stiahnete a následne ich presuniete na dátové úložisko. Pochopiteľne, súbory je možné sťahovať na iné úložiská aj priamo, avšak mnohé programy priečinok Prevzaté súbory používajú v základe a je k nemu napríklad aj rýchly prístup z ľavé panela okna Exploreru či iných častí Windows. Je teda možné priečinok presunúť?

V skutočnosti presun tohto systémového priečinka nie je žiadny problém. Jeho ručné pretiahnutie niekam inam pochopiteľne nestačí a je nutné zmenu oznámiť systému. Otvorte teda umiestnenie C:/Používatelia/Meno vášho účtu a na priečinok Prevzaté súbory kliknite pravým tlačidlom myši. Z kontextového menu vyberte položku Vlastnosti a na záložke Umiestnenie kliknite na tlačidlo Premiestniť, kde zadajte umiestnenie na inom disku. Priečinok sa automaticky premiestni a všetky programy, ktoré ho budú následne používať, uplatnia jeho novú adresu. Programy ako také tak už nemusíte nijak prestavovať.

Nastavenie-presun-sm_nowat

Rovnaký postup je možné uplatniť aj v prípade priečinkov hudby, videa či dokumentov, ktoré sa nachádzajú v tomto umiestnení a programy ich prioritne používajú. Zmena je vhodná aj v prípade pracovnej plochy, najmä ak ju používate ako skutočnú pracovnú plochu stola a máte na nej umiestnené množstvo dokumentov, zbierku fotografií či nepozretého videa. V takomto prípade aj jej sluší umiestnenie na klasické úložisko, pretože zobrazovanie fotiek či prehrávanie videí sa na SSD nijak nezrýchli (iná je situácia v prípade strihu). Rýchle úložisko určite chcete využiť radšej pre súbory, ktoré z rýchlosti budú ťažiť, pričom ide hlavne o súbory operačného systému, jednotlivých programov a hier. Opäť teda stačí v priečinku C:/Používatelia/Meno vášho účtu kliknúť pravým tlačidlom na priečinok Desktop a na záložke Umiestnenie zmeniť jeho pozíciu na dátový pevný disk (za predpokladu, že ho v počítači máte spoločne s SSD).

Niektorí používatelia presúvajú na HDD aj iné systémom vyhradené priečinky, ako napríklad Temp, ktorý slúži na dočasné dáta programov. To však už nie je príliš vhodné, pretože na rozdiel od presunutia priečinka pre sťahovanie súborov či pracovnej plochy sa už oberáte o výhody, ktoré z SSD plynú.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.