Gmail sprístupnil novú funkciu. Oceníte ju, ak omylom odošlete zlý email.

Nie je nič prekvapujúce, ak omylom pošlete email zlému adresátovi, prípadne zabudnete doplniť ďalších príjemcov alebo priložiť prílohu. Takúto situáciu obvykle riešite odoslaním ďalšieho emailu alebo ospravedlňovaním, ak adresujete správu zlej osobe. Google chce takýmto nedorozumeniam predísť a sprístupnil novú funkciu, ktorá umožní „stopnúť“ odoslaný email.

Funkciu je možné aktivovať v nastaveniach, v sekcii Všeobecné. V zozname nastavení sa objavila nová položka s názvom „Zrušiť odoslanie„. Ak ju aktivujete, môžete si prispôsobiť interval, počas ktorého je možné odoslaný email zrušiť. K dispozícii je čas od 5 do 30 sekúnd. Po zvolení žiadaného intervalu nezabudnite uložiť zmeny nastavení, v spodnej časti obrazovky.

Novú funkciu môžete povoliť v nastaveniach

Novú funkciu môžete povoliť v nastaveniach

Následne stačí odoslať email a v prípade potreby kliknúť na možnosť „Späť„, ktorá sa objaví vedľa potvrdzovacej správy. Dodajme, že email môžete stopnúť iba vo webovom rozhraní služby Gmail. V rámci mobilnej aplikácie táto funkcia nie je momentálne dostupná.

Po odoslaní emailu máte 5 až 30 sekúnd, aby ste ho stopli. Stačí kliknúť na novú položku Späť

Po odoslaní emailu máte 5 až 30 sekúnd, aby ste ho stopli. Stačí kliknúť na novú položku Späť

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit