Radi využívate klávesové skratky, avšak na programy, ktoré takýmto spôsobom spustíte, musíte čakať? Neviete prečo? Poradíme vám.

Otázka čitateľa: Na svojom počítači už dlhé roky používam niekoľko rôznych klávesových skratiek, ktoré som nastavil na spúšťanie často používaných programov. Napríklad kalkulačku spúšťam klávesovou skratkou CTRL+ALT+K, Poznámkový blok CTRL+ALT+P a Adobe Illustrator zas CTRL+ALT+I. Všetky klávesové skratky som nastavil klasickou cestou tak, že som ich navolil v nastavení ich zástupcu na ploche alebo v menu Štart. Problém nastal pri mojom nedávnom prechode na Windows 10. Bol som zvyknutý, že programy sa po stlačení klávesových skratiek spustia okamžite. Na Windows 10 sa to ale nedeje a keď stlačím klávesovú skratku, program sa objaví (kalkulačka, poznámkový blok) alebo začne spúšťať (Illustrator) až po niekoľkých sekundách. Počas tejto zhruba päťsekundovej pauzy počítač funguje normálne. Ak tie isté programy spustím kliknutím na odkaz na ploche alebo ich súborom v priečinku, začnú sa spúšťať okamžite. Nechápem prečo teda po stlačení klávesovej skratky nasleduje taká pauza. Dosť ma to hnevá, pretože keď pracujem a potrebujem spustiť napríklad kalkulačku, niekoľko sekúnd musím na ňu čakať.

Na pochopenie tohto problému, ktorý sa týka aj iných verzií operačných systémov Windows, je dobré vysvetliť to, ako tento mechanizmus vlastne pracuje. Keď takúto používateľsky voliteľnú klávesovú skratku vo Windows stlačíte, Windows ju nevykoná okamžite, pretože počíta s možnosťou, že klávesová skratka nepatrí „jemu“, ale nejakému programu, ktorý je už spustený. Ak máte napríklad spustené programy Skype, Word či Photoshop a stlačíte klávesovú skratku CTRL+ALT+P, ktorú ste si navolili pre spustenie Poznámkového bloku, Windows sa začne „pýtať“ spustených programov, či náhodou klávesová skratka nepatrí im a nevykonáva niečo iné. Programy mu prakticky ihneď odpovedia a ak sa žiadny z nich ku klávesovej skratke neprihlási, Windows „usúdi“, že patrí jemu a vykoná to čo ste pre ňu nastavili. Tento proces je prakticky okamžitý, aj keď máte spustených desať či viac programov naraz.

Nastavenie klávesovej skratky pre spustenie programu Poznámkový blok

Nastavenie klávesovej skratky pre spustenie programu Poznámkový blok

Problém nastáva vtedy, ak z nejakého dôvodu nejaký program neodpovedá. Ak je program zamrznutý, alebo len veľmi zaneprázdnený nejakou úlohou, odpoveď od neho príde neskoro alebo vôbec. To sa prejaví ako citeľná pauza medzi stlačením používateľskej skratky a akciou, pretože Windows má nastavený niekoľkosekundový limit, keď čaká na odpoveď. Skúste postupne vypínať všetky spustené programy, vrátane tých spustených na pozadí pri systémových hodinách a klávesovú skratku napríklad na spustenie Poznámkového bloku skúste zakaždým stláčať. Po zavretí vinníka klávesová skratka začne zrazu reagovať okamžite. Takýto postup je vhodný najmä pre Windows 7, Windows 8 a 8.1.

Vo Windows 10 došlo k zmene v používateľskom rozhraní, keď do systému pribudol panel oznámení (Centrum akcií). Je ho možné otvoriť pri systémových hodinách, pričom sa vysunie z pravej strany obrazovky a ponúkne vám posledné hlásenia systému a programov. Práve on je veľmi často príčinou daného spomalenia reakcií používateľsky nastaviteľných klávesových skratiek Windows. Ak oneskorenie pociťujete aj po zavretí všetkých programov, s veľkou pravdepodobnosťou je vinníkom práve on. Otvorte ho a pozatvárajte všetky hlásenia, ktoré v ňom visia. To by malo váš problém odstrániť. Dané správanie sa dá považovať za softvérový bug Windows 10 a vývojový tím ho snáď v budúcnosti odstráni. Občas dokonca táto časť systému spôsobuje oneskorenie aj v prípade, že nezobrazuje žiadne hlásenie a je len takpovediac zatuhnutá a problém sa odstráni tým, že Centrum akcií rýchlo jeden či dvakrát vysuniete a zasuniete.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom februárovom vydaní touchIT č. 1/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.