Pripojenie na VPN nemusí byť vždy úspešné.

Zrada je práve v tom, že aplikácia sa bude tváriť, akoby bolo pripojenie k serveru uskutočnené. Je preto vhodné si overiť, či ste k VPN serveru naozaj pripojený. V prvom rade treba poznať, o aký server ide.

Bežné pripojenie overíte tak, že zadáte adresu https://www.whatismyip.com a pozriete sa, na aký server ste sa pripojili. Cieľom je ukázať vám vašu aktuálnu IP adresu a ako ju služba rozpoznáva. Na to ale potrebujete poznať aj vaše bežné pripojenie. To môže vyzerať takto:

Po pripojení na VPN bude hlásenie vyzerať takto:

Alebo takto:

Bežne sa dá stretnúť s problémom po obnove z úsporného režimu spánku a funkcia automatického znovu pripojenia nemusí fungovať správne, aj keď aplikácia bude hlásiť úspešné pripojenie.

Treba sa odpojiť a pripojiť znova. Takto budete mať istotu. Aj vtedy si ale skontrolujte na službe What Is My IP, akú máte adresu a ako je preložená – teda aký je názov servera.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.