Otázka čitateľa: Nedávno som začal používať antivírus Eset Internet Security. Funguje dobre, pričom jeho antivírusová databáza sa aktualizuje bez problémov. Pred pár dňami som si ale všimol, že mi v ňom svieti nejaké upozornenie. Okno programu som otvoril, pričom som uvidel správu, že programové časti antivírusu boli aktualizované a je potrebné vykonať reštart počítača. Keď som si to všimol prvý krát, nevenoval som tomu pozornosť. Počítač totiž na noc klasicky vypínam, nikdy ho neuspávam, takže som si myslel, že skrátka keď na druhý deň počítač znova zapnem, všetko bude OK. Na moje prekvapenie však po zapnutí počítača v antivíruse stále vidím rovnaké upozornenie. Už je tam tretí deň, pričom zakaždým som počítač normálne večer vypínal. Prečo sa vyžaduje reštartovanie a vypnutie/zapnutie nestačí? Myslel som si, že je to to isté.

Ide o dôsledok tzv. hybridného vypínania a rýchleho spustenia, ktoré Microsoft zaviedol po prvý raz vo Windows 8. Od tejto verzie systému už reštartovanie počítača nie je totožné s klasickým vypnutím a zapnutím.

Keď súčasné Windows 10 a 11 vypínate, na pozadí sa ukončia všetky programy a takisto sa odhlási používateľský účet. Samotná systémová relácia však zostáva nabehnutá a namiesto ukončenia sa hibernuje v aktívnom stave (akoby zmrazí, či zapauzuje). Jej priebehové dáta z RAM sa uložia na disk a následne sa odošle signál na vypnutie hardvéru.

Keď počítač na druhý deň zapnete, systém sa spustí rýchlejšie, pretože nemusí začínať úplne od nuly. Po nábehu hardvéru sa do operačnej pamäte nahrá už funkčná systémová relácia, ktorá sa len „odpauzuje“ späť do funkčného stavu, bez toho aby sa musela inicializovať a zapínať. Nasleduje tak už len načítanie používateľského účtu a všetko je pripravené.

Windows je pravdaže plne schopný vypínať sa klasicky, bez použitia hibernácie systémovej relácie. Deje sa to vtedy, keď vyšlete príkaz na reštart, alebo vtedy, keď počítač vypínate po inštalácii aktualizácii. Dôvod je očividný. Pri aktualizácii systému je nutné služby naozaj vypnúť a znovu načítať. A to často potrebuje aj antivírus, keď vykonáva svoju veľkú aktualizáciu.

Toto jednorazové ignorovanie hybridného vypnutia však môžete kedykoľvek vykonať aj vy.

Kedykoľvek, keď budete potrebovať úplné vypnutie počítača, totožné s reštartom, stačí aby ste pri vypínaní držali stlačenú klávesu SHIFT.

Klasicky kliknite na menu Štart a ikonu vypnutia, stlačte klávesu SHIFT a držte ju stlačenú v momente, keď kliknete na tlačidlo „Vypnúť“. Počítač sa následne začne vypínať na oko úplne rovnako (klávesu stačí držať stlačenú len pri samotnom kliknutí, následne ju môžete už pustiť), avšak v realite bude rozdiel v tom, že sa vypne kompletne.

Budúci štart bude teda o trochu pomalší, ale naozaj len o zlomok a na veľmi rýchlych SSD si prakticky žiadny rozdiel v čase ani nevšimnete.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.