Otázka čitateľa: Rád by som požiadal o recenziu, alebo aspoň nejaké informácie o presnosti senzorov bytových vlhkomerov. Na trhu je síce veľká ponuka, ale z vlastných skúseností viem, že ich kvalita, respektíve presnosť je žalostná. Som z toho poriadne frustrovaný. Kúpil som si dve identické zariadenia, pričom v totožnej miestnosti ukazujú nameranú hodnotu s rozdielom 8 až 10 %. Okrem nich mám doma aj dva odvlhčovače Rohnson, jeden je za 300 eur a druhý za 180 eur, ktoré majú vstavané svoje vlastné merače vlhkosti. Ak sú v tej istej miestnosti vedľa seba, takisto ukazujú hodnotu s rozdielom 4 až 6 %, ktoré sú takisto odlišné od dvoch samostatných vlhkomerov. Mám teda doma 4 zariadenia ktoré merajú vlhkosť a všetky na rovnakom mieste ukazujú inú hodnotu. Úžasná technika. Chcel by som konečne nejaký, čo ukazuje presne, ale obávam sa, že si len kúpim piaty a dostanem zas iné číslo.

Vaša frustrácia je celkom pochopiteľná. Dané zariadenia nie sú práve najlacnejšie a rozdielne hodnoty merania pôsobia ako zlý žart.

V tejto súvislosti je potrebné vedieť, že meranie relatívnej vlhkosti je v základe dosť ošemetná záležitosť, pričom ho ovplyvňuje množstvo faktorov. Dané percentuálne číslo hovorí o tom, koľko vlhkosti (vody) sa momentálne vo vzduchu nachádza pomerne k tomu, koľko vlhkosti by vzduch držal v stave úplnej saturácie (už by nemohol držať viac), pri danej teplote.

Už len z tohto popisu si všimnite, že daná percentuálna hodnota je naviazaná na teplotu a akonáhle jedno zariadenie nameria izbovú teplotu mierne odlišnú, tak aj v prípade, že je vstup na senzore vlhkosti totožný, výsledná ukazovaná hodnota relatívnej vlhkosti bude odlišná (vyššia teplota by znamenala nižší údaj o relatívnej vlhkosti).

Rozdielne odmeranie teploty a následne aj z nej odvodenej vlhkosti vzduchu na dvoch rôznych vlhkomeroch /Foto: pathofleastresistor/

Samotný senzor vlhkosti koncepčne pripomína sendvič. Chlebom, teda hornou a dolnou vrstvou je obvykle nejaký druh kovu, s dobrou vodivosťou, pričom medzi nimi je menej vodivý materiál schopný absorbovať vlhkosť.

Keď nasáva vlhkosť, mení svoje elektrické vlastnosti, pričom po nasatí a ustálení hodnoty sa zmení elektrický odpor alebo elektrická kapacita daného prvku v obvode (podľa toho akým spôsobom je senzor navrhnutý). Tento údaj sa následne skombinuje s tepelným senzorom a výsledok o relatívnej vlhkosti je na svete.

Ako vidíte, oba senzory meranie ovplyvnia, pričom tak ako každý senzor, nikdy nemôžu mať nekonečnú presnosť, rovnako ani rovnaký reakčný čas či stabilitu. U domácich zariadení, ktoré neslúžia na precízne merania počasia či výskum, sa počíta s obvyklou presnosťou ± 2 %, prinajhoršom ± 3 % nameranej hodnoty relatívnej vlhkosti.

Ak by bola teda skutočná vlhkosť vzduchu v izbe napríklad 50 %, domáce zariadenie môže pri tejto presnosti ukazovať napríklad 48 %, 49 %, alebo 51 % či prinajhoršom 53 %. Problémom je, že akonáhle začnete porovnávať hodnoty z dvoch zariadení, môže nastať situácia, že jedno zariadenie ukáže 53 % relatívnu vlhkosť, druhé 47 %, čím sa každé zmestí do svojej odchýlky troch percentuálnych bodov, zatiaľ čo vy vidíte obrovský rozdiel „šiestich percent“.

A toto môže nastať v prípade, že sú obe zariadenie nové a identické. Akonáhle identické nie sú a majú aj iný vek, prehovoria do toho ďalšie vplyvy, ktoré rozdiel môžu ešte viac zvýšiť.

Rozdielne merania vedľa seba umiestnených vlhkomerov
Rozdielne merania vedľa seba umiestnených vlhkomerov /Foto: RobertoDitch/

Zariadenie, ktoré je napríklad pripevnené na stene, nameria nevyhnutne inú teplotu a vlhkosť, ako zariadenie, ktoré je vedľa neho na stolčeku, aj keď z vášho pohľadu sú vedľa seba a merajú vlhkosť v tej istej miestnosti.

Takisto závisí od toho, ako sú zaradenia konštruované. Niektoré zariadenia patriace pod smart domácnosť, ktoré integrujú mnoho funkčností, generujú vlastné teplo, či už integrovanými čipmi alebo batériami, čo sa na hodnote prejaví. Pamätajte na to, že teplotný rozdiel 1 °C v bežných izbových teplotách sa prejaví na 3 až 4 % nameranej relatívnej vlhkosti.

No a v neposlednom rade, na čo však bežne nemyslí prakticky žiadny používateľ, vlhkomery majú v priebehu času drift, respektíve sklz, a vyžadujú pravidelnú kalibráciu. Je to totožné ako v prípade náramkových či nástenných hodín, ktoré vždy po čase „nadbehnú“ alebo „podbehnú“. Niektoré o pár sekúnd iné o pár minút. Niektoré dozadu niektoré dopredu. Niektoré za pár mesiacov iné až za rok. Žiadne hodiny však bez pravidelnej korekcie nezostanú presné.

Hodnota vlhkomeru bude takýmto istým štýlom kĺzať smerom hore alebo dole na úrovni zhruba 0,25 % ročne v tom najlepšom prípade. V tom najhoršom môže byť sklz na úrovni 1 % a viac ročne. Vlhkomer starý niekoľko rokov tak bude ukazovať v totožných podmienkach celkom inú hodnotu, než ukazoval sám pred niekoľkými rokmi.

Kalibračné vrecúška pre vlhkomery
Kalibračné vrecúška pre vlhkomery /Foto: Boveda/

Na nápravu existujú kalibračné súpravy, čo je v základe vrecúško s materiálom o presnej vlhkosti, do ktorého dostatočne malý vlhkomer vzduchotesne uzavriete na jeden deň, po ktorom vlhkosť manuálne nastavíte na zariadení na danú hodnotu.

Vzhľadom na ich cenu (napr. 10 eur) a takisto na to, že pri domácich meraniach nemá presnosť zas až taký význam, ide o niečo, čo ľudia vykonávajú naozaj raritne (ak o tom vôbec niekedy počuli) a nie je sa tomu možné ani čudovať.

Prečítajte si aj:

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.