Otázka čitateľa: Vo svojom počítači mám momentálne dva disky. Na rýchlejšom a kapacitne menšom SSD mám nainštalovaný operačný systém Windows 10, zatiaľ čo na väčšom HDD mám uložené ostatné dáta. Zaujímalo by ma, ako sa dajú presunúť používateľské účty aj s dátami z priečinku C:Users na druhý disk (D:Users) tak, aby sa pri ďalšom používaní ukladali už všetky údaje automaticky len tam (každý nový účet, dokumenty, obrázky, hudba, videá, stiahnuté súbory).

V tejto súvislosti je dobré rozlišovať medzi samotným používateľským účtom (ktorý používa systém, programy aj vy) a jeho používateľským obsahom (ktorý do neho ukladáte vy sami).

To čo popisujete (presun účtu) nie je možné na operačných systémoch Windows urobiť bezpečne a Microsoft od takýchto krokov vo svojej dokumentácii výrazne odrádza a varuje pred nimi. V rámci bežného používateľského rozhrania sa o takúto zmenu budete snažiť márne, pretože neexistuje. Technicky je takýto presun možné urobiť buď relatívne „fušersky“ editáciou systémového registra, alebo pokročilo s pomocou symbolických odkazov, respektíve s pomocou NTFS junction pointov. V oboch prípadoch (v tom prvom takmer okamžite) si však koledujete o obrovské množstvo problémov. Tie síce nemusia nastať hneď, ale behom následného používania systému k nim takmer určite dôjde, pričom nejde len o nekompatibilitu s rôznym softvérom tretích strán (ktorý vo výsledku nefunguje správne), ale aj o samotné fungovanie systému a jeho aktualizáciu na novšie verzie (systém po aktualizácii nenabehne alebo sa upgrade vôbec nepodarí).

Používatelia dostanú obvykle nápad presunúť priečinok používateľských účtov z dvoch dôvodov. Prvým je ľahšia reinštalácia. Ak sú účty na inom disku, tak v prípade problémov je možné partíciu s operačným systémom bezstarostne naformátovať a systém nainštalovať znova. Druhým častým prípadom je snaha ušetriť miesto na kapacitne malom SSD. V oboch týchto prípadoch je presun používateľských účtov zlý nápad, pretože existujú omnoho lepšie a bezpečnejšie riešenia.

Presun pracovnej plochy Windows na iné umiestnenie

Presun pracovnej plochy Windows na iné umiestnenie

Ak chcete adresovať problém klasických používateľských dát (dokumentov, obrázkov, súborov uložených na pracovnej ploche) z hľadiska držania mimo systémovej partície alebo z dôvodu, že sú objemovo veľmi veľké a chcete na malom SSD ušetriť miesto, je to pomerne triviálne. Presun používateľských priečinkov dokumentov a pracovnej plochy môžete vykonať bez akýchkoľvek problémov a zmena je možná priamo v rámci používateľského rozhrania. Ručné pretiahnutie priečinkov inam pravdaže nestačí a je nutné zmenu oznámiť systému. Stačí ak otvoríte C:/Používatelia/Meno vášho účtu a na priečinky ako sú Dokumenty, Prevzaté súbory, Obrázky a podobne kliknete pravým tlačidlom myši. Z kontextového menu stačí vybrať položku Vlastnosti a na záložke Umiestnenie kliknúť na tlačidlo Premiestniť. Vyberiete novú pozíciu (napríklad na disku D) a priečinok sa automaticky premiestni. Všetky programy, ktoré ho budú následne používať, uplatnia jeho novú adresu. Nič iné netreba prestavovať. Takto môžete presunúť aj pracovnú plochu, ktorá je obyčajným priečinkom a nájdete ju s rovnakým názvom na uvedenom umiestnení.

Systémové priečinky účtu (napr. AppData) nie je možné takto presúvať a platí pre ne to, čo pre presun celého účtu. Ich prípadným násilným presunom si pritom v ničom nepomôžete. Tieto súbory je totiž vhodné mať z dôvodu rýchlej práce so systémom práve na SSD a zvyčajne príliš miesta nezaberajú. Ak ich chcete zálohovať, môžete ich kopírovať tak ako každý iný priečinok, bez potreby presúvania.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom júnovom vydaní TOUCHIT č. 5/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.