Jedného dňa, úplne z ničoho nič, bol váš účet zablokovaný. Mali ste tam priateľov, nahraté fotky, nič zlé ste nerobili, ale aj tak ste boli vyhodený a dokonca aj obvinený z nejakého porušenia podmienok či dokonca nebezpečného správania, kvôli ktorému sa účet nedá obnoviť.

Zablokovanie osobného účtu na Facebooku zažíva každodenne po celom svete obrovské množstvo ľudí.

Z reportov, ktoré Facebook publikuje v rámci svojho centra pre transparentnosť, vieme, že ide o milióny používateľských účtov každý deň. Ide predovšetkým o falošné účty vytvorené podvodníkmi. Napríklad behom januára až marca tohto roku šlo o 1,6 miliardy účtov a v niektorých kvartáloch predošlých rokov dokonca ešte aj o výrazne viac.

To je v priemere 17 miliónov účtov denne a teda zruba 500 miliónov mesačne. A to je vzhľadom na necelé 3 miliardy aktívnych používateľských účtov Facebooku obrovské číslo.

Pri týchto počtoch zablokovaní je z hľadiska štatistiky prakticky nevyhnutné, že veľké množstvo tých regulárnych účtov, pokojne desiatky tisíce či dokonca aj státisíce denne, sú zablokované omylom, respektíve v dôsledku nejakej chyby.

PREČO SOM BOL ZABLOKOVANÝ PRÁVE JA?

V tejto situácii si je vždy potrebné uvedomiť, že zablokovanie vášho účtu takmer nikdy nie je dôsledkom nejakej nenávisti a ani osobnej či inej pomsty, ktorá bola na vás cielene vykonaná.

Do našej poradne chodí pravidelne mnoho zúfalých e-mailov, v ktorých sa ľudia nazdávajú, že im účet zablokoval nejaký neprajný kolega z práce, či sused, s ktorým nemajú dobré vzťahy, napríklad tým, že ich falošne nahlasoval v súvislosti s porušovaním podmienok.

Mnohých ľudí veľmi prekvapí, že blokovanie používateľských účtov zo strany Facebooku je prakticky vždy celkom automatické, teda nevyvolané človekom a v drvivej väčšine prípadov ho ani žiadne ozajstné ľudské oči nekontrolujú z hľadiska jeho oprávnenosti.

Dôvodom týchto akcií je, že Facebook je obrovská sociálna platforma, ktorú sa neustále snaží niekto zneužiť, či už z hľadiska komerčných praktík, podvodov, a takisto rôznej škodlivej a inej činnosti. Spôsoby, akými to rôzni ľudia robia, sú efektívne, neúnavné a neprestajne obmieňané, a jediná cesta, ako proti tomu bojovať, je strojovo, teda automaticky.

Zablokovanie konkrétneho používateľského účtu preto vo viac ako 99 % prípadov vykoná algoritmus, ktorý je naprogramovaný tak, aby si všímal nejaké poznávacie znaky zneužitia platformy. Bez ohľadu na to, či ste si toho vy ako vlastník účtu nejako vedomý. Daná úloha pravdaže nie je jednoduchá a priamočiara a v mnohých prípadoch sa daný automatický mechanizmus skrátka aj zmýli.

Vy ste normálny človek, ktorý chce Facebook len klasicky používať a zablokovaním sa pravdaže cítite dotknutý, ako keby vás niekto osobne z niečoho obvinil a vyháňal vás. Treba si ale uvedomiť, že ide len o dôsledok neosobných mechanizmov, ktoré s vami konkrétne nemajú nič spoločné a s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k jednej z týchto dvoch možností:

  1. Váš účet vykonával nejaké nevhodné a škodlivé operácie, bez vášho vedomia. Obvykle z dôvodu infekcie vášho počítača špecifickými druhmi škodlivého softvéru, alebo ukradnutím prihlasovacích údajov a súbežným používaním inou stranou.
  2. Váš účet v skutočnosti nič škodlivé nevykonával a detekcia takýchto prejavov bola len dôsledkom omylu a falošného poplachu spôsobeného zlým rozpoznaním rôznych znakov.

V oboch týchto prípadoch pravdaže vy osobne za nič nemôžete a situáciu dopredu a často ani dodatočne nemáte ako priamo ovplyvniť, alebo jej zabrániť. Je preto vhodné nepodľahnúť hnevu a frustrácii a vzniknutú situáciu sa skrátka len snažiť vyriešiť podľa možností čo najlepšie.

PREČO SA SO MNOU NIKTO NEBAVÍ?

Ľudia sú obvykle veľmi zaskočení, že pri zablokovaní ich účtu nemôžu kontaktovať žiadnu osobnú zákaznícku podporu. Že nikomu nemôžu zavolať alebo niekam priamo napísať e-mail a sú skrátka úplne ignorovaní a ponechaní napospas automatickým formulárom, ktoré vôbec nefungujú.

Neprekvapivo tak Facebook osočia z neschopnosti, diskriminácie a krivdy, obzvlášť, ak im účet bol zablokovaný omylom a nič zlé nespravili.

Všetko prekvapenie a hnev je však len dôsledok toho, že si neuvedomujú gigantický rozsah, na akom táto platforma operuje. Ich intuícia, vytvorená v celkom iných objemových situáciách, skrátka zlyháva a ponúka skreslený pohľad na vec.

Predstavte si, že by niekto vo Facebooku ručne musel kontrolovať, kto aký príspevok na sieti napíše, kto a ako sa do svojho účtu prihlasuje, kto koho obťažuje a kto robí niečo nekalé. Sieť používa takmer 3 miliardy ľudí. Behom 60 sekúnd sa na nej objaví zhruba 3,5 milióna nových príspevkov, pričom tieto „miliónové“ návaly pribúdajú neprestajne, každú minútu, 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Na to, aby takýto objem obsahu bolo možné fyzicky aspoň ako tak svedomito kontrolovať, by Facebook musel mať desiatky miliónov zamestnancov. Ako iste tušíte, niečo také skrátka ľudsky a ani ekonomicky nie je možné. Tieto kontroly skrátka musí vykonávať nedokonalý automatický stroj. Niet inej cesty.

To isté platí pre moment, kedy je nejaký účet automaticky zablokovaný a jeho majiteľ, ako napríklad vy, sa ho snaží obnoviť a dokázať, že zablokovanie bolo neoprávnené. Predstavte si, že by zamestnanci firmy museli komunikovať so stovkami tisíc alebo miliónmi vlastníkov účtov, ktoré sú v ten jeden deň zablokované, pričom by museli desiatky minút či hodiny s nimi telefonicky alebo e-mailom komunikovať a situáciu vyhodnocovať a riešiť.

Opäť ide o niečo celkom nereálne. Aj v takejto situácii teda nevyhnutne a takmer vždy „komunikujete“ len s automatickými mechanizmami, ktoré Facebook na tento účel pripravil, ktoré v ten jeden konkrétny prípad môžu reagovať z rôznych dôvodov nevhodne a negatívne.

PREČO NIE JE ZREJMÉ, KVÔLI ČOMU SOM BOL PRESNE ZABLOKOVANÝ?

Tak ako vás, aj mnoho iných ľudí vystraší, keď im pri blokovaní Facebook oznámi, že účet bol zablokovaný z dôvodu podozrivého či rovno škodlivého správania, pričom je typické, že poskytnuté informácie na prihlasovacej obrazovke nie sú nijako zvlášť detailné.

Facebook verejnosti neprezrádza, na čo presne algoritmy reagujú zablokovaním. Neviete teda, čo konkrétne sa stalo, a či ste to spôsobili vy, alebo sa naopak máte obávať toho, že váš počítač bol infikovaný a niekto s ním manipuluje za vašim chrbtom.

Tento stav je zámerný. Facebook sa vyhýba detailom z dôvodu, aby záškodníci nemohli presne zmapovať aktuálne reakcie a limity ich konkrétnych obranných mechanizmov a nemohli efektívne hľadať účinné metódy na obchádzanie týchto ochrán. Takisto to nehovorí aj kvôli tomu, aby ho nikto nemohol obžalovať z diskriminácie alebo čohokoľvek iného.

Môžeme ale poukázať na typické situácie, pri ktorých k zablokovaniu účtu PRAKTICKY VŽDY dôjde. Nemuseli nastať priamo u vás. Ide len o typické príklady, ktoré vám pomôžu vytvoriť si nejakú predstavu o problematike.

PRÍKLAD 1 – NECHCENÉ VYVOLANIE ZABLOKOVANIA VLASTNOU ČINNOSŤOU: Nový horlivý používateľ sa prihlási na Facebook a začne sa snažiť o kontakt s veľkým množstvom svojich starých známych (napríklad zo základnej školy), ktorých roky alebo dekády nevidel. Prípadne sa zúčastní nejakej akcie, kde spozná desiatky nových ľudí a následne im všetkým začne rozposielať žiadosti o priateľstvo, aj keď ich v zásade vôbec nepozná.

Výsledkom v oboch prípadoch často je, že jeho žiadosti o priateľstvo potvrdzuje a opätuje len malá časť oslovených ľudí. Algoritmy Facebooku si toto obvykle spájajú s nevhodným sociálnym správaním a obťažovaním a účet alebo aj žiadosti ako také zablokujú.

/Ilustrácia: peerayut nantageewor/

Podobne dopadá aj snaha o posielanie správ množstvu ľudí v krátkom časovom slede, ktorí na tieto správy následne nijako nereagujú a správy teda ignorujú. Automatický algoritmus to môže vyhodnotiť tak, že oslovujete ľudí, ktorí o to nemajú záujem a obťažujete ich.

Situácií, kedy používateľ vyvolá blokovanie svojim vlastným správaním, pretože si neuvedomí, že by s ním mohlo byť niečo v neporiadku, je pravdaže viacero. V základe môže byť takto interpretované čokoľvek, čím sa niektorý účet výrazne líši od tých bežných (napr. extrémne rýchle odosielanie a zdieľanie veľkého množstva obsahu a podobne).

PRÍKLAD 2 – ZABLOKOVANIE Z DÔVODU INFEKCIE ALEBO KOMPROMITÁCIE ÚČTU: Opakom sú prípady, pri ktorých nie je vinníkom používateľ, ale záškodník, ktorý nejakým spôsobom zneužíva váš profil či celý počítač.

Môže ísť o dôsledok špecifickej infekcie počítača na tento účel pripraveným škodlivým softvérom, o ktorom v základe nemáte tušenia, alebo o nevedomé prezradenie mena a hesla útočníkovi, napríklad naletením na phishing.

V oboch prípadoch si je možné všimnúť, že váš účet na Facebooku nevyužívate len vy. Je to vidieť napríklad pohľadom do histórie, kde zbadáte, že ste komentovali alebo „lajkovali“ veci, ktoré vám nič nehovoria, alebo ste napríklad zdieľali príspevky, s ktorými nemáte nič spoločné.

Dôvod, prečo to záškodníci robia, je obvykle šírenie spamu, propagácia podvodných obchodov a stránok a podobne.

PRÍKLAD 3 – CHYBNÁ APLIKAČNÁ DETEKCIA A ALGORITMICKÉ „FALSE POSITIVE“ ERRORY:

K zablokovaniu vášho účtu môže dôjsť aj vtedy, keď sa s ním v skutočnosti nič zlé nedeje. Algoritmy Facebooku sledujú špecifické chovanie účtov používateľov a ako náhle niektorý z nich začne vykazovať podobné znaky, ako vykazujú alebo vykazovali tie škodlivé, zablokovanie je veľmi rýchle.

Problémom pravdaže je, že určité správanie viditeľné u záškodníckej činnosti môže byť dosiahnuté aj pri iných situáciách, ktoré so škodlivosťou nemajú nič spoločné.

Napríklad algoritmy Facebooku obvykle okamžite spozornejú, ak sa do svojho účtu pripájate z viacerých vzdialených fyzických lokalít. Ak k tomu dôjde v podobnom čase (čo vylúči napríklad pracovnú cestu či dovolenku), teda napríklad, že sa ráno pripájate na Slovensku, o hodinu neskôr z Indie a večer z USA, považujú to za kompromitáciu účtu a zablokujú ho.

Predpokladá sa totiž, že účet používa okrem vás aj niekto iný a obvykle platí, že ide o nejakého záškodníka, ktorý ho používa za vašim chrbtom.

/Ilustrácia: StefanCoders/

Môže ísť, ale, len o neškodný omyl. Typicky napríklad tým, že používate VPN službu, pri ktorej vytvárate z dôvodu svojej vlastnej bezpečnosti, alebo z iných dôvodov, šifrované dátové tunely, ktoré vyúsťujú do internetu z rôznych serverov po celom svete.

Nerobíte nič zlé, ale ochranné algoritmy Facebooku túto situáciu môžu zle rozpoznať (najmä ak sa neskontroluje váš hardvérový identifikátor) a účet sa automaticky zablokuje, aj keď sa v skutočnosti nič škodlivé nedeje.

K tejto situácii môže dôjsť aj nevedomky, napríklad tým, že sa do svojho Facebook účtu prihlásite zo svojho firemného počítača, ktorý môže byť na firemné VPN automaticky napojený, bez toho, aby ste o tom vedeli.

Inou alternatívou je napríklad situácia, kedy sa používateľ snaží integrovať svoj Facebook účet do nejakého programu tretej strany. Účet je takto rutinne zablokovaný používateľom komunikačných programov, ako napríklad Miranda, ktoré túto sieť integrujú a umožňujú v rámci jej zasielania okamžitých správ komunikovať s používateľmi aj mimo Facebookom poskytovanej aplikácie (program prakticky imituje webové prihlásenie).

Obvykle ide o to, že algoritmy Facebooku si všímajú neštandardné správanie v súvislosti s komunikačným protokolom. Ten je, ale, neustále menený, a keďže programy tretích strán sa nezmenia okamžite, ide o podozrivé chovanie, ktoré pripomína používanie rôznych automatických programov na strojové zneužívanie rôznych služieb sociálnej siete. Účty používateľov inak regulárnych programov, ktorí nič zlé nerobia, sú tak v náhodných periódach na úrovni týždňov či mesiacov blokované. Používatelia tak musia svoje účty opakovane odblokovávať a meniť ich heslá, pretože Facebook im oznámi, že ich „heslo bolo určite kompromitované“ a podobne.

Facebook tieto falošné pozitívne poplachy obvykle príliš nerieši a ani neopravuje. Nie je totiž nijak povinný poskytovať svoje služby v týchto špecifických prípadoch, ktoré nedosahujú ani promile z tých regulárnych.

Naopak pri iných falošných poplachoch, ako je napríklad chybná detekcia „detskej pornografie“, pri ktorej sa zablokuje účet s obyčajnou súkromnou fotkou vášho dieťaťa vo vaničke, či sa označí za „pornografiu“ kojaca matka, sa pravdaže o nápravy algoritmov snaží rýchlo.

PRÍKLAD 4 – ZABLOKOVANIE „NEJAKÝM NEPRAJNÍKOM, KTORÝ VÁS NAHLÁSIL, PRETOŽE VÁS NEMÁ RÁD“: Toto je nereálny a pritom v očiach ľudí častý dôvod blokovania účtu. Obrovské množstvo ľudí sa mylne nazdáva, že ak je ich účet na sociálnej sieti zablokovaný, určite ide o útok na ich osobu od nejakého soka či neprajníka.

Typicky sa domnievajú, že napríklad ich spolužiak v škole, alebo kolega z práce, ktorý ich nenávidí, klikol na účte na nahlásenie škodlivého správania a Facebook tak hneď vykonal blokáciu. Ide však o nezmysel. Pri takomto nastavení algoritmov by sociálna sieť dlho nevydržala.

Aj keď je pravda, že obsah alebo účty môžu byť zablokované používateľským nahlásením, obvykle je k tomu potrebné niekoľko používateľov zároveň. Obvykle 10 a viac, ale závisí to pravdaže od typu účtu a takisto druhu obvinenia.

K týmto situáciám preto obvykle nedochádza.

AKO MÁM ÚČET OBNOVIŤ A AKÉ MÁM NA OBNOVENIE PRÁVO?

Obnovenie zablokovaného, alebo deaktivovaného účtu je obvykle možné. Nie však vždy. Musíte počítať s tým, že na tento účel sa vo veľkej miere používa len pripravený automatický mechanizmus a to je to jediné, čo budete mať dostupné.

Obnovovací mechanizmus môže byť z časti, alebo kompletne v angličtine. Ak anglický jazyk neovládate, privolajte si k sebe pri obnove niekoho, kto vám s prekladom textov na obrazovke pomôže.

/Ilustrácia: Victoria Chepkasova/

Základným pravidlom, ktoré by ste mali vždy dodržať je, že o obnovenie účtu sa vždy pokúšajte výhradne z počítača (notebook, desktop, smartfón, tablet), z ktorého ste sa do Facebooku v dohľadnej minulosti najviac prihlasovali, nie z iného. Ideálne je, ak sa o to budete pokúšať takisto z fyzickej lokality, kde ste sa obvykle prihlasovali a nahrávali do neho príspevky a fotografie, teda napríklad na domácej Wi-Fi sieti.

Tento text čítate zrejme preto, že ste už úvodnými pokusmi o obnovenie účtu prešli. Zobrazili sa pri pokuse o klasické prihlásenie a ich vyplnenie vám žiadny osoh neprinieslo, alebo ste ich naopak nedokázali z nejakého dôvodu splniť.

V základe vás Facebook môže pri týchto pokusoch žiadať o rôzne veci, ktoré závisia od toho, aký automatický mechanizmus účet zablokoval a na základe akého signálu, a zároveň aj kedy (čo je mimochodom veľmi relevantné, viď nižšie).

Ak bol účet zablokovaný v rámci podozrenia, že sa k nemu dostal bez vášho vedomia nejaký záškodník, obvykle je proces priamočiary. Facebook vás identifikuje na základe hardvérového odtlačku vášho počítača a prípadne niekoľkých základných otázok o vašom účte, napríklad v súvislosti s identifikáciou vašich priateľov, či iných vám známych údajov.

Vyvolané môže byť takisto viacfaktorové overenie, či už pomocou e-mailu, telefónneho čísla a podobne. Ak všetko zlyhá, alebo niečo nedopadne z vašej strany dobre, obvykle nasleduje žiadosť o odoslanie identifikačného dokladu.

Tento proces môžete vyvolať aj manuálne na pomocnej stránke, ktorá je venovaná zamknutým účtom: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Zadajte svoje prihlasovacie údaje do prvej kolónky. Teda váš e-mail, alebo ak ide o neskorší typ účtu, tak telefónne číslo.

Následne vyplňte svoje meno a naskenujte si alebo odfoťte doklad totožnosti. Formulár potom s týmto dokladom odošlite.

Ak tento proces už opakujete, vykonajte radšej nový sken či odfotenie dokladu, tak aby bol čo najlepšie čitateľný (strojom). Môžete samozrejme vyskúšať poslanie iných dokladov, predovšetkým s fotografiou.

Následne môžete byť vyzvaný na zadanie ďalších údajov, na ktoré odpovedajte. Samotný proces sa neustále mení, ako firma reaguje na nové útoky a situácie.

Pamätajte na to, že týmto spôsobom vám účet môže, ale aj nemusí byť obnovený. Ak je zablokovanie účtu späté s nejakým závažným previnením, ako napríklad nejakým druhom finančného podvodu, detskej pornografie, veľkého obťažovania či záškodníckej činnosti, obnova sa nepodarí takmer nikdy.

JE ÚPLNE JEDNO, ŽE TO NEMUSELA BYŤ PRAVDA a všetko je len omyl spôsobený chybnou detekciou automatického algoritmu.

Váš účet na Facebooku, alebo inej sociálnej sieti či bezplatnej internetovej službe, vám skrátka môže byť kedykoľvek zrušený, bez akéhokoľvek varovania a náhrady. Je jedno, či to bude dnes, zajtra, alebo o týždeň. Jedného dňa každý používateľ môže zistiť, že sa mu do účtu nedá prihlásiť a všetky dáta, ktoré mal na účte, budú preč.

Môže to byť preto, že úmyselne porušíte podmienky služby. Môže to byť preto, že ich porušíte neúmyselne, alebo nevedomky. A môže to byť aj preto, že neurobíte vôbec nič zlé a prevádzkovateľ si len mylne myslí, že ste niečo zlé urobili. Môžete to byť vlastne čokoľvek. 

Nikto vaše vysvetľovanie, že došlo k omylu, nemusí počúvať a takisto ho obvykle ani nepočúva.

/Ilustrácia: Genko Mono/

Môže vám to všetko pripadať absurdné, ale to len preto, že sa cítite ako zákazník, ktorý používa nejaký kúpený produkt, alebo ako občan, ktorý používa nejakú štátom poskytovanú a z daní financovanú službu.

Lenže tak to nie je.

Na váš účet na Facebooku, alebo inej sociálnej platforme, vy ani nikto iný nemáte žiadne právo. Poskytnutie tejto služby stojí danú firmu v základe peniaze.

Žiadna firma vám ho nie je povinná poskytnúť a takisto vám ho nie je ani povinná nezmazať, či vám poskytovať nejaké náhrady alebo vysvetľovanie, prečo vám ho po jednom alebo desiatich rokoch zmazala.

Nie ste jej zákazníkom. Zákazníkom firmy sú reklamné a iné spoločnosti, ktoré si dáta od Facebooku kupujú, alebo ich nejako v rámci tejto platformy za poplatok využívajú. Vy, teda vaše dáta, vaša pozornosť a činnosť na sieti, to je všetko produkt, ktorý Facebook týmto firmám predáva. Obvykle týmto predajom zarobí len pár eur ročne na osobu, takže žiadny jeden konkrétny účet nie je z celkového pohľadu pre neho dôležitý.

Ak je účet problémový, nech je to z akéhokoľvek dôvodu (hoc aj mylného), odstrihne sa a hotovo. Do nápravy nebude pritom Facebook investovať prehnanú snahu, pretože návrat financií, ktoré to prinesie je takmer nulový, respektíve zanedbateľný.

A tak to skrátka je.

RIEŠENIE NERIEŠITEĽNEJ SITUÁCIE

Zúfalú snahu o obnovenie účtu, ktorá opakovane končí neúspechom, zažívajú tisícky ľudí denne.

Uvedomte si, že k obnove môžete použiť len nástroje, ktoré vám Facebook poskytne. Nikto iný vám nepomôže, nikto iný vám neposkytne nové riešenia a ani magické návody, o ktorých nikto nepočul a sú zatajené.

Jediné, čo je tak trochu pre bežného človek tajomstvom je, že proces mechanizmu obnovy sa interne prakticky neustále mení. Facebook ho neustále modifikuje a upravuje v súvislosti s reálnou situáciou a aktuálnymi útokmi.

Výsledkom je, že ak sa nepodarí obnoviť váš účet hneď, automaticky to neznamená, že to bude platiť naveky. Je vhodné pokus o obnovu niekoľkokrát opakovať v nasledujúcich dňoch či týždňoch a v prípade straty, ktorá je citeľná, pokojne aj o niekoľko mesiacov (za predpokladu, že účet stále existuje).

Ako sa totiž interný obnovovací algoritmus mení, môže na rôzne situácie z minulosti zareagovať už inak, než tomu bolo predtým.

Nič pravdaže nie je zaručené. V mnohých prípadoch obnovenie nikdy nebude možné. A to dokonca aj v prípade, že sa ho v minulosti zúčastnili ľudské oči, teda reálna osoba, ktorá proces obnovy z nejakého dôvodu zamietla. Čo mohol byť pravdaže takisto omyl a ľudské zlyhanie, ktoré už nikto nikdy nenapraví, pretože nikto sa už nikdy účtu, ktorý zamietol skutočný človek z Facebooku, nebude nikdy venovať (vrátane strojového algoritmu).

Uvedomte si však, že aj keď je strata dlhodobo prevádzkovaného účtu bolestná, vo väčšine prípadov máte možnosť si účet vytvoriť znova. Vhodné je k tomu použiť iný e-mail, než pôvodne. Nový e-mail si môžete zdarma vytvoriť kedykoľvek, či už na Gmaile, alebo napríklad na Outlooku.

Nesnažte sa vytvárať účet s iným falošným menom, aby vás Facebook „nespoznal“. Nikoho to nezaujíma. Je normálne, že na Facebooku sa vyskytujú mnohí ľudia s rovnakým menom.

Použitie falošného mena môže spôsobiť problémy, pretože v základe ide o porušenie podmienok Facebooku a účet môže byť vlastne ihneď zablokovaný, za predpokladu, že má Facebook dáta o tom, že toto meno je falošné.

Navyše, v prípade problémov s účtom sa budete potrebovať preukázať dokladom totožnosti, čo je pravdaže nemožné, ak váš účet používa vymyslené meno.

V novo vytvorenom účte si vyplňte aj nejaký profilový obsah, prípadne priložte profilovú fotografiu. Z hľadiska následných aktivít a používania je vhodné začať zvoľna a nesnažiť sa hneď obnoviť priateľstvo so všetkými pôvodnými kontaktmi zároveň.

Požiadajte o priateľstvo napríklad len päť ľudí,  u ktorých na 100 % viete, že s vami chcú naozaj komunikovať a vaše priateľovo okamžite potvrdia.

Zvyšné kontakty nadväzujte až v priebehu ďalších dní až týždňov. Pre váš hardvérový identifikátor a IP adresu totiž môže byť dočasne aktivovaný prísnejší algoritmický monitoring (čo pravdaže nemáte ako zistiť).

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.