Funkcie, okná či aplikácie systému sa dajú spúšťať aj URI príkazom.

Vlastne si ich takto systém volá na požiadavku používateľa a celým názvom ide o Uniform Resource Identifier. Príkaz URI či možno ho nazývať aj protokol sa používa aj na spustenie aplikácií z obchodu Microsoft Store, rovnako tak aj na spustenie samotného obchodu z inej aplikácie.

V čom je jedna z výhod? Vlastne v tom, že môžete konkrétnu aplikáciu zavolať priamym príkazom. Príklady použitia nájdete nižšie, je pravdepodobné, že Microsoft bude aplikácie postupne rozširovať.

Použiť sa dajú rôznym spôsobom, jedným z nich a možno ten najjednoduchší je použitie okna Spustenie (Win + R). Do editačného poľa zapíšte príkaz z pravej časti tabuľky a stlačte tlačidlo OK.

AplikáciaPríkaz URI
Available Networksms-availablenetworks:
Calculatorcalculator:
Calendaroutlookcal:
Cameramicrosoft.windows.camera:
Castms-settings-connectabledevices:devicediscovery
Clockms-clock:
Feedback Hubfeedback-hub:
Groove Musicmswindowsmusic:
Mailoutlookmail:
Mapsbingmaps:
Microsoft Edgemicrosoft-edge:
Microsoft Newsbingnews:
Microsoft Solitaire Collectionxboxliveapp-1297287741:
Microsoft Storems-windows-store:
Movies & TVmswindowsvideo:
Notification Centerms-actioncenter:
Peoplems-people:
People settings​ms-people:settings
Photosms-photos:
Projectms-settings-displays-topology:projection
Settingsms-settings:
Snipping Toolms-ScreenSketch:
Snipping Tool – screen snipms-screenclip:
Tipsms-get-started:
Weatherbingweather: msnweather:
Windows Securitywindowsdefender:

Zdroj: WinAero

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.