Keď veci dobre vyzerajú, je to výhoda. Podpis v emaile, grafické rozšírenia alebo kompozícia dokumentu vo Worde, prípadne unikátne obrázky v prezentáciách. Práve graficky ladené tipy sme pre vás vybrali tento mesiac.

Podpis v emailoch

Okno na vytvorenie podpisu s formátovaným textom, prípadne grafikou

Podpísať sa v emaile nie je žiadna veda. Tento proces môžete automatizovať automatickým vkladaním podpisu. A to nielen obyčajného textu, ale kompletne grafického podpisu s obrázkom a formátovaním jednotlivých údajov.

Nový podpis pridáte otvorením okna na napísanie novej správy. Na paneli nástrojov je tlačidlo Podpis a v ňom položka Podpisy. Tlačidlom Nový zadáte meno nového podpisu. Také, aby ste vedeli odlíšiť pracovný od iného prípadne, ak máte viac typov pracovného podpisu. Na podpis je tu textový editor s podporou formátovania. Do neho môžete vkladať texty priamo z Microsoftu Word, ak máte nejaký váš podpis alebo firemné údaje priamo v takomto dokumente. Formátovanie sa zachová. Špeciálne upozorňujeme na tlačidlo Vizitka. Podpis môže vyzerať ako vizitka kontaktov, ako ich zobrazuje Microsoft Outlook v zobrazení Kontakty. Potrebujete mať ale takto uložené aj svoje údaje. Inak sa po stlačení tohto tlačidla zobrazia len všetky vaše ostatné kontakty.

Po vytvorení prvého podpisu a zatvorení tohto okna tlačidlom OK sa automaticky pridá do zoznamu Nové správy v pravej časti okna. Ak nechcete, aby sa podpis pridával do každej novej správy, otvorte znova okno pre Podpisy a namiesto názvu vášho podpisu vyberte možnosť nie je.

Bočný text vo Worde

Textové polia do dokumentu ako doplnky pre hlavičku a pätku

Záhlavie a pätka, to už poznáte. Možno ste aj vy niekedy dostali dokument v elektronickej podobe alebo vytlačený s textom naboku. Je to vložený text vo forme samostatného poľa. Ten vložíte tradičným spôsobom z panela nástrojov VložiťTextové pole. Namiesto obyčajného poľa, tak ako ho poznáme z minulých verzií programu Word, máte na výber stĺpcové. Sú vopred naformátované, no môžete si zadať vlastné formátovanie. Môžete to spraviť hneď, aby ste videli, aké bude mať dokument odsadenie textu. Nebojte, nebude sa skrývať za textové pole.

Textové pole môžete využiť na umiestnenie sumáru väčšieho dokumentu, doplňujúce vysvetlivky či iné údaje. Jeho šírku aj predvolenú dĺžku na celú stranu môžete upraviť. Vytvorí sa len na jednej strane a na ďalšie ho treba kopírovať. Tým, že nejde o aplikovanie na celý dokument, môžete na každej strane použiť iný typ preddefinovaného vzoru.

Diagramy

Vkladanie diagramu do dokumentu

Odkiaľ sa berú tie krásne 3D a vytieňované grafické návrhy? Ide o funkciu SmartArt a diagramy sú vkladané automaticky zo šablón. Môžete ich pridať do dokumentu ľubovoľne podľa potreby a zároveň si ich prispôsobiť presne podľa seba. Podľa typu zoskupenia si môžete pridávať nové závislosti, objekty pred a za aktuálne vybraný a tak isto aj grafický štýl. Ten sa dá meniť u každého prvku samostatne alebo na kompletný diagram. Diagram vložíte z karty VložiťGrafické prvky SmartArt.

Nezabudnite sa prepnúť na karty NávrhFormát. Nájdete tam ďalšie funkcie viažuce sa k diagramom. Napríklad aj kompletnú zmenu typu. Stačí sa len rozhodnúť pre nejaké nové zobrazenie a vybrať ho, netreba prerábať všetko od začiatku a znovu vytvárať textové popisy.

Zmena typu diagramu

Obrázky z Pixabay

Obrázky z databanky Pixabay môžete vyhľadávať priamo z doplnku pre Office

Fotobanka s obrázkami zadarmo a priamo v aplikáciách Microsoft Office. Zatiaľ sú podporované dve aplikácie, a to PowerPoint a Word. Potrebujete si stiahnuť doplnok zo stránok store.office.com a zadať do vyhľadávania Pixabay Images. Zobrazí sa výsledok hľadania a pravdepodobne prvý doplnok so sivou ikonou bude ten správny. Jeho autorom je Daniel Kis-Nagy. Treba sa prihlásiť do konta Microsoft a potom sa bude dať doplnok stiahnuť.

Následne ho v aplikáciách môžete využívať na samostatnom bočnom paneli. Zobrazíte ho kliknutím na tlačidlo Images from Pixabay z pásu kariet Vložiť.

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.