Pripojenie VPN má zabezpečiť bezpečnú linku medzi vami a cieľovým serverom na sieti, ktorej možno primárne nedôverujete alebo sa chcete chrániť vo všeobecnosti.

Už aj podľa názvu ide o virtuálnu privátnu sieť. Cez ňu je možné sa pripojiť napríklad do firemnej siete. Ak máte takúto možnosť zriadenú a pripojíte sa k tejto sieti, bude sa váš počítač alebo smartfón javiť, ako by bol priamo na firemnom pripojení a vy v danej lokalite.. Zároveň budete môcť používať aj tomu náležité prostriedky, napríklad dostať sa na interné úložisko dostupné len z vnútrofiremnej siete.

VPN sa používa aj na to, aby ste ukryli svoju pôvodnú polohu alebo svoju identitu voči vzdialenému serveru. Vaše bežné internetové pripojenie je totiž jednoduchšie dohľadateľné, ak sa pripájate na priamo, napríklad cez domácu Wi-Fi sieť alebo cez dáta telekomunikačného operátora. Pripojením cez VPN zamaskujete voči vzdialenému serveru vašu polohu a pôvodnú IP adresu a ako primárny zdrojový server sa bude vzdialenému javiť až ten, ktorý sprostredkúva pripojenie VPN.

whatismyip pripojenieZdroj: TOUCHIT
Štandardné pripojenie bez VPN priamo cez poskytovateľa domáceho internetu

V čom je problém?

Problémom však môže byť to, keď sa pripojíte k tejto sieti a počítač alebo smartfón vám signalizuje prostredníctvom špecializovaného softvéru aktívne pripojenie, no pripojený nie ste. Na tento účel nie je potrebné používať samostatnú aplikáciu. Potrebujete poznať prístupové údaje ako meno heslo a adresu VPN servera. Aplikácie slúžia aj na doplnenie základného pripojenia o rôzne služby, ako napríklad zastavenie internetovej prevádzky, akonáhle sa od VPN odpojíte.

Ide o to, aby vaše dáta takpovediac netiekli internetom, ak nie ste bezpečne pripojení na VPN a ste napríklad na verejnej sieti či už vo vlaku, kaviarni, prípadne hoteli. V jednoduchosti povedané, pre prevádzkovateľa siete môže byť ľahko viditeľné, kam sa pripájate. Akonáhle sa však pripojíte cez VPN, bude vidno akurát to, že je vytvorené dátové spojenie, ale nebude vidno, na aké stránky sa pripájate.

Overenie IP adresy

Čo však robiť vtedy, keď softvér zobrazuje aktívne pripojenie, no vy na server danej služby pripojený nie ste? Keďže žiadne služby nie sú neomylné, je vhodné z času na čas skontrolovať, či je vaše pripojenie stále bezpečné a či ste skutočne pripojený k danému serveru. To urobíte napríklad cez odkaz na službu What is my IP?.

whatismyip pripojenieZdroj: TOUCHIT
Pripojenie cez server VPN služby Surfshark

Po pripojení sa na server VPN v prostredí systému Microsoft Windows odporúčame vždy skontrolovať úspešné pripojenie. Služba, ktorú sme zmienili vyššie, bude zobrazovať iný názov internetového poskytovateľa než ten, ktorý máte pri bežnom pripojení. Nie je to problém odlíšiť a rovnaký postup je treba urobiť aj na smartfóne.

Tu rovnako používajú aplikácie automatické mechanizmy, ktoré sú dostupné aj na počítačoch a teda napríklad automatické pripojenie pri zmene siete. Môže ísť o prechod z Wi-Fi na dáta operátora. Tiež to funguje aj v prípade zmeny medzi Wi-Fi sieťami.

Treba počítať aj s tým, že androidový systém sa snaží šetriť systémové prostriedky. Preto je možné, že aplikácie pri dlhšom nepoužívaní vypne. Napriek tomu, že by mal systém rozlišovať o aký typ aplikácie ide, nie vždy sa to tak deje a pokojne vypne aj toto pripojenie. Zostávate stále pripojení, avšak už nie cez vašu VPN aplikáciu ale na priamo cez vášho poskytovateľa pripojenia. Aplikácie tohto typu zvyknú po inštalácii vyžadovať povolenie úprav šetrenia energie.

Mali by ste to v nastaveniach, na ktoré vás presmeruje, vypnúť. Aj napriek tomu však dochádza k vypínaniu aplikácií alebo deaktivovaniu VPN spojenia. Problémom je, že aplikácia naďalej ukazuje aktívne pripojenie, pokojne radovo v hodinách. Opäť platí jediné a to kontrola cez nástroj cez webovú službu What is my IP?. V praxi to potom vyzerá tak, že v aplikácii vášho VPN pripojenia stlačíte tlačidlo Disconnect a pripojíte sa znova.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.