Ide o základný problém, keď sa emailový klient nechce spustiť.

Ako každá chyba, aj táto môže nastať z rôznych dôvodov. Najčastejšie sa prejavuje pri zmene profilov Outlooku. Ide o častý jav, kedy sa chyba prejavuje po neúspešnom nastavení emailového účtu. Chyba nie je priamo spojená s profilom, avšak zobrazí sa pri nastavení nového e mailového účtu pod nový profil.

S tým sa môžete stretnúť po čerstvej inštalácii emailového klienta a jeho prvom spustení. To je situácia, kedy najčastejšie zadávate nové emailové konto a nastavenia, no ak nastane nejaká chyba, existuje len jediný profil a ten sa predvolene spúšťa.

outlook profileZdroj: TOUCHIT

Jeho neúplné nastavenie môže zapríčiniť zobrazenie chybového hlásenia. Profily sa dajú eventuálne prepnúť v ovládacom paneli. Existuje ešte jedna pomôcka a tá spustí okno s prepnutím e mailového profilu alebo založenie nového.

Ako na to?

Pred spustením programu Outlook z inštalácie Microsoft Office je potrebné stlačiť kláves Shift. Teda najprv stlačený kláves Shift a až potom kliknutie na ikonu emailového programu na jeho spustenie.

Stlačenú klávesu treba držať dovtedy, dokým nezačne blikať tlačidlo programu na Paneli úloh, alebo sa priamo nezobrazí okno s nastaveniami profilov. Okno sa totiž zobrazí pod inými aplikáciami. Najlepšie je mať všetko minimalizované a tak spustiť program Outlook so Shiftom.

V zobrazenom okne je možnosť vybrať nový profil. V prípade, že nastavujete Outlook po prvýkrát, je potrebné následne kliknúť na tlačidlo Nové a zadať nový názov profilu. Tento profil vyberte ako predvolený a okno potvrdíte tlačidlom OK.

outlook profileZdroj: TOUCHIT

Pri ďalšom spustení sa spustí emailový klient, ako by sa spúšťal po prvýkrát a umožní vám zadať emailovú adresu (nový emailový účet) aj s upravenými nastaveniami. Týmto postupom ste zatiaľ nastavili nový profil. Ten je prázdny a ešte neobsahuje žiadne nastavenia.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.