Odhalenie mŕtveho bodu na displeji je pre mnohých šokujúcim zážitkom plným nadávok. Netreba však hneď strácať nervy. Nezriedkavo sa totiž pixel dá podomácky prebudiť k životu.

Miniatúrny nefungujúci bod priťahuje oči ako magnet a môže fungovať doslova ako každodenné „rozčuľovadlo“. Drvivá väčšina používaných displejov je dnes postavená na technológii tekutých kryštálov (LCD), pri ktorej je každý pixel tvorený troma alebo viacerými farebnými subpixelmi. Za týmto panelom pixelov je svetelný zdroj, ktorým sú dnes predovšetkým svetlo emitujúce diódy (LED).

Mŕtvy pixel (Autor: Simon Wicks)

Mŕtvy pixel (Autor: Simon Wicks)

Svetlo prechádza farebným subpixelom podobne ako zafarbeným sklíčkom, a ak má pixel svietiť na červeno, otvorí sa červený subpixel a ostatné zostanú zavreté. Ak má svietiť na žlto, otvoria sa červený a zelený a modrý zostane zavretý. Otvorením všetkých naraz dostaneme bielu farbu, ich spoločným zavretím čiernu.

Otváranie a zatváranie pixelu je vykonávané elektrickým poľom, ktoré je ovládané tranzistorom. Pri poruche tohto mechanizmu zostane jeden alebo viac subpixelov v jednej polohe, ktorá sa nedá zmeniť. Takýto stav označujeme ako mŕtvy pixel, pretože bod zobrazuje neprestajne rovnakú farbu.

Vzhľadom na to, že jednotlivé body sú veľmi malé a pri Full HD rozlíšení je ich na obrazovke viac ako dva milióny, defektný pixel je pri bežnom zobrazení farebnej scény ľahké prehliadnuť. Na ich odhalenie dobre poslúži jednofarebný podklad bez akýchkoľvek ruchov.

Pre odhaľovanie, a takisto prípadnú opravu mŕtvych pixelov, vám poslúži program UDPixel alebo jeho ekvivalent v podobe PixRepair. Oba sú zdarma a je ich možné použiť na systémoch Windows aj bez nutnosti inštalácie.

Pixel-Undead_nowat

Ktorýkoľvek z programov stačí spustiť a následne si nechať zobraziť celú plochu na červeno, zeleno, modro, bielo alebo čierno (opustenie zobrazenia klávesom Esc). Defektný bod ihneď púta pozornosť a ak ho uvidíte, môžete sa ho pomocou týchto programov pokúsiť opraviť.

Jednou z príčin mŕtveho pixelu je akési „zlenivenie“ alebo stuhnutie. Pri tomto zlenivení tekuté kryštály na elektrické pole slabo reagujú a nechcú zmeniť svoju orientáciu. Programy tak ponúkajú možnosť pixel enormne zaťažiť neprestajnými a veľmi rýchlymi zmenami. V programe UDPixel je napríklad prednastavený interval zmeny na 25 milisekúnd, ale posunom jazdca je ho možné ešte zrýchliť alebo naopak spomaliť. Kliknutím na tlačidlo Štart spustíte malú rýchlo meniacu sa farebnú oblasť, ktorú myšou pretiahnete na poškodené miesto. Bombardovanie zleniveného pixelu po dobu niekoľkých sekúnd alebo minút môže byť odmenené jeho opätovným rozhýbaním a uvedením do plnej prevádzky.

Pixel môže byť však mŕtvy aj z iného dôvodu. Druhým prípadom pri ktorom sa dá opätovne oživiť je tzv. zaseknutie. Pri ňom sa vrstva tekutých kryštálov časom zle preskupí a nie je rozliata po celom povrchu subpixelu. V tomto prípade jeho preťaženie prepínaním nezaberie, avšak pomôcť môže liečba tlakom. Obaľte svoj prst handričkou na čistenie LCD displejov a poškodené miesto začnite jemne masírovať. S tlakom to príliš nepreháňajte, aby ste situáciu ešte nezhoršili. Okolité body by mali len jemne tmavnúť. Masírovaním po dobu niekoľkých sekúnd môžete dosiahnuť opätovné rozliatie kryštálov a pixel začne znova fungovať.

Subpixely a ich tranzistory. Panel typu TN vľavo, pokročilejší MVA/PVA vpravo (Autori: Deglr6328, Wayne Schmidt)

Subpixely a ich tranzistory. Panel typu TN vľavo, pokročilejší MVA/PVA vpravo (Autori: Deglr6328, Wayne Schmidt)

Mŕtvy pixel alebo subpixel nemusí byť opraviteľný vždy. Jeho smrť je definitívna v prípade, že sa poškodí jeho tranzistor. Nedochádza tak k vytváraniu elektrického poľa a tekuté kryštály tak už nemá čo ovládať. Zostanú teda v tvare, v akom sú bez pôsobenia elektrického prúdu. V prípade TN technológie, používanej na prakticky všetkých lacných monitoroch a displejoch notebookov, je pixel bez prúdu otvorený. Ako náhle je teda displej a jeho podsvietenie v prevádzke, svetlo vo všetkých prípadoch prejde otvoreným subpixelom danej farby. Mŕtvy bod tak svieti. Naopak pri kvalitnejších LCD paneloch s technológiou IPS je subpixel bez prúdu zatvorený a jeho mŕtvola tak má vždy čiernu farbu.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.