Určite ste počuli ľudí rozprávať o tom, že im defragmentácia disku urýchlila počítač a taktiež je často odporúčaná odborníkmi. Ale viete čo vlastne defragmentácia znamená? Viete ako často je nutné defragmentovať disk?

Defragmentácia je proces, pri ktorom sa znižuje alebo úplne odstraňuje fragmentácia súborového systému z počítačových diskových jednotiek alebo z jednotlivých diskových oddielov. Deje sa fyzickým reorganizovaním častí súboru za sebou, čím sa zvýši rýchlosť spracovávania vďaka kontinuálnemu prístupu.

defragmenting_nowat

Realizuje sa prostredníctvom na to určeného počítačového programu, napríklad Defrag. Defragmentáciou je možné výrazne urýchliť prístup k disku a všetky diskové operácie, ako čítanie, zápis a prístupovú dobu.

Na zaistenie výkonnosti diskových operácií je potrebné defragmentáciu vykonávať pravidelne, predovšetkým po výraznom zásahu do obsahu disku, napríklad pri hromadnom mazaní a kopírovaní veľkého množstva dát.

defragmentacia1_nowat

Defragmentáciu je potrebné vykonávať predovšetkým na súborových systémoch používaných v systémoch Microsoft Windows, ako je FAT a FAT32, ako aj na NTFS. Ale v najnovších systémoch ako je Windows 8.1, či Windows 10 sa vykonáva defragmentácia sama. Samozrejme, ak potrebujete defragmentáciu z nejakého dôvodu spustiť manuálne, je to vždy možné cez windowsácku aplikáciu „Defragment and Optimize drives

defragmentacia2_nowat

Na súborových systémoch používaných v unixových operačných systémoch, predovšetkým na systémoch ext2 a ext3 v Linuxe obyčajne nie je potrebné defragmentáciu vykonávať, pretože tieto súborové systémy sú dostatočne moderné a sú navrhnuté tak, aby na nich vôbec nedochádzalo k fragmentácii, preto prakticky neexistujú programy na defragmentáciu v unixových systémoch ani v Linuxe. V systémoch ext2 a ext3 môže k fragmentácii dôjsť v prípade, ak je na disku veľmi málo voľného miesta a fragmentácii tak nie je možné zabrániť. V bežnom prípade sa však fragmentácia odstraňuje operačným systémom automaticky počas behu. To isté platí pre macOS.

Pri SSD diskoch defragmentáciu neodporúčame, navyše nie je vôbec potrebná, lebo disk nie je rotačný ako bežný a nepotrebuje čas navyše pre čítanie z rôznych oblastí

Zdroj: wikipedia, fossbytes.com