Tento program preverí uložené záložky za vás.

Ide o mimoriadne užitočnú pomôcku pri čistení záložiek od nepotrebných, možno lepšie povedané nefunkčných odkazov. Tie sa za roky nazbierajú a o mnohých možno ani neviete, že ich stále máte uložené v záložkách. Softvér AM-DeadLink je zadarmo a funguje takmer automaticky.

Jediné, čo potrebujete urobiť, je vybrať prehliadač, ktorý bude podrobený kontrole. Je tu podporovaných viac prehliadačov, v základe je to Firefox, Chrome, Edge, IE, Brave alebo napríklad Vivaldi. Program si k nim nájde cestu, no ak ich máte uložené inak ako neštandardne, dá sa cesta k prehliadaču upraviť. Následne už len stačí použiť tlačidlo Check a prebehne kontrola uložených odkazov. Chybné budú zvýraznené červenou farbou, modrou sa zase zvýraznia link, ktoré sú platné, no prebehne u nich presmerovanie na inú lokalitu.

Program zobrazí informácie o záložkách, teda mieste uloženia v prehliadači, aby ste chybné záložky mohli jednoduchšie nájsť. Priamo cez program nie je možné ich odstraňovať. Môžete ale kontrolovať odkazy aj vo vygenerovaných HTML súboroch. Táto možnosť býva v prehliadačoch a to, čo ste si uložili do záložiek, môžete exportovať. Následne takýto súbor poslúži pre import v inom prehliadači, ak nie je kompatibilný s priamym importom.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.