Otázka čitateľa: Rád by som sa opýtal, či je možné, aby BSOD mala aj inú farbu, než modrú. Sám som sa s tým síce ešte nestretol, ale jeden priateľ mi hovoril, že vidiel tieto obrazovky zelené a takisto červené. Keď som na Google vyhľadával rôzne obrázky, ako napríklad „red screen of death“, naozaj som ich videl aj odfotené. Ako sa tieto špeciálne obrazovky smrti líšia od tej klasickej modrej?

V prvom rade treba upozorniť na to, že BSOD (Blue Screen of Death), teda v preklade modrá obrazovka smrti, je iba ľudové označenie chybového hlásenia operačných systémov Microsoft Windows. Oficiálne sa táto obrazovka označuje ako Stop Error, teda chybové zastavenie. Zobrazuje sa v prípade, že došlo k fatálnej chybe systému, ktorý je neschopný ďalej pokračovať v prevádzke.

Z všeobecného hľadiska ide o tzv. Kritickú systémovú chybu, v angličtine označovanú ako Fatal System Error, ktorá má na rôznych systémoch rôzne pomenovania. V prípade Windows je to už spomenutý Stop Error (Chybové zastavenie), na linuxových alebo všeobecne unixových operačných systémoch sa označuje najčastejšie ako Kernel panic (čo sa dá sa dá aj s trochou humoru preložiť ako Panika v jadre systému).

Kritickú systémovú chybu môže zaznamenať zo svojho princípu akýkoľvek operačný systém a z tohto dôvodu má k nej priradenú aj nejakú funkciu, ktorou je práve zobrazenie nejakého typu informačnej obrazovky, hovoriacej o tom, čo sa stalo.

Modrá obrazovka smrti

Microsoft pre Stop Error používa od doby Windows modré pozadie, z čoho vzišla aj jeho prezývka. Od prvých verzií systému sa táto obrazovka značne zmenila. Na starších systémoch Windows sa na BSOD okrem dôležitých dát zobrazoval aj všeobecný textový popis, ktorý radil skontrolovať dodatočne nainštalovaný softvér a hardvér.

Od verzie Windows 8 sa zobrazuje verzia so zjednodušeným hlásením, zobrazujúca namiesto textovej „vaty“ len smutný smajlík. Dôležitá časť informácie je ale stále prítomná. Ide o spodný riadok hlásenia, ktorý zobrazuje napríklad HAL_INITIALIZATION_FAILED.

Na starších operačných systémoch Windows, ako je Windows 7 či Windows XP, sa objavuje aj STOP kód, používajúci šestnástkovú sústavu. Ide o osemmiestne číslo, ktorého predponu tvorí symbol 0x. Kód sa počíta odzadu, takže je charakteristické, že medzi predponou a číslom kódu samotného je niekoľko núl.

Toto číslo je ekvivalentné s textovým popisom. Napríklad spomenutá kritická udalosť HAL_INITIALIZATION_FAILED má STOP kód 0x0000005C, zatiaľ čo IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL zas 0x0000000A. V technických popisoch a na internetových diskusiách sa môžete stretnúť aj so skracovaním, kde sa voľné pozície vynechávajú. STOP kód 0x000000D1 sa teda môže uviesť aj ako 0xD1.

Na niektorých BSOD môžete nájsť aj mimoriadne nápomocný údaj v podobe mena súboru, ktorý pád systému vyvolal. Najčastejšie ide o súbory ovládačov s príponami SYS, avšak môže ísť aj o programové knižnice DLL či rovno spúšťacie EXE súbory. Výhoda takejto informácie je, že zvyčajne pomerne rýchlo odhalí vinníka.

Pri pohľade na chybu spôsobenú napríklad ovládačom audio.sys môžete okamžite hľadať problém v ovládači zvukovej karty či v prípade nvlddmkm.sys zas u grafickej karty od spoločnosti NVIDIA. Zvyčajne stačí ovládač preinštalovať alebo nahradiť novšou verziou (pokiaľ nie je vinník chybný hardvér).

Pri každej BSOD systém uloží približne 300 kB súbor výpisu chyby s príponou DMP do priečinku C:WindowsMiniDump. Pomocou špecializovaných programov k tomuto výpisu môžete pristupovať a nechávať si zobrazovať informácie o BSOD, ktoré nastali v minulosti, vrátane zoznamu súborov a ovládačov, ktoré v nej boli zapletené. Asi najznámejším softvérom tohto typu je malá utilita Bluescreenview, ktorá je dostupná zdarma.

Čierna obrazovka smrti

Pod pojmom Čierna obrazovka smrti používatelia označujú chybové zastavenie, ktoré sa udeje pred nábehom operačného systému. Nejde teda o klasický Stop error Windows, pretože tento systém vôbec nie je v prevádzke.

Typicky prípad je, ak je nastavená zlá bootovacia jednotka a BIOS z nej nedokáže naštartovať operačný systém (je nainštalovaný zle, alebo sa na danom disku vôbec nenachádza). Objaví sa tak textová správa „Error Loading operating system“ (chyba pri zavádzaní systému), s dodatkom, že sa nepodarilo nájsť bootovací manažment systému. Keďže tieto textové informácie BIOSu sa odohrávajú na čiernom pozadí s bielym textom, je prezývka „Čierna obrazovka smrti“ pochopiteľná.

Ľudia takto často hovorovo označujú aj chyby bootovacieho manažéra samotného. Ak bootmanažér nedokáže systém zaviesť napríklad z dôvodu chýbajúcich alebo poškodených súborov operačného systému, zobrazí chybu takisto len na čiernom pozadí, pretože Windows zavedený ešte pochopiteľne nie je (tento Bootmanažér, ktorý systém zavádza, je však už produktom Microsoftu).

Na čiernom pozadí môže byť takisto aj správa zotavovacieho mechanizmu Windows. V tomto prípade pravdaže nejde o žiadne Chybové zastavenie (Stop error). Ide o klasickú obrazovku s výberom.

Vo všetkých uvedených prípadoch je teda vysvetlenie tohto, prečo obrazovka nie je modrá, totožné. Windows totiž ešte nie je v prevádzke a teda sa nemôže zobrazovať ani jeho typický Stop error.

V prípade iných operačných systémov je naopak čierna obrazovka smrti typická, pretože Linuxový Kernel panic a takisto Kernel panic na Apple OS X, majú podobu bieleho textu na čiernom pozadí.

Každopádne v súvislosti s Windows je výraz „Čierna obrazovka smrti“ značne nepresný a na rozdiel od prezývky BSOD (modrá obrazovka smrti) zrejme nenájdete profesionálneho technika alebo IT znalejšieho používateľa, ktorý by tento výraz používal.

Ak však rôzny amatéri takto o probléme hovoria v telefóne alebo pri textovom popise, každý technik vie, o čom je reč.

Zelená obrazovka smrti

Zelená obrazovka smrti je reálny a priamy ekvivalent tej modrej. Netýka sa však bežných operačných systémov Windows a nájdete ju len na testovacích zostaveniach Windows 10.

Jej farba nemá žiadny konkrétny význam. Ide z funkčného a informačného hľadiska o totožnú vec, ako je tá modrá. Microsoft k zmene farby pristúpil na testovacích zostaveniach na konci roku 2016, počínajúc zostavením 14997.

Testovacie zostavenia majú už zo svojej podstaty mnoho chýb a Microsoft túto zmenu vykonal z dôvodu, aby tieto vezie boli dobre odlíšiteľné.

Aj bežný používateľ sa totiž môže zaradiť do testovacieho programu a nechať si automaticky na svoj počítač inštalovať tieto zostavenia. Nie všetci používatelia si pritom dokážu uvedomiť, čo to znamená a podaktorí to robia kvôli tomu, aby mali „vždy ten najnovší systém“.

Problémom je, že takýto používatelia by mohli internet zapĺňať otázkami na svoje BSOD a žiadať o radu (napríklad aj v rámci oficiálnej podpory Microsoftu), bez toho aby si uvedomili, že tieto verzie nie sú totožné s hotovým a koncovým produktom.

Zobrazením zelenej obrazovky smrti je tak rozdiel vo verziách jasne viditeľný. Vo výsledku je teda nutné si zapamätať len jednu vec. Zelená obrazovka smrti je významovo aj technicky totožná s modrou, avšak odohráva sa na nefinálnom testovacom zostavení Windows.

Biela obrazovka smrti

Chybové zastavenie s bielym pozadím a čiernym textom, prípadne len logom, sa na systéme Windows neobjavuje. Avšak vzhľadom na to, ako bežný je pojem „obrazovka smrti“, ľudia takto označujú hlásenia aj iných operačných systémov.

Ide hlavne o systémy Apple. Nedávno sa „Biela obrazovka smrti“ dostala do pozornosti najmä v súvislosti s iOS a telefónmi iPhone 6. Na nich totiž táto biela obrazovka, reprezentovaná chybou 53, zariadenia kompletne vyradila z prevádzky.

Udialo sa to na zaradeniach, ktoré boli opravené po skončení záručnej doby v nezávislých servisoch, pričom konkrétne šlo o prípady, pri ktorých sa vymenilo nefunkčné domovské tlačidlo so zabudovaným Touch ID senzorom, alebo jeho interný kábel.

Po oprave telefóny normálne fungovali týždne a mesiace tak ako mali a k vyradeniu došlo s automatickým upgradom na novú verziu iOS. Mechanizmus nového systému kontroloval, či kábel a senzor odpovedal tomu, ktorý bol v telefóne pôvodne a ak nie, zobrazil chybu a kompletne telefón vyradil z prevádzky (vrátane telefónov, ktorý senzor mali presunutý z iných originálnych iPhonov).

Tejto zavrhnutiahodnej a hlúpej afére sme sa podrobne venovali v článku Boj o (ne)opraviteľnú budúcnosť elektroniky.

Červená obrazovka smrti

Červená obrazovka smrti, podobná tej klasickej modrej, sa na systémoch Windows v súčasnosti nevyskytuje. Obrazovky v tejto farbe sa veľmi krátko používali na testovacích zostaveniach Windows Vista a ešte v staršej dobe aj na vývojových alfa verziách Windows 98.

Na mnohých internetových stránkach a fórach môžete dnes nájsť vskutku hlúpe popisy o tom, ako je červená obrazovka smrti veľmi vážna a omnoho hrozivejšia ako modrá, pričom oznamuje napríklad nejaké akútne zlyhanie hardvéru.

Vymyslená červená obrazovka smrti na moderných Windows

Ide o hoax, teda vymyslený príbeh. Na obrázkoch kolujúcich internetom je väčšinou klasická modrá obrazovka smrti, ktorá je zmenená na červenú farbu dodatočne v grafickom editore, alebo jej násilná zmenená vopred pomocou programov ako je napríklad modifikovaný Not my Fault.

Ide teda len o hlúpy žart, ktorý nemá nič spoločné s realitou.

Reálna červená podoba inak na čiernom pozadí zobrazenej chyby Boot manažéra v testovacích zostaveniach Windows Vista

Ako tak reálny prípad „Červenej obrazovky smrti“ sme mohli vidieť v minulosti na testovacej verzii Windows Vista (vtedy ešte Longhorn).

Červeno sa v nej zobrazili chyby bootovacieho manažéra, ktorý nedokázal zaviesť Windows (v akcii to môžete vidieť tu). Nejde teda o klasický Stop error Windows. Dnes a až na túto výnimku odjakživa, je takáto udalosť zobrazovaná ako biely text na čiernom pozadí.

Na testovacích alfa verziách Windows 98 sa mohlo červené pozadie Stop erroru zobraziť v niekoľkých súvislostiach, pričom šlo napríklad o problémy v rámci ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). Do finálnej verzie systému sa však toto správanie nedostalo.

Reálna červená obrazovka smrti krátkodobo používaná na vývojovej verzii Windows 98

V končenom dôsledku je teda na Červenej obrazovke smrti v rámci Windows aj zrnko pravdy, ale skutočne len malé. Bežný používateľ sa s ňou nestretával a jej závažnosť nie je nič iné, než povera.

Ružové, oranžové a hnedé obrazovky smrti

Občas môžete naraziť na tvrdenia, podložené dokonca aj fotografiami, že na Windows sa môžu zobrazovať ružové, oranžové, žlté či dokonca hnedé obrazovky smrti. V realite k takémuto správaniu na Windows nedochádza, avšak ak odhliadneme od jednoduchých dodatočných grafických úprav obrázkov v editoroch, alebo násilných zásahoch do tohto mechanizmu pomocou špecializovaných programov, používatelia ktorí takéto obrazovky popisujú nemusia byť výhradne klamári.

K týmto farebným zmenám môže dôjsť z dôvodu zlyhávania grafického hardvéru, displeja, alebo prepojovacej kabeláže. Obrazovka v rámci Windows je síce modrá, ale používateľ ju z dôvodu tohto zlyhania takto nevidí.

Nejde o nič zvláštne, pretože problémy s grafickým zobrazením sa môžu objavovať a meniť napríklad pri hýbaní s vekom displeja notebooku, čo pomerne jasne indikuje problém s kabelážou. Medzi obvyklé prejavy patria štvorcové grafické fragmenty, výpadky obrazu či práve skákanie farieb.

Každopádne to, že na Windows sa obrazovky smrti v takýchto farbách nevyskytujú automaticky neznamená, že fatálne zlyhanie v takejto podobe sa neobjavuje na iných operačných systémoch.

Fialovú obrazovku smrti požíva napríklad VMware ESXi, čo je virtualizačný produkt od spoločnosti VMware, slúžiaci na vytváranie virtuálnych serverov v podnikovom prostredí.

Ide o tzv. hypervisor typu-1, čo znamená že nejde o klasickú aplikáciu, ktorú za týmto účelom inštalujete na iný operačný systém (ako napríklad VirtualBox na Windows), pretože už sama obsahuje základné súbory operačného systému ako takého.

Ak VMkernel takéhoto systému zaznamená fatálne zlyhanie, vypne všetky virtuálne stroje a zobrazí fialovú obrazovku smrti s popisom problému.

Ľudové označenie „obrazovka smrti“ skrátka nie je ničím viazané a môže mať mnoho podôb, ktoré často na hony utekajú od svojho pôvodného významu súvisiaceho s operačnými systémami Windows.

Na záver sa možno už len patrí dodať, že aj keď bežní používatelia zvyčajne obviňujú z kritických chýb vedúcich k pádu systému samotný operačný systém, v drvivej väčšine prípadov je príčinou zlyhania nefunkčný hardvér alebo softvérový ovládač tretích strán. Chyby takéhoto charakteru sa každopádne objavujú na každom operačnom systéme.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.