Tzv. SOS tlačidlo nemajú len niektoré tlačidlové telefóny.

Xiaomi používa na tento účel tlačidlo na vypnutie telefónu. Toto tlačidlo ale zároveň môžete použiť na rýchle spustenie LED svietidla. Stačí dvojité stlačenie a zapne sa svietidlo. Toto si treba nastaviť vopred.

Háčik je v tom, že keď sa pomýlite, alebo len tlačidlo stlačíte pomalšie, na napočítate nakoniec 5 stlačení rýchlo idúcich po sebe, zapne sa vytáčanie núdzového čísla. Táto možnosť je na rozdiel od funkcie baterky aktivovaná štandardne.

Prítomnosť tejto funkcie sa dá overiť v Nastaveniach systému, ako je uvedené na obrázkoch. V prípade, že by vás funkcia obťažovala, dá sa vypnúť. V predvolenom režime je nastavená na automatické vytáčanie čísla bez zvukového upozornenia. Na displeji ale uvidíte vytáčanie, ktoré môžete v každom prípade zrušiť.

Na zistenie tejto možnosti aj pri iných smartfónoch zadajte do vyhľadávacieho poľa v nastaveniach slovo SOS alebo ties, prípadne emergency. Zistíte, či váš smartfón podporuje takúto funkciu. V prípade smartfónoch s nadstavbou MIUI je cesta nasledovná: Nastavenia – Bezpečnosť a stav tiesne – Pomoc v tiesni.

Rovnako tak sú tu ďalšie možnosti o patriace k tiesňovým informáciám. Tie sa však týkajú vonkajších podnetov, ako napríklad zemetrasenia. Aj tieto funkcie sa dajú aktivovať podľa potreby. V predvolenom stave nemusia byť aktívne, preto máte možnosť toto nastavenie skontrolovať.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.