Otázka čitateľa: Na systémoch Windows som bol veľmi dlho zvyknutý na to, že ak som stlačil klávesovú skratku Win+PauseBreak, alebo klikol na Vlastnosti v rámci ikony Tento počítač, systém zobrazil prehľadné okno s informáciami, v ktorom bol výpis základného hardvéru a takisto stav aktivácie. Na moje veľké prekvapenie však po celých desaťročiach toto okno na jesennej aktualizácii Windows 10 zmizlo. Namiesto neho sa otvorí len sekcia nového Nastavenia, v ktorej však väčšina údajov nie je, najmä čo sa týka stavu aktivácie systému. Je tento stav trvalý? Je niečo čo prehliadam a okno stále existuje, ale inde?

Máte pravdu, toto okno v aktuálnej verzii systému Windows zmizlo, pričom dôvodom je čoraz väčšia čistka starého Ovládacieho panelu. Jeho položky postupne ubúdajú už od prvého vydania Windows 10 pred piatimi rokmi a s každou novou verziou sú viac a viac presúvané do v súčasnosti prioritného Nastavenia.

Pôvodné informačné okno systému Windows 10 z Ovládacieho panelu

Pôvodné informačné okno systému Windows 10 z Ovládacieho panelu

Vo verzii 20H2 sa skrátka dostalo na rad práve toto okno. Nie je ale dôvod ho ani oplakávať. Všetky informácie, ktoré boli dostupné v tom starom okne sú stále k dispozícii. Kdeže však pôvodne miešalo dohromady v základe dve rozličné témy, dnes už sú tieto informácie na dvoch oddelených miestach.

Všetky informácie o hardvéri a verzii Windows, ktoré ste videli v starom okne, dnes nájdete v sekcii Nastavenie/Systém/Informácie (táto čast systému prevzala aj danú klávesovú skratku). Nové riešenie má dokonca aj informácie navyše, a to predovšetkým v súvislosti so zostavením Windows. Vidíte pri tom nielen označenie samotného zostavenia, teda v tomto prípade 20H2, ale aj čas kedy bola nainštalované.

Informácie o aktuálnej aktivácii sú dnes už na inom mieste, konkrétne v sekcii Nastavenie/Aktualizácia a zabezpečenie/Aktivácia.

Po starom okne sa vám teda nemusí cnieť. Situácia sa skôr zlepšila, než zhoršila. Okrem toho, v tejto časti boli informácie o hardvéri vždy naozaj veľmi strohé a dnes už rýchlejšie a podrobnejšie informácie získate napríklad aj v Správcovi úloh, cez klávesovú skratku CTRL+SHIFT+ESC (na záložke Výkon, klikaním na jednotlivé položky)

Nová alternatíva informačného okna v Nastavení

Nová alternatíva informačného okna v Nastavení

Pokiaľ by vám staré okno z nejakého zvláštneho dôvodu chýbalo, stále ho je možné spustiť tak, že do adresného riadka Prieskumníka zadáte príkaz:

shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}

V systéme totiž okno stále je, len bol k nemu odobratý prístup z Ovládacieho panelu. Pôjde ale len o dočasnú situáciu a jedného dňa zo zdrojového kódu takmer určite zmizne.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.