Otázka čitateľa: Pri práci na pracovnom desktope si na záver dňa vždy ukladám niekoľko súborov na USB kľúč a otváram si ich doma na notebooku. Po skopírovaní dát vždy chvíľu počkám a kľúč následne z USB vytiahnem, pričom to robím takto už niekoľko rokov a nikdy sa dátam na kľúči nič nestalo. Môj kolega ale neustále používa funkciu „Bezpečne odstrániť hardvér“, umiestnenú pri systémových hodinách a nedávno sme mali pomerne vášnivú diskusiu o tom, či je to vôbec potrebné. Hrozí nejaké nebezpečenstvo v prípade, že sa kľúč či externý disk vyberá rovno z USB bez bezpečného odobratia? Na internete som našiel mnoho názorov, že áno, ale neviem, či tomu mám veriť.

To, či je to potrebné a či pri tom nehrozí žiadne nebezpečenstvo poškodenia dát, sú dve odlišné záležitosti. Váš názor, že to nie je potrebné, je správny. V základe je totiž na systémoch Windows 8.1, 8, 7 a takisto dokonca aj na starších Vista a XP, predvolená metóda na rýchle odobratie USB úložiska, ktorá nepoužíva vyrovnávaciu pamäť.

Môžete si to pritom overiť aj na vašich zariadeniach a systéme. Pripojte USB kľúč alebo externý disk k počítaču a spustite Správcu zariadení (napríklad cez integrované vyhľadávanie Windows). V otvorenom okne rozbaľte vetvu Diskové jednotky a dvojklikom otvorte napríklad pripojený USB kľúč. Na záložke Politiky odstraňovania nájdete zapnutú možnosť „Rýchle odstránenie (predvolené)“, pri ktorej Microsoft uvádza nasledujúci popis: „Zakáže ukladanie do vyrovnávacej pamäte zapisovania na zariadení a v systéme Windows, pričom toto zariadenie môžete bezpečne odpojiť bez použitia ikony Bezpečné odstránenie hardvéru v oblasti upozornení na panely úloh“.

Keďže na USB kľúčoch a iných externe pripájaných USB zariadeniach je táto voľba predvolená, Microsoft uvádza, že nie je potrebné odpájanie pomocou spomenutej ikony pri systémových hodinách (jej ekvivalentom je príkaz „Vysunúť“, ktorý sa nachádza v kontextovom menu pri kliknutí na ikonu USB kľúča). Interné zariadenia SATA používajúce AHCI (teda interné HDD a SSD) majú naopak predvolenú druhú možnosť s povolením vyrovnávacej pamäte, ktorá prináša vyšší výkon (jej zapnutím na USB kľúči ale prakticky žiadny výkon navyše nezískate). V ich prípade je bezpečné odpojenie cez túto ikonu

V základe je systém Windows nakonfigurovaný tak, aby mohol byť USB kľúč odpojený aj bez použitia funkcie „Bezpečné odstránenie hardvéru“ pri systémových hodinách

Druhá časť otázky je, či nehrozí žiadne nebezpečenstvo straty dát. Odpoveďou je, že hrozí. Keďže ale používate priame odpojenie už mnoho rokov, zrejme vám netreba hovoriť, že ide o veľmi malú pravdepodobnosť.

To, kedy k strate dát a poškodení súborového systému dochádza, je vtedy, keď napríklad odpojíte USB kľúč počas kopírovania dát, čo je pomerne logické. V momente keď kopírovanie skončí a z displeja vám zmizne dialógové okno priebehu, však ešte nasleduje krátky čas, kedy systém s USB kľúčom komunikuje, čo vidíte blikaním jeho diódy. Počas tohto pár sekundového „dozvuku“ je nutné ešte USB kľúč nechať zasunutý. To je problém, keď nejaký kľúč žiadnu diódu činnosti nemá.

Ak po skončení kopírovania počkáte pár sekúnd na zhasnutie diódy a kľúč skrátka len vysuniete, možnosť straty niektorých dát z dôvodu poškodenia súborového systému je mizivá. Navyše, mierne poškodený súborový systém sa obvykle dá opraviť, s čím ste sa možno už stretli, pretože v prípade problémov Windows ponúkne kontrolu a opravu po opätovnom zasunutí kľúča do počítača.

Občas sa takéto poškodenie prihodí v prípade, že dióda už zhasla a v momente, keď kľúč vyberáte, s ním začne komunikovať nejaký program (ktorý si napríklad vyžiada zoznam pripojených zariadení), na čo nestihnete zareagovať. Opäť však ide o malú pravdepodobnosť.

Odpájanie cez ikonu bezpečného odobratia hardvéru tak stačí používať len pri externých HDD či kľúčoch bez signalizačnej diódy.

Občas sa môžete stretnúť s používateľmi, ktorí tvrdia, že pri priamom odpájaní bez bezpečného odobratia si zničili USB kľúč. Tu si ale treba uvedomiť, že určité percento každého hardvéru sa vždy pokazí, pričom pri USB kľúčoch sa zničenie prejaví tak, že kľúč funguje až do odpojenia a následne sa už nikdy nepripojí. Používatelia, ktorí to zažijú, si z toho nezriedkavo nesprávne vyvodia, že sa to stalo preto, lebo kľúč bezpečne neodpojili, ale je to rovnaké, ako keby si niekto po bezpečnom odobratí povedal, že pokazenie určite zapríčinilo toto bezpečné odobratie. Problémy, ktoré s rýchlym odobratím súvisia, sú zapríčinené stratou komunikácie, takže výsledkom je poškodenie súborového systému, nie fyzické poškodenie čipov.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.