iPhone, iPad (rovnako tak aj iPod a Apple Watch) môžu v každej Wi-Fi sieti používať inú MAC adresu a lepšie tým chrániť vaše súkromie, čo je v dnešnej dobe veľmi užitočná funkcia.  

Viete kde sa takéto nastavenie nachádza?

Aby váš iPhone mohol komunikovať s Wi-Fi sieťou, tak sa v nej musí identifikovať pomocou jedinečnej sieťovej adresy nazývanej MAC adresa (Media Access Control). Ak zariadenie používa vo všetkých Wi-Fi sieťach vždy tú istú MAC adresu, sieťoví operátori a ďalší „pozorovatelia“ v sieti môžu v priebehu času jednoduchšie priradiť túto adresu k sieťovej aktivite a polohe príslušného zariadenia. Umožní sa tým určité sledovanie alebo profilovanie používateľov – týka sa to všetkých zariadení vo všetkých Wi-Fi sieťach.

WiFi

WiFi – Bezpečnosť pripojenia

Aby bolo vaše súkromie lepšie chránené, tak systémy iOS (od verzie 14), iPadOS (od verzie 14) a watchOS (od verzie 7) používajú pre každú Wi-Fi sieť inú MAC adresu. Táto jedinečná statická MAC adresa je súkromná adresa vášho zariadenia používaná iba pre danú Wi-Fi sieť.

„Ak chcete, aby bolo vaše súkromie čo najlepšie chránené, ponechajte túto možnosť zapnutú pre všetky siete, ktoré podporujú privátne adresy. Používanie privátnej adresy pomáha obmedziť sledovanie vášho iPhonu naprieč rôznymi Wi-Fi sieťami.“

Pripojenie k Wi-Fi sieťam so súkromnou adresou

Používanie súkromnej adresy nemá vplyv na spôsob pripojenia k väčšine Wi-Fi sietí ani na spôsob ich používania. Jednoducho sa pripojte k Wi-Fi ako obvykle. V záujme zvýšenej ochrany súkromia ponechajte nastavenie – Privátna adresa – zapnuté pre všetky siete, ktoré ho podporujú.

 

Ak zo zariadenia vymažete všetok obsah a nastavenia alebo ak použijete funkciu Resetovať nastavenia siete, pri ďalšom pripojení k Wi-Fi sieti zariadenie použije inú súkromnú adresu pre Wi-Fi sieť. Ak spravujete Wi-Fi router, ktorý je skonfigurovaný tak, aby vás informoval o pripojení nového zariadenia k sieti, dostanete hlásenie, keď sa zariadenie prvýkrát pripojí so súkromnou adresou.

Vypnutie a zapnutie súkromnej adresy v sieti

Zastavenie alebo obnovenie používania súkromnej adresy v konkrétnej Wi-Fi sieti:

  • Otvorte nastavenia a následne klepnite na položku – Wi-Fi.
  • Klepnite na tlačidlo informácií „i“ vedľa siete.
  • Klepnutím zapnite alebo vypnite možnosť Privátna adresa.

Dodajme, že v niektorých prípadoch sieť nemusí umožniť pripojenie zariadeniam so súkromnou adresou alebo sa zariadenie môže pripojiť, no sieť mu neumožní ďalší prístup. V takýchto prípadoch môžete nastavenie Privátna adresa pre danú sieť vypnúť.

Zdroj: Vlastné/Apple

Prečítajte si aj:

Definitívny koniec spamu a nežiadaných reklám v mailoch! Apple prináša účinné natívne riešenie.

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE