Knižnica aplikácií je v rámci iOS 14 úplnou novinkou a aj keď každému nevyhovuje, tak treba priznať, že prináša niekoľko praktických výhod.

Tou najväčšou je fakt, že váš telefón, resp. plocha nemusí byť zložená z „XY“ stránok, kde máte stovky aplikácií. Stačí jedna hlavná stránka s najpoužívanejšími aplikáciami a ostatné nájdete v knižnici, do ktorej sa dostanete posunutím prsta doľava. Knižnica je prehľadná a vyhľadávanie/návrhy aplikácií veľmi jednoduché. Takže koniec nekonečným stránkam, minimalizmus zavítal aj do sveta jabĺk.

Ako na to?

Dlhšie podržte prst kdekoľvek na ploche, kliknite na rad bodiek v spodnej časti a odškrtnite nepotrebné plochy s málo používanými aplikáciami. Všetky „zrušené“ aplikácie nájdete v knižnici, prípadne môžete odstavené plochy kedykoľvek obnoviť – rovnakým spôsobom.

Prečítajte si aj:

iOS 14: Ako zmeniť zobrazenie prichádzajúcich hovorov – banner alebo celá obrazovka?

Značky:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE