Google mapy sú najpoužívanejšou navigačnou aplikáciu, nakoľko je najkomplexnejšia, čo zatemňuje aj jej značné neduhy.

Prevažná väčšina z nás i vás využíva navigáciu v Google mapách tak, že do sekcie vyhľadávania zadáme adresu (v tradičnom formáte – PSČ, ulica, číslo domu a pod.), na ktorú sa chceme dostať a aplikácia si s tým poradí, pričom nás dovedie na požadované miesto. Toto funguje celkom dobre, no existujú aj miesta, kde to nefunguje úplne ideálne, resp. nemajú presnú adresu a ak danú oblasť nepoznáme, tak je finále navigácie celkom obtiažne a zdĺhavé.

outdoor
Outdoor

Veľmi jednoduchým riešením, na ktoré mnohí používatelia zanevreli, sú staré dobré súradnice, teda zemepisná šírka a dĺžka, na základe ktorých sa dostanete presne na miesto určenia bez akýchkoľvek problémov a pochýb o správnosti. Každý kúsok zeme má svoje súradnice, takže ide o zaručený spôsob ako sa niekam dostať alebo niekomu odoslať vašu skutočne presnú polohu. Súradnice je možné veľmi jednoducho používať aj v Google Mapách – môžete podľa nich vyhľadávať konkrétne miesto alebo zistiť súradnice vašej polohy a odoslať ich niekomu, kto sa ku vám chce alebo musí dostať.

Presné súradnice sú nutnosťou napr. v teréne, mimo zastavaných oblastí, kde žiadna presná adresa neexistuje a vy sa musíte spoliehať na to, aby ste v prípade núdze vedeli čo najrýchlejšie zistiť vašu polohu, a to buď klasickým spôsobom (teda pomocou mapy a kompasu, čo je zdĺhavé, resp. to treba ovládať a vedieť sa rýchlo orientovať) alebo si môžete pomôcť mobilným zariadením. Nápomocné sú v tom aj Google Mapy. Pochopiteľne to umožňujú aj iné aplikácie alebo natívne funkcie, no v tomto prípade sa zameriame na Google mapy.

Súradnice
Súradnice

Ak by ste si nepamätali základnú poučku, tak tu je: „Zemepisné súradnice je súhrnné označenie pre zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku. Inak povedané ide o dve uhlové súradnice bodu vztiahnuté k Zemi alebo k jej náhradnému telesu, pomocou ktorých možno určiť ľubovoľnú polohu tohto bodu na Zemi.“

Google mapy: Ako zistím svoje súradnice?

V praxi je to veľmi jednoduché, pričom príliš nezáleží na tom, aké zariadenie používate. Základom je otvoriť aplikáciu/web Google mapy a označiť miesto, na ktorom sa nachádzate. V rámci webového prehliadača stačí kliknúť na požadované miesto, teda vašu aktuálnu polohu alebo akúkoľvek inú, pre ktorú chcete získať presné súradnice a v spodnej časti obrazovky sa vám okamžite zobrazia – po kliknutí na súradnice sa vám presunú do vyhľadávacieho poľa, odkiaľ ich môžete skopírovať a poslať ďalej.

Takýmto spôsobom získate skutočne presnú polohu, na ktorú sa dá spoľahnúť bez zadávania adresy a pod., čo občas spôsobuje problémy. V mobilných zariadeniach (iOS/Android) stačí podržať prst na vami zvolenom mieste, na základe čoho sa zobrazí červený špendlík, na ktorý kliknite a dostanete sa k detailnejším informáciám, vrátane súradníc, s ktorými môžete ďalej pracovať.

Google mapy: Ako zadám súradnice?

Opäť musíme začať spojením – veľmi jednoducho. Získané súradnice môžete odoslať niekomu inému, kto sa ku vám chce/potrebuje dostať alebo to môže byť aj naopak (prípadne s nimi môžete pracovať aj inými spôsobmi). Ak už máte súradnice, tak ich jednoducho zadáte do vyhľadávacieho políčka v aplikácii alebo na webe a v okamihu máte k dispozícii presné miesto, ku ktorému sa môžete nechať navigovať autom, pešo, hromadnou dopravou a pod. Rýchle, presné a efektívne, tak by sme zhrnuli používanie súradníc namiesto klasických adries. Google má aj funkciu „Plus kód“ pre každé miesto, ktorú si rozoberieme v inom článku.

TIP na záver: Ako na formátovanie súradníc?

Ak súradnice nefungujú korektne, tak treba skontrolovať ich formát a prípadne ho zmeniť (ešte sme sa s týmto problémom nestretli, ale pre istotu je to fajn vedieť).

  • Namiesto písmena „d“ používajte symbol stupňa.
  • V desatinných číslach používajte bodky, nie čiarky. 

Správne: 41.40338, 2.17403

Nesprávne: 41,40338, 2,17403

  • Uveďte súradnice zemepisnej šírky pred súradnicami zemepisnej dĺžky.
  • Skontrolujte, či je prvé číslo súradnice zemepisnej šírky v rozmedzí –90 až 90.
  • Skontrolujte, či je prvé číslo súradnice zemepisnej dĺžky v rozmedzí –180 až 180.

Príklady platných formátov:

  • Stupne, minúty a sekundy (DMS): 41°24’12.2″N 2°10’26.5″E
  • Stupne a desatinné minúty (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
  • Desatinné stupne (DD): 41.40338, 2.17403

Prečítajte si aj:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE