Otázka čitateľa: Mám doma približne 70 záznamov z dovoleniek a rodinného života, ktoré boli urobené videokamerou Sony DCR-HC90E na MiniDV pásky s digitálnym obsahom. Chcel by som záznamy darovať členom rodiny tak, aby to bolo pre nich prijateľné, napríklad na DVD. Svojho času malo Sony pre tento účel špeciálne zariadenie, ktoré to umožňovalo, avšak v súčasnosti už na trhu nie je dostupné. Ako by bolo najlepšie túto záležitosť riešiť pri týchto starých digitálnych zariadeniach, alebo ešte starších analógových?

Pri archivovaní súkromných videozáznamov, fotografií a iných cenných spomienok pre vašu rodinu a jej budúce generácie platí jedno univerzálne pravidlo. Zakaždým, keď sa dáta rozhodnete definitívne uchovať, zvoľte čo možno najjednoduchší formát s čo možno najmenšou závislosťou.

To najhoršie čo môžete napríklad pri skenovaní fyzických fotografiách urobiť je, že sa rozhodnete ich ukladať výhradne do nejakého digitálneho katalógu na rodokmene a do uzavretých formátov. Tieto programy totiž už za pár rokov nebudú existovať a nebude možné ich prevádzkovať na nových zariadeniach. Pri skenovaní fotiek je treba urobiť čo najlepší sken vo vysokom rozlíšení, s čo možno najmenším vizuálnym poškodením a následne fotky uložiť s minimálnym stupňom stratovej kompresie. Z dôvodu rozšírenia je vhodný JPEG, konkrétne minimálne s 80 %, ideálne 90 % kompresným pomerom nakloneným na kvalitu namiesto veľkosti.

Tento istý princíp sa týka aj videa. To najhoršie, čo môžete urobiť, je konvertovať analógové videá do filmového DVD a iných hlúpo komplikovaných závislých formátov, ktoré onedlho zmiznú v histórii a už dnes je ich prehrávanie problematické. Štruktúra súborov video DVD disku je zbytočne fragmentovaná, čo má pôvod v zastaranom súborovom systéme tohto média a v jeho štandarde je použitý dnes už veľmi zastaraný videokodek s chatrným výkonom. Ak to chcete urobiť dodatočne, je to v poriadku. V prvom rade ale potrebujete základ, ktorý bude slúžiť ako dlhodobý zdroj „originálu“, ktorý nahradí ten súčasný analógový alebo zastaraný digitálny zdroj, pre ktorý už onedlho nezoženiete žiadne zariadenie, ktoré ho dokáže prehrať (v čase keď kamera prestane fungovať).

Z tohto hľadiska je preto až dych berúce, koľko rôznych profesionálnych firiem na digitalizáciu obsahu (napríklad z VHS kaziet) dnes ešte ponúka transport na video DVD prioritne, obvykle doplnené o príšerné menu v grafickom štýle roku 1990. Nielenže ide totiž o veľmi zastaraný formát z kvalitatívneho a technického hľadiska, ide aj o nosič s extrémne malou podporou. Drvivá väčšina súčasných zariadení na autonómne prehrávanie videa (TV, smartfón, tablet, notebook, desktop), ho totiž v základe neprehrá už dnes. Účel prenosu je pri tom zabezpečenie jeho prehrávania v budúcnosti.

Ak chcete konvertovať svoje staré analógové videá do modernejšieho formátu, musíte vybrať taký, ktorý je dnes možné prehrať na čo možno najväčšom počte zariadení, má čo možno najvyššiu kvalitu v rozumnom pomere k dátovej veľkosti a bude čo možno najpomalšie strácať na podpore v budúcnosti.

Správnym riešením je konverzia každého samostatného videa do jedného celistvého súboru. Takého, ktorý budete môcť mať na disku počítača a kedykoľvek si ho budete môcť prehrať v každom videoprehrávači. Budete ho môcť umiestniť na externý disk či USB kľúč a prehrať na ktoromkoľvek súčasnom televízore s USB vstupom. Budete ho môcť takisto poľahky presunúť na tablet či smartfón a prehrávať ho tam. Poľahky ho takisto uploadujete na cloudové úložisko a pošlete naň odkaz známym, alebo ho ľahko nahráte napríklad na YouTube. Všetko pri tom bez starostí a s ľahkým kopírovaním aj zálohou. Ak by bolo naozaj treba, mohli by ste ho pravdaže dodatočne prekonvertovať aj na video DVD bez toho, aby ste sa lepšej verzie zbavili. Horšiu kópiu z lepšej môžete spraviť vždy. Opačne to nejde. Dnes je vhodné pri digitalizácii použiť moderný MPEG-4 AVC/H.264 formát s dostatočne vysokým dátovým tokom a kontajner MKV.

Program Sony PlayMemories Home

Vo vašom konkrétnom prípade je na rozdiel od analógového VHS záznamu video už digitálne. V takomto prípade je video vhodné ponechať z hľadiska kompresie nedotknuté a len preň zvoliť modernejší kontajner. Špecifikácia vašej kamery to priamo neuvádza, avšak svoj záznam zrejme vykonávala s pomocou videoformátu MPEG-1 alebo MPEG-2. Videostopu v tomto formáte do univerzálneho kontajnera MKV vložíte bez rekompresie a straty kvality bez problémov, napríklad programom MKVToolNix.

V základe potrebujete pravdaže video najprv dostať z kamery do počítača, aby ste sa zbavili závislosti na DV kazete a mohli s videom narábať klasicky tak, ako s akýmkoľvek iným súborom na disku. Na tento účel Sony pre vašu kameru poskytuje zadarmo program PlayMemories Home, ktorý je náhradou pôvodnej aplikácie Picture Motion Browser. Na stiahnutiu je na webe spoločnosti Sony v sekcii venovanej vášmu produktu (https://www.sony.co.uk/support/en/product/dcr-hc90e). Program stačí nainštalovať a po pripojení kamery (USB alebo FireWire) v ňom spustiť import. Program umožňuje aj konverziu do MPEG-4 a MP4 kontajnera, to ale robte v prípade potreby až dodatočne. V prvom rade si uložte základné video v nezmenenej kvalite a držte si aj jeho zálohu na inom médiu, napríklad externom disku.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom decembrovom vydaní TOUCHIT č. 10/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.