Otázka čitateľa: Chcem sa opýtať na jednu vec, ktorá mi už dlhšie vŕta v hlave. Už viackrát sa mi stalo, že som riešil na svojom alebo cudzom počítači nejaký nesprávne fungujúci komponent, pričom Windows o ňom reportoval, že funguje správne. Prečo túto informáciu uvádza, keď je často na prvý pohľad viditeľné, že to nie je pravda?

To čo popisujete je veľmi rozšírený a pritom prakticky bezcenný postup diagnostiky problémov, ktorý vykonáva obrovský zástup bežných používateľov.

Obvykle má podobu toho, že používateľ rozpozná v rámci počítača nejakú nefunkčnosť hardvéru/ovládača a následne si konkrétny komponent otvorí v Správcovi zariadení alebo v rámci Ovládacieho panelu, kde v dobre známom okienku Vlastností komponentu zbadá na karte „Všeobecné“ informáciu, že „Zariadenie pracuje správne“.

Report o funkčnosti ovládača

Často potom pokračuje na druhú záložku tohto okna, kde stlačí tlačidlo Aktualizovať ovládač, po ktorom sa zobrazí správa „Najaktuálnejší ovládač je už nainštalovaný“. Používateľ je tak zmätený, pretože zariadenie údajne pracuje správne a používa aj najnovší ovládač, takže nevie ako ďalej postupovať.

V základe nerobíte vy ani ostatní používatelia nič zlé a váš postup vyzerá na prvý pohľad logicky. V skutočnosti však tieto informácie vôbec neznamenajú to, že zariadenia fungujú bez problémov a takisto ani to, že používajú najnovší/aktuálny ovládač.

Možnosť aktualizácie ovládača v rámci Windows

Vyzerá to ako paradox, ako keby Windows klamal. Je to však len z dôvodu, že tieto informácie sa v skutočnosti týkajú celkom iných vecí, ako si väčšina bežných používateľov myslí.

ČO JE VLASTNE „SPRÁVNE“ A PREČO TO NIE JE TO, ČO SI MYSLÍTE:

Informácia „Zariadenie pracuje správne“ v základe vyjadruje len to, že konkrétny hardvér existuje a systém s ním naviazal úspešné spojenie. Nie je to žiadny konkrétny report o špecifickej funkčnosti hardvéru ako takého.

Zmätenie používateľov súvisí s tým, že si neuvedomujú, že sa práve nachádzajú v časti systému, ktorého úlohou je automaticky identifikovať pripojený hardvér a priradiť k nemu ovládač, vďaka ktorému s ním bude môcť systém komunikovať.

To, čo sa teda v minulosti na tomto mieste udialo je, že systém rozpoznal pripojený hardvér, prevzal jeho typ a názov na základe informácii z jeho firmvéru alebo ID, identifikoval zodpovedajúci ovládač a zaviedol ho do funkčného stavu.

Aktuálny stav je taký, že zariadenie správne odpovedá, je aktívne a dostupné a komunikácia s ním prebieha v poriadku. A teda – „zariadenie pracuje správne“.

Opakom a teda „nesprávnym“ stavom je, ak k rozpoznaniu hardvéru a identifikácii potrebného ovládača nedôjde, čo je v Správcovi zariadení reprezentované aj graficky otáznikom a výkričníkom. Alternatívnym „nesprávnym“ stavom je aj to, že hardvér bol v minulosti síce rozpoznaný a ovládač k nemu bol zavedený, ale zariadenie v súčasnosti systému neodpovedá (graficky to reprezentuje krížik). Takisto je aj možnosť, že zariadenie je síce identifikované, ale používateľ ho manuálne zakázal, aby s ním systém nekomunikoval.

Rôzne neidentifikované a teda „nesprávne“ fungujúce zariadenie

Bežní používatelia, ktorí netušia, čoho sa táto informácia týka, si však informáciu „zariadenie pracuje správne“ spájajú s akousi podrobnou diagnostikou jeho vyššej softvérovej alebo hardvérovej funkčnosti. Tou však nie je a ani ňou nikdy nebola. Skrátka len hovorí, že komponent je k systému pripojený a systém s ním komunikuje.

Je to ako konštatovanie „Pacient je bdelý a hovorí, že sa volá Jozef Mrkva“. To je dôležité, pretože vďaka tomu vieme, že už je u doktora a je živý. Avšak to, či je chorý a akou chorobou trpí, sa v tomto vyjadrení nikde neskrýva.

ČO SA VLASTNE V RÁMCI TEJTO FUNKCIE „AKTUALIZUJE“:

K podobnému nedorozumeniu ľahko dôjde aj v prípade, ak sa v rovnakom okne prepnete na kartu „Ovládač“, kde stlačíte tlačidlo aktualizácie. Obvykle totiž dostanete informáciu, že „Najvhodnejší ovládač zariadenia je už nainštalovaný“.

Tento akt ale neznamená, že ste ovládač práve aktualizovali, alebo že ste jeho aktuálnosť takto overili. Paradox poskytnutej informácie je pritom znova len zdanlivý.

Realita je totiž taká, že táto funkcia systému prehľadáva iba priečinok systémových ovládačov NA VAŠOM POČÍTAČI, prípadne na serveroch Microsoftu v rámci Windows Update. To, čo sa teda dozvedáte je to, že na vašom počítači momentálne nie je ovládač pre toto zariadenie, ktorý by bol novší a nemá ho ani Microsoft. Výrobcovia hardvéru ho ale nie sú povinní na servery Microsoftu umiestňovať.

Ak chcete naozaj získať aktuálny ovládač vášho hardvéru, je nutné navštíviť stránku jeho výrobcu (v prípade stolného počítača ide o výrobcu konkrétneho komponentu, v prípade notebooku o výrobcu notebooku ako takého), kde si ho po zadaní jeho označenia stiahnete a nainštalujete.

Systémová funkcia „aktualizácie ovládača“, ktorú nájdete v rámci Správcu zariadení u jednotlivých komponentov, na tento účel vôbec neslúži. Používa sa v prípade, že existujúci automaticky priradený ovládač je ku komponentu vybratý nesprávne, pričom na tomto mieste ho máte možnosť ručne vymeniť za iný, ktorý už takisto máte na svojom počítači (ale je neaktívny, pretože pre jedno zariadenie je aktívny vždy len jeden).

Takisto je týmto spôsobom možné zaviesť do systému aj „surové“ ovládače, ktoré nemajú vlastný inštalátor (čo sa dnes už nastáva), pričom ich vkladáte do systému ručne napríklad z optického alebo iného prenosného média.

Ako vidíte, oba prvky systému, reportujúce o stave a aktualizácii konkrétneho ovládača komponentu majú svoj účel a veľký význam, ale netýkajú sa toho, čo od nich bežní používatelia obvykle očakávajú.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.