Otázka čitateľa: Rád by som sa opýtal čo robiť v situácii, keď sa po nainštalovaní kumulatívnej aktualizácie systém už nechce viac spustiť. Viackrát sa mi stalo, že pri nábehu vybehne len chybové hlásenie a potom je koniec, alebo sa systém stále dokola reštartuje a nikdy sa nespustí. Je nejaký spôsob ako sa dostať dovnútra a spraviť obnovenie systému?

Možnosť spustenia Obnovenia systému v takejto situácii existuje a ide o správny a aj preferovaný postup riešenia tohto problému. Použijete sa pri tom bod obnovenia, ktorý bol automaticky vytvorený pred inštaláciou aktualizácie ako takej a systém tak vrátite do pôvodného stavu.

Tento integrovaný nástroj pravdaže nemôžete spustiť zo systému samotného, pretože Windows ako taký nefunguje. V takomto prípade sa výber a aplikovanie bodu obnovenia robí mimo systému, s pomocou externej kópie tohto nástroja.

Nejde však o nič zložité. Na vašom počítači už jeho externá kópia existuje, pričom je umiestnená na skrytej partícii opravných nástrojov, o veľkosti niekoľko stoviek MB, ktorá bola vytvorená pri inštalácii Windows. Zavádzací mechanizmus Windows obvykle sám rozpozná, že štart systému sa nedarí a po reštarte do tohto rozhrania opravných nástrojov sám vojde.

Nástroj na obnovu spustíte kliknutím na sekciu Riešiť problémy, kde POZOR, neklikajte na možnosť Obnoviť výrobné nastavenia, ale na Rozšírené možnosti. Až tam nájdete položku Obnovenie systému, ktorú spustite.

Zobrazí sa výber používateľského účtu a zadanie hesla (ak váš účet heslo nemá, skrátka políčko nechajte prázdne), po ktorom sa už zobrazí okno s nástrojom na Obnovenie. Vyberte moment, v ktorom bol systém ešte funkčný a spustite návrat do tohto stavu.

ČO ROBIŤ, AK SA OPRAVNÉ NÁSTROJE NESPUSTIA SAMÉ:

Je pravdaže možné, že k automatickej detekcii nefunkčnosti systému nedôjde. Rovnako je možné aj to, že tieto nástroje na vašom disku neboli vytvorené (čo sa neraz môže stať v prípade notebookov, pretože tam systém inštaluje výrobca).

Ani to však nie je problém, pretože sa nachádzajú na inštalačnom médiu Windows 10. Pokiaľ ho nemáte, jednoducho si ho na inom počítači zdarma vytvorte stiahnutím zo stránky Microsoftu (DVD alebo USB kľúč).

Mimochodom, ak už máte doma inštalátor staršej verzie Windows 10, alebo dokonca novšej, pokojne ho môžete použiť, bez ohľadu na to, že systém ktorý opravujete je v inej verzii. Mechanizmus Obnovovania totiž súbory načíta z uloženého bodu obnovenia, vytvoreného vašim systémom, takže obnovené registre a systémové súbory sú vždy jeho.

Opravu s pomocou inštalačného média vykonáte tak, že ho zasuniete do počítača a po reštarte spustíte (nastavením bootovania v BIOS-e, alebo s použitím rýchleho jednorazového výberu bootvanie). V prvom okne odsúhlaste slovenské nastavenie a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Dôležité je, aby ste v nasledujúcom okne NEKLIKLI na tlačidlo inštalácie, ale iba na malú položku v ľavom dolnom rohu nazvanú Oprava počítača. Tá už spustí klasické opravné rozhranie, kde vyberte možnosť Riešiť problémy/Obnovenie systému, pričom potvrďte cieľový systém na vašom disku. Externý mechanizmus následne načíta body obnovenia priamo z nainštalovaného systému a umožní vám ich použiť.

Vyberte ten posledný, v ktorom Windows ešte fungoval a proces obnovy spustite. Za pár minút a po reštarte bude všetko hotovo.

AKO ZABRÁNIŤ, ABY SA CHYBNÁ AKTUALIZÁCIA AUTOMATICKY NENAINŠTALOVALA ZNOVU:

Celý postup obnovy by pravdaže rýchlo stratil zmysel v momente, ak by systém danú aktualizáciu automaticky nainštaloval za pár minút znova a všetko by sa opakovalo.

Z tohto dôvodu Microsoft poskytuje špeciálny nástroj, ktorý aktualizáciu spôsobujúcu problémy na vašom systéme umožní zakázať. Ide o miniatúrnu 45 kB utilitu Wushowhide, ktorú si môžete siahnuť na stránke Microsoftu.

Na systéme ju spustite a kliknite na tlačidlo Ďalej. Prebehne vyhľadanie aktuálnych a nenainštalovaných aktualizácií, pričom po skončení procesu kliknite na tlačidlo „Hide updates“. V zozname následne zaškrtnite tú, ktorá spôsobuje vaše problémy a kliknite na tlačidlo ďalej. Aktualizácia sa skryje a systém Windows ju už viac neuvidí a teda ani nenainštaluje

Je možné, že v budúcnosti bude aktualizácia upravená, aby na vašom systéme už problémy nespôsobovala (obvykle sa o opravu postará iná aktualizácia). Tento nástroj budete môcť použiť kedykoľvek v budúcnosti aj na to, aby ste aktualizáciu znovu odkryli. Skrátka len kliknite na tlačidlo „Show hidden updates“, ktoré zobrazí zoznam aktualizácií, ktoré sú pred vaším systémom na vaše požiadanie aktuálne skryté.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.