Otázka čitateľa: Na mojom počítači sa začal vyskytovať zvláštny problém. Keď navštevujem rôzne webové stránky, častokrát sa mi stáva, že písmo sa zobrazí v ruskej azbuke. Niektoré stránky, ako napríklad Google vyhľadávač, zároveň píšu, že sa nachádzam na Ukrajine a zobrazí sa mi ukrajinská verzia. Prišlo mi aj upozornenie, že môj Google účet sa používa na Slovensku aj na Ukrajine. Zmenil som si k nemu heslo, ale nepomohlo to. K problému nedochádza vždy. Ak kliknem v mojom webovom prehliadači na zistenie mojej vlastnej IP adresy, niekedy sa mi ukáže slovenská (62.169.181.30), ale za pár hodín už ukrajinská (2001:67c:2660:425:27::61). Neviem teda, čo sa deje a ako to odstrániť.

Jadrom vášho problému je to, že váš počítač do internetu pristupuje z IP adresy, ktorá je v ukrajinskom bloku. Tento fakt následne v nadväznosti spôsobuje ostatné prejavy, ktoré pociťujete. Ale tie sú v skutočnosti úplne normálne a očakávateľné a netreba im venovať pozornosť.

Zmena vášho hesla ku Gmail účtu bola na prvý pohľad logická. Určite vám totiž prišlo od Googlu upozornenie, že na vašom účte dochádza v krátkej dobe k prihláseniam z rôznych štátov, takže vám zmenu hesla odporučil. Za normálnych okolností to totiž indikuje, že účet bol kompromitovaný a treba ho okamžite zabezpečiť. Tento krok bol ale zrejme z vašej strany zbytočný. Na logu, ktorý ste nám zaslali je totiž vidieť, že tie prístupy zo Slovenska a Ukrajiny vykonal váš počítač, takže o žiadneho cudzieho útočníka nešlo.

Log prihlásení ku Google účtu

Log prihlásení ku Google účtu

Rovnako nie je chyba ani to, že sa Google vyhľadávač a iné stránky zobrazuje v azbuke. Je to štandardná reakcia na to, že do internetu pristupujete z ukrajinskej IP adresy. Mnoho stránok má niekoľko variantov jazykového rozhrania, ktoré sa automaticky aktivujú podľa toho, kde sa nachádzate. Obvykle je ich možné prepnúť ručne na tú žiadanú a prehliadače takisto umožňujú nastaviť, aby sa vždy preferoval určitý jazyk bez ohľadu na lokalitu. Vo vašom prípade je to ale takisto len nadväzný prejav, ktorý sám o sebe nie je nutné riešiť.

Tieto dva prejavy teda zatiaľ ignorujte. To čo treba riešiť je to, prečo vlastne váš počítač pristupuje do internetu s ukrajinskou IP adresou. Ak vyriešite to, ostatné problémy okamžite zmiznú.

Je značne nepravdepodobné, že by IP adresa vášho počítača bola naozaj ukrajinská. Predpokladáme totiž, že nebývate niekde na slovensko-ukrajinských hraniciach a nezriadili ste si internetové pripojenie u ukrajinského poskytovateľa. To koniec koncov naznačuje aj vaša štandardná slovenská IPv4 adresa. Tá druhá v novšom formáte IPv6 je zrejme dôsledkom VPN tunelu, ktorý sa na vašom počítači vytvára.

IPv6 adresa a jej vlastník a účel použitia

IPv6 adresa a jej vlastník a účel použitia

Ak by k tomu dochádzalo kompletne na všetkých internetových spojeniach, bol by to prejav úmyselne zriadenej a aktivovanej VPN služby (alebo neúmyselne formou infekcie), ktorá by vytvárala sieťový tunel, vychádzajúci na Ukrajine. Druhý variant je, že takýto tunel vytvára iba váš internetový prehliadač, napríklad vďaka aktivácii VPN doplnku, takže problém sa iných spojení netýka. V takomto prípade by sa vám ukrajinský Google vyhľadávač zobrazoval len v jednom type prehliadača (napr. Chrome), ale už nie v inom (napr. Firefox).

Pri pátraní po skutočnom majiteľovi IP adresy 2001:67c:2660:425:27::61 sa ukazuje, že jej vlastníkom je holandský provider Hern Labs AB, pričom ju prideľuje v rámci služieb dátových centier a internetových tranzitných spojení, v súvislosti s doménou Opera.com.

To veľmi dobre naznačuje, že váš problém je spôsobený tým, že používate internetový prehliadač Opera (ktorý sa navonok stránkam hlási ako Chrome, pretože používa rovnaké jadro) a úmyselne alebo omylom ste v ňom zapli jeho voliteľnú funkciu bezplatnej VPN služby.

Aktívna VPN služba v rpehlidači Opera,

Aktívna VPN služba v prehlidači Opera

Ak je tomu tak, prejavuje sa to zasvietením modrej ikony VPN vedľa adresného riadka. V takomto prípade služba vaše prehliadanie webových stránok posiela tunelom cez svoj server, ktorý môže vyúsťovať v rôznych kútoch sveta.

To je síce v niektorých prípadoch žiadané, ale vo vašom prípade ide očividne o chybu, nakoľko s touto prevádzkou nemáte žiadne skúsenosti. Ak je práve toto váš prípad, odporúčame vám VPN mechanizmus prehliadača kliknutím na danú ikonu deaktivovať. Váš problém sa odstráni a navyše pocítite aj výrazné zrýchlenie otvárania stránok.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.